فایل PDF کتاب‌های ریاضیات تکمیلی و پاسخ‌نامهٔ تشریحی آنها با چاپ ۱۴۰۱ منطبق هستند. (چاپ ۱۴۰۱ هیچ تفاوتی با چاپ ۱۴۰۰ ندارد.)‍