فایل PDF کتاب‌های ریاضیات تکمیلی و پاسخ‌نامهٔ تشریحی آنها با چاپ ۱۴۰۰ منطبق هستند. (چاپ ۱۴۰۰ هیچ تفاوتی با چاپ ۱۳۹۹ ندارد.)‍