مسابقه ریاضی

برای مشاهدهٔ راهنمای حل هریک از تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم سمپاد (چاپ ۱۳۹۸)، ابتدا روی فصل مربوطه کلیک کنید. سپس، در صفحه‌ای که باز می‌شود، بخش و تمرین مورد نظرتان را می‌یابید.

فصل ۱. عددهای صحیح و گویا

فصل ۲. عددهای اول

فصل ۳. چندضلعی‌ها

فصل ۴. جبر و معادله

فصل ۵. بردار و مختصات

فصل ۶. مثلث

فصل ۷. توان و جذر

فصل ۸. آمار و احتمال

فصل ۹. دایره

در این قسمت، تمرین‌های بیشتری برای ریاضی هشتم نوشته می‌شود که تعداد آنها به‌مرور افزایش می‌یابد.
دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث کتاب ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

فصل ۱. عددهای صحیح و گویا

فصل ۲. عددهای اول (به‌زودی!)

فصل ۳. چندضلعی‌ها (به‌زودی!)

فصل ۴. جبر و معادله (به‌زودی!)

فصل ۵. بردار و مختصات (به‌زودی!)

فصل ۶. مثلث (به‌زودی!)

فصل ۷. توان و جذر (به‌زودی!)

فصل ۸. آمار و احتمال (به‌زودی!)

فصل ۹. دایره (به‌زودی!)

فایل پی‌دی‌اف کتاب ریاضی تکمیلی هشتم سمپاد، مانند همهٔ کتاب‌های آموزش‌ و‌ پرورش، به‌طور رایگان، در سایت chap.sch.ir موجود است. 

دانلود کتاب ریاضی تکمیلی هشتم

مسابقه ریاضی