راهنمای حل مسائل

برای مشاهدهٔ راهنمای حل هریک از تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هفتم سمپاد (چاپ ۱۳۹۹)، ابتدا روی فصل مربوطه کلیک کنید. سپس، در صفحه‌ای که باز می‌شود، بخش و تمرین مورد نظرتان را می‌یابید.

فصل صفر. سرآغاز (رایگان)

فصل ۱. راهبردهای حل مسئله (رایگان)

فصل ۲. عددهای صحیح

فصل ۳. جبر و معادله

فصل ۴. هندسه و استدلال

فصل ۵. شمارنده‌ها و اعداد اول

فصل ۶. سطح و حجم

فصل ۷. توان و جذر

فصل ۸. بردار و مختصات

فصل ۹. آمار و احتمال

نمونه سؤال

در این قسمت، تمرین‌های بیشتری برای ریاضی هفتم نوشته می‌شود که تعداد آنها به‌مرور افزایش می‌یابد.
دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث کتاب ریاضی و ریاضی تکمیلی هفتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

فصل صفر. سرآغاز (به‌زودی!)

فصل ۱. راهبردهای حل مسئله

فصل ۲. عددهای صحیح

فصل ۳. جبر و معادله 

فصل ۴. هندسه و استدلال

فصل ۵. شمارنده‌ها و اعداد اول

فصل ۶. سطح و حجم 

فصل ۷. توان و جذر

فصل ۸. بردار و مختصات

فصل ۹. آمار و احتمال (به‌زودی!)

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد

برای دانلود رایگان هشت دوره آزمون‌ پیشرفت تحصیلی پایهٔ هفتم، از سال ۹۳ تا ۹۷، اینجا را کلیک کنید.(در سال تحصیلی ۹۸-۹۷، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد برگزار نشد.)
در زیر، سؤالات ریاضی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مذکور، به‌همراه راهنمای حل آنها، به تفکیک سال برگزاری آزمون، آمده است.
تعداد قابل توجهی از مسائل این آزمون‌ها، در سطح مسائل مسابقات ریاضی هستند. بنابراین، انتظار نداشته باشید که بتوانید چنین مسائلی را در مدت زمان کوتاه حل کنید. توصیه ما این است که با این‌گونه مسائل، مانند مسائل تشریحی رفتار کنید.

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی فروردین ۹۷ با پاسخ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ۹۶ با پاسخ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی فروردین ۹۶ با پاسخ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ۹۵ با پاسخ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی اردیبهشت ۹۵ با پاسخ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ۹۴ با پاسخ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی فروردین ۹۴ با پاسخ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پشرفت تحصیلی بهمن ۹۳ با پاسخ تشریحی