راهنمای حل مسائل

برای مشاهدهٔ راهنمای حل هریک از تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم سمپاد (چاپ ۱۳۹۹)، ابتدا روی فصل مربوطه کلیک کنید. سپس، در صفحه‌ای که باز می‌شود، بخش و تمرین مورد نظرتان را می‌یابید.

فصل ۱. مجموعه‌ها (رایگان)

فصل ۲. عددهای حقیقی

فصل ۳. استدلال و اثبات در هندسه

فصل ۴. توان و ریشه

فصل ۵. عبارت‌های جبری

فصل ۶. خط و معادله‌های خطی

فصل ۷. عبارت‌های گویا

فصل ۸. حجم و مساحت

نمونه سؤال

در این قسمت، تمرین‌های بیشتری برای ریاضی نهم نوشته می‌شود که تعداد آنها به‌مرور افزایش می‌یابد.
دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث کتاب ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

فصل ۱. مجموعه‌ها

فصل ۲. عددهای حقیقی 

فصل ۳. استدلال و اثبات در هندسه

فصل ۴. توان و ریشه

فصل ۵. عبارت‌های جبری

فصل ۶. خط و معادله‌های خطی

فصل ۷. عبارت‌های گویا

فصل ۸. حجم و مساحت (به‌زودی!)

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد

برای دانلود رایگان شش‌ دوره آزمون‌ پیشرفت تحصیلی پایهٔ نهم، از سال ۹۴ تا ۹۷، اینجا را کلیک کنید.
(در سال تحصیلی ۹۸-۹۷، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد برگزار نشد.)

در زیر، سؤالات ریاضی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مذکور، به‌همراه راهنمای حل آنها، به تفکیک سال برگزاری آزمون، آمده است. (این آزمون‌ها به‌مرور تکمیل می‌شوند.)

تعداد قابل توجهی از مسائل این آزمون‌ها، در سطح مسائل مسابقات ریاضی هستند. بنابراین، انتظار نداشته باشید که بتوانید چنین مسائلی را در مدت زمان کوتاه حل کنید. توصیه ما این است که با این‌گونه مسائل، مانند مسائل تشریحی رفتار کنید.

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی فروردین ۹۷ با پاسخ‌ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ۹۶ با پاسخ‌ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی فروردین ۹۶ با پاسخ‌ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ۹۵ با پاسخ‌ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی اردیبهشت ۹۵ با پاسخ‌ تشریحی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ۹۴ با پاسخ‌ تشریحی

درسنامه

اتحاد و تجزیه (در حال تکمیل)