مسابقه ریاضی

 

مطالب این سایت در جهت تکمیل آموزش ریاضیاتِ دورهٔ دبیرستان نوشته می‌شوند.

در حال حاضر، راهنمای حل مسائل کتاب‌های ریاضیات تکمیلی و آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و آزمون‌های ورودی سمپاد، به مرور نوشته می‌شوند.

همچنین بخش «کافه ریاضی»، که شامل مطالب متنوع و به‌روز آموزش دبیرستانی ریاضیات در جهان است، در حال راه‌اندازی است.

امیدواریم در آینده بتوانیم بخش‌های «آموزش ریاضی»، «پرسش‌ و پاسخ»، «آزمون‌های آنلاین ریاضی»، و … را نیز راه‌اندازی کنیم.

مسابقه ریاضی