مطالب این سایت در جهت تکمیل آموزش ریاضیاتِ دورهٔ دبیرستان نوشته می‌شوند.

راهنمای حل مسائل کتاب‌های ریاضیات تکمیلی سمپاد روی سایت موجود است.
همچنین، مسائل آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد، به مرور، نوشته می‌شوند.

همچنین بخش «کافه ریاضی»، که شامل مطالب متنوع و به‌روز آموزش دبیرستانی ریاضیات در جهان است، در حال راه‌اندازی است.

امیدواریم در آینده بتوانیم بخش‌های «آموزش ریاضی»، «پرسش‌ و پاسخ»، «آزمون‌های آنلاین ریاضی»، و … را نیز راه‌اندازی کنیم.