روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

به‌زودی!

۱. چرا مسیر مستقیم نشان داده شده در صفحهٔ قبل کوتاهترین مسیر ممکن است؟ ادامهٔ مطلب…

۲. اگر روپاد در نقطهٔ $\Big[{4 \atop -5}\Big]$ باشد و دستور $(4,5)(-3,9)(2,-8)(-5,2)$ را اجرا کنیم، روپاد در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود؟ ادامهٔ مطلب…

۳. اگر پهنای روپاد $20$ سانتی‌متر باشد و هر یک از دو دستور $(1,0)$ و $(0,1)$ بتوانند روپاد را تنها یک میلی‌متر حرکت دهند، ادامهٔ مطلب…

۱. پدر دریا می‌خواهد تابی برای او درست کند. ادامهٔ مطلب…

۲. در یکی از مسابقات دارحلقهٔ ژیمناستیک از طناب غیر استانداردی استفاده شده بود. ادامهٔ مطلب…

۳. با جستجوی اینترنتی توصیفی از قانون جاذبه در علم نیوتن را بخوانید. ادامهٔ مطلب…

۴. پروژه. صدها سال پیش، اگر یک کشتی بادبانی می‌خواست به سمت ساحل حرکت کند، حتی اگر باد در جهتِ مخالفِ مسیرِ کشتی می‌وزید، ادامهٔ مطلب…

مسائل این بخش یادبودی از شهدای غواص جنگ هشت ساله ایران است که در آن به کاربردی از بردارها می‌پردازد. ادامهٔ مطلب…

می‌خواهیم با کمک تعدادی تخم مرغ شسته شده آزمایشی انجام دهیم. ادامهٔ مطلب…