سازمان برگزار کنندهٔ آزمون تیزهوشان (سمپاد)، با هدف برقراری عدالت آموزشی یک مسابقه تلویزیونی با سؤال‌های هوش طراحی و اجرا کرده است. در این مسابقه دانش‌آموزانی که در آزمون تیزهوشان چند سال گذشته قبول شده‌اند در قالب گروه‌های سه نفری با هم رقابت می‌کنند. مراحل این مسابقه از روز ۵ فروردین ۱۴۰۲ با هدف برقراری عدالت آموزشی از شبکه آموزش پخش می‌شود با این امید که دانش‌آموزانی که قصد شرکت در آزمون تیزهوشان ششم یا نهم را دارند، این برنامه‌ها را ببینند و ایده‌های مهم سؤال‌های هوش را یاد بگیرند.

افزایش شانس مخاطبان «هوشیار» در قبولی آزمون تیزهوشان

خانم الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مسابقهٔ‌ هوشیار را به‌عنوان مناسب‌ترین و تنها منبع اصلی آزمون تیزهوشان معرفی کرده است.

داغ‌ترین مصاحبه رئیس سازمان تیزهوشان دربارهٔ آزمون

منبع سوالات مسابقه هوشیار

برای افراد نکته‌سنج و تیزهوش، اولین سوالی که درباره مسابقه هوشیار پیش می‌آید این است:

منبع سوالات مسابقه هوشیار چیست و طراحان این مسابقه از چه کتاب‌هایی استفاده کرده‌اند؟

سؤال‌های مطرح شده در این برنامه از کتاب «تست هوش بی‌نظیر» نوشتهٔ فلیپ کارتر و کن راسل انتخاب شده‌اند.

نسخهٔ کاغذی کتاب تست هوش بی‌نظیر

نسخهٔ دیجیتال کتاب تست هوش بی‌نظیر

کتاب تست هوش‌بی‌نظیر که شامل ۲۵ آزمون است، در قالب آزمون‌های آنلاین در زمستان ۱۴۰۰ روی سایت تکمیلی منتشر شده است که با کلیک روی دکمهٔ «شروع» در کادر زیر، می‌توانید در آزمون اول آن شرکت کنید.

30673

تست هوش ۱

از کتاب تست هوش بی‌نظیر
نوشتهٔ فیلیپ کارتر و کِن راسل

آبل (ریاضیدان مشهور نروژی) در پاسخ به این پرسش که چگونه توانسته به‌سرعت به ریاضیدانی مهم تبدیل شود، گفته است:

فقط آثار استادان را مطالعه کردم و نه شاگردان آنها وکپی‌کارها را.

1 / 25

کدام حرف روبه‌روی حرفی که ساعتگرد دو حرف بعد از حرف مقابل «ث» است، قرار دارد؟
تست هوش

2 / 25

کدام‌یک از کلمات زیر با عبارت «به عرش رفتن» شباهت معنایی ندارد؟

3 / 25

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه رقمی باید قرار داد؟

4 / 25

تست هوش

کدام شکل زیر را به شکل بالا بچسبانیم تا یک مربع کامل ساخته شود؟

5 / 25

محیط، سوزن، نگه، پارک
کدام‌یک از کلمات زیر می‌تواند ویژگی مشترکی از نظر ترکیب متداول کلمات برای 4کلمه‌ی بالا باشد؟

6 / 25

به ترتیب در مربع راست و مربع چپ کدام عدد با بقیه متفاوت است؟
تست هوش

7 / 25

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[6\frac{7}{8},\,2\frac{9}{16},\,5\frac{5}{8},\,3\frac{13}{16},\,4\frac{3}{8},\,?\]

8 / 25

با جابه‌جاییِ حروف کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، نوعی غذا ساخته نمی‌شود؟

9 / 25

مرد شلخته‌ای در کشوی خود \(53\) لنگه جوراب دارد: \(21\) لنگه جوراب آبی، \(15\) لنگه جوراب سیاه، و \(17\) لنگه جوراب قرمز. چراغ‌های اتاق او سوخته‌اند. مرد شلخته در تاریکی حداقل چند لنگه جوراب از کشوی خود بردارد تا صد در صد مطمئن شود که یک جفت جوراب سیاه برداشته است؟

10 / 25

الگوی عددی اول:
\[10, 20, 60, 180, 360, 720\]

الگوی عددی دوم:
\[10, 30, 60, 120, 360, 1080\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟

11 / 25

کدام‌یک از کلمات زیر، بیشترین شباهت معنایی را با کلمه «لطمه» دارد؟

12 / 25

در جدول زیر، رابطه‌ای که بین نُه عدد سمت چپ جدول برقرار است، بین نهُ عدد سمت راست جدول نیز برقرار است. به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

13 / 25

در شکل زیر، چهار وزنه به‌اندازه‌های \(2\)، \(3\)، \(4\)، و \(6\) واحد قرار دهید به‌طوری‌که شکل داده شده متعادل باشد.
تست هوش
در گزینه‌ها اندازه وزنه‌ها از چپ به راست نوشته شدند.

14 / 25

میانگین ۴ عدد مناسب کدام است؟
\[\begin{matrix}3&6&9&15\\8&2&10&12\\11&8&19&27\\19&10&29&39\\?&?&?&?\end{matrix}\]

15 / 25

پول علی چهار برابر پول جمال، و پول جمال سه برابر پول سوسن است. این سه نفر روی‌هم \(192\) هزار تومان پول دارند. پول جمال چقدر است؟

16 / 25

ای هوشیار، چه عددی به جای علامت سؤال بگذاریم؟
\[31,30, 16,?, 1,12\]

17 / 25

کار، گزار، پیگرد، قانونی، صلاح، ؟
به‌جای علامت سؤال، کدام کلمه را باید قرار داد؟

18 / 25

در شکل زیر به جای علامت‌های سؤال چه عددهایی را باید قرار داد؟ عدد سمت راست گزینه‌ها علامت سؤال بالا و عدد سمت چپ علامت سؤال پایین است؟
تست هوش

19 / 25

دقیقاً \(9\) دقیقهٔ پیش، به‌اندازهٔ دوبرابر دقایقی که الان تا ساعت \(12\) ظهر مانده،‌ از ساعت \(10\) صبح گذشته بود. چند دقیقهٔ دیگر، ساعت \(12\) ظهر می‌شود؟

20 / 25

با کدام سه قطعه می‌توان یک مربع ساخت؟
تست هوش

21 / 25

تست هوش
از کدام خانهٔ جدول بالا شروع به حرکت کنیم و به خانه گنج برسیم با این شرط که از تمام خانه‌ها دقیقاً یک‌بار بگذریم؟
1N 2W به‌معنای 1 خانه به سمت شمال و 2 خانه به سمت غرب است.

22 / 25

هریک از اعداد ردیف اولِ جدول بالا با اعدادِ ردیف دوم رابطه‌ دارند. رابطه‌ای که بین ردیف اول و ردیف دومِ سمت چپِ جدول بالا وجود دارد، برای ردیف اول و ردیف دومِ سمتِ راستِ جدول نیز برقرار است. کدام گزینه باید به‌جای علامت‌های سؤال قرار گیرد؟‌

23 / 25

در شکل بالا، ۹ کاشی وجود دارد که آنها را به‌صورت زیر نام‌گذاری کرده‌ایم:
\[\begin{aligned}A1,\;A2,\;A3\\B1,\;B2,\;B3\\C1,\;C2,\;C3\end{aligned}\]
در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است. یکی از این ۹ کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟

24 / 25

تست هوش

می‌خواهیم اعداد \(1\) تا \(5\) را درون دایره‌های بالا به گونه‌ای قرار دهیم که:

مجموع اعداد \(2\) و \(4\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(15\) شود؛
مجموع اعداد \(3\) و \(2\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(11\) شود؛
مجموع اعداد \(5\) و \(4\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(12\) شود؛
مجموع اعداد \(1\) و \(3\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(9\) شود.
اگر اعداد درون دایره‌ها را از چپ به راست پشت‌سر‌ هم بنویسم کدام‌یک از اعداد زیر ممکن است تشکیل شود.

25 / 25

مجموع سن پنج نفر از اعضای یک ‌خانواده برابر \(107\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مرجان و مهتاب \(29\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مهتاب و مریم \(44\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مریم و بهار \(57\) است.
\(\bullet\) مجموع سن بهار و مونا \(46\) است.
سن مرجان را به دست آورید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 31%

تحلیل و بررسی سؤالات مسابقه هوشیار

همهٔ سؤالات مسابقهٔ هوشیار را، به‌همراه منبع و تحلیل و بررسی آنها، در لینک‌های زیر قرار داده‌ایم. در هر لینک ویدئوی کامل برنامه نیز موجود است.
نوشته‌های قبلی و بعدی


اشتراک
اطلاع از
شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

19 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
محمدمهدی
مهمان
9 ماه قبل

سلام خسته نباشید
من میخواستم بدونم آیا فصل دوم هوشیار ساخته میشه و اگر ساخته میشه کی و چطور باید ثبت نام کنیم

Takmili
Admin
پاسخ به  محمدمهدی
9 ماه قبل

سلام
هنوز اطلاعی از فصل دوم مسابقه هوشیار در دسترس نیست.

زهرا
Member
1 سال قبل

سلام و وقت بخیر
شما و خانم یاوری گفته بودید که بیشتر سوالات ازمون تیزهوشان از هوشیار می اید و من این هارا بسیار دیدم و انجام دادم ولی در ازمون تیزهوشان فقط فکر کنم سه یا چهار تا سوال فقط تیپ سوال چند تا سوال هوشیار مثل تیپ سوال ازمون بود و فکر کنم تنها چیزی از هوشیار امده بود اسمش توی یکی از سوالات بود /??

Takmili
Admin
پاسخ به  زهرا
1 سال قبل

سلام
ما آن چیزی را که رئیس سازمان تیزهوشان گفته بود، منتقل کردیم. لینک مصاحبه خانم یاوری
باعث تأسف است که مسئول سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، به این راحتی حرف خودش را بی‌اعتبار می‌کند.

زهرا
Member
پاسخ به  Takmili
1 سال قبل

بله حق با شماست

N.Pirasteh
Member
1 سال قبل

سلام وقتتون بخیر؛
من این سوال رو متوجه نشدم،میشه لطفا بهم توضیح بدید؟از مسابقه هوشیار هست.

Screenshot (254) - Copy.png
Takmili
Admin
پاسخ به  N.Pirasteh
1 سال قبل

سلام
این سؤال در قسمت ۵۲ مسابقهٔ هوشیار آمده است.
سؤالات مسابقهٔ هوشیار با پاسخ تشریحی کاملاً تشریحی در سایت تکمیلی موجود است. (روی دکمه‌های سبز نوشتهٔ بالا کلیک کنید.)

لطفاً پاسخ‌ تشریحی این مسئله را بخوانید و اگر مشکلتان حل نشد، در همان قسمت ۵۲ کامنت بگذارید.

Darya
Member
1 سال قبل

سلام‌. تیم شما تیزهوشان امسال رو چطور پیش‌بینی میکنه؟

Takmili
Admin
پاسخ به  Darya
1 سال قبل

سلام
با توجه به مسابقه هوشیار، احتمالاً مانند سال‌های گذشته تعدادی سؤال مشابه سؤال‌های مسابقه هوشیار در آزمون داده می‌شود؛ و تعداد دیگری سؤال خلاقانه که در هوشیار و کتاب‌های بازاری وجود نداشته باشد.

محمدرضا
Member
پاسخ به  Takmili
1 سال قبل

سلام، در مواجه شدن با سوالات خلاقیتی چیکار کنیم؟

Takmili
Admin
پاسخ به  محمدرضا
1 سال قبل

سلام
آرامش خودتون رو حفظ کنید، سؤال را بادقت بخوانید، و اگر در ۳۰ ثانیه ایده‌ای به ذهنتان نرسید، کنار آن یک علامت بگذارید و از آن عبور کنید. وقتی به انتهای دفترچه رسیدید، اگر وقت اضافه داشتید، به سؤالاتی که کنار آنها علامت گذاشته‌اید برگردید و بیشتر روی آنها فکر کنید.

Darya
Member
1 سال قبل

سلام، میشه زودتر قسمت‌های هوش‌یار رو بارگذاری کنید؟

Takmili
Admin
پاسخ به  Darya
1 سال قبل

سلام
هم‌اکنون در حال منتشر کردن قسمت‌های هوشیار با کیفیتی بهتر هستیم.
ان‌شاءالله کار انتشار مسابقات هوشیار در سایت تکمیلی، حداکثر تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ تمام می‌‌شود. در این مدت، قسمت‌ها به‌مرور منتشر می‌شوند.

طاها
مهمان
1 سال قبل

در قسمت مسابقه هوشیار ، شما عکس سوالات را گذاشتید ولی پاسخ را نذاشتید چرا ؟

Takmili
Admin
پاسخ به  طاها
1 سال قبل

پاسخ را در ویدئو‌های هوشیار که در همان صفحه هست، ببینید.
یا تست هوش بی‌نظیر را خریداری فرمایید.

صدرا
مهمان
1 سال قبل

بسیار عالی و مفید

Takmili
Admin
پاسخ به  صدرا
1 سال قبل

سپاس از همراهی شما

رسول رشدی
مهمان
1 سال قبل

خدا قوت و سپاس از سایت بسیار خوب، کامل و جامع شما که همانند دریایی است که هر کس به اندازه شنای خود (گشت وگذار و زمان صرف شده) از آن بهره می برد.با توجه به اینکه حدود بیست روز دیگر آزمون تیزهوشان 1402 برگزار می گردد، خواهشمند است در صورت امکان نهایت تا هفت روز دیگر همانند این 10 قسمت مسابقه هوشیار که خیلی عالی با ذکر منبع در سایت بررسی کردید، کل 52 قسمت را در سایت بارگذاری کنید تا بچه های امسال بتوانند از این فرصت بهره کامل راببرند و بتوانند در این فرصت همه قسمت ها را مورد کنکاش و تحلیل قرار دهند.باز هم از سایت بسیار پر محتوای شما که کودکی نوپا است ولی با توجه به انرژی و پتانسیل علمی بسیار بالای هدایت کنندگان آن به صورت نمایی در حال رشد و پیشرفت است.سپاس فراوان و خدا قوت.

Takmili
Admin
پاسخ به  رسول رشدی
1 سال قبل

سلام
و سپاس از انرژی مثبتی که به ما می‌دهید.

سعی می‌کنیم حداکثر تا پنج روز آینده همهٔ سؤالات و قسمت‌های مسابقه هوشیار را در سایت تکمیلی منتشر کنیم.