سایت تکمیلی (اولین و پرمخاطب‌ترین سایت تخصصی آموزش برای تیزهوشان) همهٔ داوطلبان آزمون تیزهوشان را به استفاده از تست هوش آنلاین دعوت می‌کند. تست هوش آنلاین هم هزینهٔ بسیار کمتری دارد و هم با توجه به امکاناتی که در سایت تکمیلی هست، می‌توانید با مترجم در ارتباط باشید و مشکلات خود را از طریق کامنت‌گذاری در سایت، برطرف کنید.


تلفن مشاوره و پشتیبانی: 09108360609

راهنمای استفاده از تست هوش آنلاینطراحی سوال هوش کاری بسیار حرفه‌ای و تخصصی است که نیاز به سال‌ها تحقیق و پژوهش دارد. کتا‌ب‌های تست هوشی که در ایران چاپ می‌شوند، اکثراً ترجمهٔ کتاب‌های تست هوش خارجی هستند. اما نویسندگان این کتاب‌ها معمولاً منابع اصلی تست‌ها را ذکر نمی‌کنند! حتی در سال‌های اخیر، طراحان آزمون ورودی تیزهوشان نیز، برخی از سؤالات را از کتاب‌های مختلف خارجی کپی کرده‌اند!! کتاب تست هوش بی‌نظیر، ترجمهٔ و معادل‌سازی سؤالاتی از کتاب‌های فیلیپ کارتر و کن راسل است که ما آن را در قالب تست هوش آنلاین به شما تقدیم می‌کنیم.

کتاب دیجیتال تست هوش بی‌نظیر (در قالب تست هوش آنلاین)

کتاب‌های تست هوش بی‌نظیر و تست هوش پیشرفته، اثر فیلیپ کارتر، مرجع اکثر کتاب‌های بازاری هستند و حتی در سال‌های اخیر، کپی بعضی سؤالات این کتاب‌ها در آزمون ورودی تیزهوشان آمده است! در زیر، ترجمهٔ کتاب تست هوش بی‌نظیر و پشرفته در قالب تست هوش آنلاین آمده است.

تست هوش ۱

از کتاب تست هوش بی‌نظیر
نوشتهٔ فیلیپ کارتر و کِن راسل

آبل (ریاضیدان مشهور نروژی) در پاسخ به این پرسش که چگونه توانسته به‌سرعت به ریاضیدانی مهم تبدیل شود، گفته است:

فقط آثار استادان را مطالعه کردم و نه شاگردان آنها وکپی‌کارها را.

1 / 25

پول علی چهار برابر پول جمال، و پول جمال سه برابر پول سوسن است. این سه نفر روی‌هم \(192\) هزار تومان پول دارند. پول جمال چقدر است؟

2 / 25

در شکل بالا، ۹ کاشی وجود دارد که آنها را به‌صورت زیر نام‌گذاری کرده‌ایم:
\[\begin{aligned}A1,\;A2,\;A3\\B1,\;B2,\;B3\\C1,\;C2,\;C3\end{aligned}\]
در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است. یکی از این ۹ کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟

3 / 25

مرد شلخته‌ای در کشوی خود \(53\) لنگه جوراب دارد: \(21\) لنگه جوراب آبی، \(15\) لنگه جوراب سیاه، و \(17\) لنگه جوراب قرمز. چراغ‌های اتاق او سوخته‌اند. مرد شلخته در تاریکی حداقل چند لنگه جوراب از کشوی خود بردارد تا صد در صد مطمئن شود که یک جفت جوراب سیاه برداشته است؟

4 / 25

با کدام سه قطعه می‌توان یک مربع ساخت؟
تست هوش

5 / 25

کار، گزار، پیگرد، قانونی، صلاح، ؟
به‌جای علامت سؤال، کدام کلمه را باید قرار داد؟

6 / 25

کدام‌یک از کلمات زیر با عبارت «به عرش رفتن» شباهت معنایی ندارد؟

7 / 25

کدام حرف روبه‌روی حرفی که ساعتگرد دو حرف بعد از حرف مقابل «ث» است، قرار دارد؟
تست هوش

8 / 25

در شکل زیر، چهار وزنه به‌اندازه‌های \(2\)، \(3\)، \(4\)، و \(6\) واحد قرار دهید به‌طوری‌که شکل داده شده متعادل باشد.
تست هوش
در گزینه‌ها اندازه وزنه‌ها از چپ به راست نوشته شدند.

9 / 25

در جدول زیر، رابطه‌ای که بین نُه عدد سمت چپ جدول برقرار است، بین نهُ عدد سمت راست جدول نیز برقرار است. به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

10 / 25

تست هوش

کدام شکل زیر را به شکل بالا بچسبانیم تا یک مربع کامل ساخته شود؟

11 / 25

هریک از اعداد ردیف اولِ جدول بالا با اعدادِ ردیف دوم رابطه‌ دارند. رابطه‌ای که بین ردیف اول و ردیف دومِ سمت چپِ جدول بالا وجود دارد، برای ردیف اول و ردیف دومِ سمتِ راستِ جدول نیز برقرار است. کدام گزینه باید به‌جای علامت‌های سؤال قرار گیرد؟‌

12 / 25

در شکل زیر به جای علامت‌های سؤال چه عددهایی را باید قرار داد؟ عدد سمت راست گزینه‌ها علامت سؤال بالا و عدد سمت چپ علامت سؤال پایین است؟
تست هوش

13 / 25

به ترتیب در مربع راست و مربع چپ کدام عدد با بقیه متفاوت است؟
تست هوش

14 / 25

تست هوش

می‌خواهیم اعداد \(1\) تا \(5\) را درون دایره‌های بالا به گونه‌ای قرار دهیم که:

مجموع اعداد \(2\) و \(4\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(15\) شود؛
مجموع اعداد \(3\) و \(2\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(11\) شود؛
مجموع اعداد \(5\) و \(4\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(12\) شود؛
مجموع اعداد \(1\) و \(3\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(9\) شود.
اگر اعداد درون دایره‌ها را از چپ به راست پشت‌سر‌ هم بنویسم کدام‌یک از اعداد زیر ممکن است تشکیل شود.

15 / 25

میانگین ۴ عدد مناسب کدام است؟
\[\begin{matrix}3&6&9&15\\8&2&10&12\\11&8&19&27\\19&10&29&39\\?&?&?&?\end{matrix}\]

16 / 25

محیط، سوزن، نگه، پارک
کدام‌یک از کلمات زیر می‌تواند ویژگی مشترکی از نظر ترکیب متداول کلمات برای 4کلمه‌ی بالا باشد؟

17 / 25

مجموع سن پنج نفر از اعضای یک ‌خانواده برابر \(107\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مرجان و مهتاب \(29\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مهتاب و مریم \(44\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مریم و بهار \(57\) است.
\(\bullet\) مجموع سن بهار و مونا \(46\) است.
سن مرجان را به دست آورید.

18 / 25

الگوی عددی اول:
\[10, 20, 60, 180, 360, 720\]

الگوی عددی دوم:
\[10, 30, 60, 120, 360, 1080\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟

19 / 25

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[6\frac{7}{8},\,2\frac{9}{16},\,5\frac{5}{8},\,3\frac{13}{16},\,4\frac{3}{8},\,?\]

20 / 25

کدام‌یک از کلمات زیر، بیشترین شباهت معنایی را با کلمه «لطمه» دارد؟

21 / 25

ای هوشیار، چه عددی به جای علامت سؤال بگذاریم؟
\[31,30, 16,?, 1,12\]

22 / 25

با جابه‌جاییِ حروف کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، نوعی غذا ساخته نمی‌شود؟

23 / 25

دقیقاً \(9\) دقیقهٔ پیش، به‌اندازهٔ دوبرابر دقایقی که الان تا ساعت \(12\) ظهر مانده،‌ از ساعت \(10\) صبح گذشته بود. چند دقیقهٔ دیگر، ساعت \(12\) ظهر می‌شود؟

24 / 25

تست هوش
از کدام خانهٔ جدول بالا شروع به حرکت کنیم و به خانه گنج برسیم با این شرط که از تمام خانه‌ها دقیقاً یک‌بار بگذریم؟
1N 2W به‌معنای 1 خانه به سمت شمال و 2 خانه به سمت غرب است.

25 / 25

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه رقمی باید قرار داد؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 33%

چرا کتاب دیجیتال هوش بی‌نظیر از کتاب کاغذی آن بهتر است؟

توجه کنید که کتاب دیجیتال، فایل PDF نیست! کتاب دیجیتال سعی می‌کند از همهٔ امکانات وب، مثل تبادل نظر و مولتی مدیا استفاده کند.

کتاب دیجیتالکتاب کاغذی
امکان رفع‌ اشکال با نویسنده پس از خرید (به‌طور رایگان)داردندارد
تمرین‌های دیجیتال برای تقویت هوشداردندارد
آزمون تصادفی با امکان چرخش سؤالات و گزینه‌هاداردندارد
زمان‌سنج خودکار در آزمون‌هاداردندارد
دسترسی به درسنامه‌های رایگانداردندارد
دسترسی به پاسخ‌نامه متنی سؤالات مسابقه هوشیارداردندارد
مشاهدهٔ ویدئوهای آموزشی برای مسائل سخت‌ترداردندارد
امکان بحث و تبادل نظر دربارهٔ سؤالات هوش با دیگرانداردندارد

یک تمرین دیجیتال برای تقویت هوش فضایی

در مرحلهٔ آماده‌سازی برای یک آزمون هوش، علاوه‌بر تمرین تعداد زیادی تست‌ هوش، باید فعالیت‌های دیگری نیز انجام دهید تا هوش شما تقویت شود. تمرین‌های دیجیتال سایت تکمیلی به تقویت هوش شما کمک می‌کنند.
تمرین زیر، هوش فضایی شما را تقویت می‌کند.

اگر مشتری سایت تکمیلی هستید، وارد حساب کاربری‌تان شوید تا رکوردهای شما در این بازی ثبت شود.
با خرید یکی از محصولات سایت تکمیلی، مشتری سایت خواهید شد و می‌توانید در بازی‌ها با سایر کاربران رقابت کنید.

تست های هوش کپی شده در آزمون تیزهوشان و مسابقه تلویزیونی هوشیار

در بهار ۱۴۰۲ مسابقهٔ هوشیار از شبکه آموزش تلویزیون پخش شد، و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان آن را به‌عنوان منبع اصلی برای آزمون تیزهوشان معرفی کرد. بیش از ۸۰ درصد سؤالات این مسابقه از کتاب‌های فیلیپ کارتر کپی شده بود.

دربارهٔ مسابقهٔ هوشیار

حتی تعداد قابل توجهی از سؤالات آزمون تیزهوشان سال ۹۹ از «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر کپی شده است! برای نمونه، سه سؤال زیر را مقایسه کنید.

تست هوش


دانلود کتاب‌هایی از فیلیپ کارتر

در ترجمه کتاب تست هوش بی‌نظیر از مسائل کتاب‌های هوش فیلیپ کارتر استفاده شده است. البته، بسیاری از مسائل، به‌ویژه تست‌های هوش کلامی، معادل‌سازی شده‌اند و برای بسیاری از سؤالات که پاسخشان در کتاب اصلی کوتاه و مختصر بوده‌اند در نسخهٔ ترجمه شده، پاسخ تشریحی و کامل آنها نوشته شده است.

دانلود کتاب‌های اصلی فیلیپ کارتر

اشتراک
اطلاع از
شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

79 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
zahra
مهمان
6 ماه قبل

سلام و وقت بخیر
من تیزهوشان قبول شدم ترازم را از کجا باید بگیرم؟ برای این که می توانم از 5(الویت اولم) به 1 انتقالی بگیرم برای سال دیگه.

محمدرضا
Member
7 ماه قبل

سلام،هوش یار مثل تخم مرغ شانسی ای بود که آخر سال بعد از برگزاری ازمون ها فهمیدیم پوچ دراومد!

MohammadReza
Member
8 ماه قبل

سلام
ببخشید من تمام تست هوش را زده ام و رفع اشکال کردم و بیشتر تست هام درصدش بالای 68 بود، آیا نیاز هست دوباره انجام بدم؟
کلاس نهم هستم و مدرسه تیزهوشانی که ثبت نام کردم (رشته ریاضی)، تقریبا نیاز به 25 درصد از کل آزمون داره، یعنی تراز مدرسه: 25000 هست.

MohammadReza
Member
پاسخ به  Takmili
8 ماه قبل

سلام اگه آزمون هوش آزما را تا چند روز دیگه مانده به آزمون، روزی یک بار بزنم، خوبه؟ (به جای اینها)

MohammadReza
Member
پاسخ به  Takmili
7 ماه قبل

سلام من چند بار آزمون دادم و همش درصدم 96 شد، (هوش آزما)، و دیگر اینکه 40 دقیقه هم اضافه میارم، بنظرتون خوبه؟

زمانی که روی هوش آزما گذاشتید خیلی زیاده، برای 50 تا سوال تقریبا 1 ساعت وقت بنظر من خوب نیست، همون 50 تا سوال 65 یا 50 دقیقه بهتره.

MohammadReza
Member
پاسخ به  Takmili
7 ماه قبل

شرمنده برای وقت حواسم نبود?
فکر میکردم اینقدر که وقت اضافه میارم، حتما وقت آزمون از وقت اصلی آزمون تیزهوشان زیاد تر هست.

مجید خلجی
Member
8 ماه قبل

سلام و خسته نباشید . وارد هوش آزما نمی توانم بشوم، لطفا راهنمایی بفرمائید. با تشکر??

مجید خلجی
Member
پاسخ به  Takmili
8 ماه قبل

سپاس ??

پارسا
مهمان
8 ماه قبل

سلام خسته نباشید
ممنون از سایت خوبتان
ببخشید من هوش لی نظیر را یک بار در ماه فروردین خریدم ولی است الان باید دوباره هوش لی نظیر را بخرم

مهدی
مهمان
8 ماه قبل

سلام خدمت شما.
از شما تقاضا و درخواست بسیار دارم اگر میشود و لطف کنید نسخه چاپی کتاب یک هفته قبل از آزمون برسد. باسپاس.

ارمین بهمنیان
مهمان
8 ماه قبل

سلام من امسال به کلاس ششم میروم وباید ازمون تیزهوشان بدهم میشه راهنمایی کنید از چه کتابی شروع کنم و الان یک ماهه شروع کردم و هزار ویک تست و کمپلکس رو نصف زدم …یه راهنمایی کلی میخاستم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

آوا اسماعیل زاده
مهمان
8 ماه قبل

با عرض سلام و خسته نباشید
معذرت می‌خوام
من برای بار دوم می زنم و هنوز توی یک سوال اشکال دارم ولی پاسخنامه نمیاره
میشه بررسی کنید

زهرا
Member
8 ماه قبل

سلام و وقت بخیر
ببخشید من می توانم خود کتاب هوش بی نظیر را از کجا تهیه کنم؟
و خانم دکتر اخلاقی کتاب هوشی خودشان طرح نکردند؟ اگر کردند می شود نام ببرید؟
با سپاس

زنیره شریفی
مهمان
8 ماه قبل

ببخشید چطور میتونم از کد تخفیفی که برام ارسال شده برای خرید آزمون بی‌نظیر استفاده کنم ؟
گزینه ایی نداشت

امیرحسین کاردان
مهمان
8 ماه قبل

با سلام و درود حضور اساتید حرفه ای “سایت تکمیلی” ؛ در وبینار امروز ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ طبق فرموده استاد سلطانی عزیز جهت ارسال “کد تخفیف” اقدام شد.
سؤال این که اين بعد از اعمال تخفیف هزینه “تست هوش بی نظیر آنلاین” چقدر میشه؟
با سپاس

زنیره شریفی
مهمان
8 ماه قبل

سلام
یه سوال داشتم از حضورتون
اینکه دخترم ششم هستن الان بخوام این دو هفته باقی مونده تا آزمون تست هوش بی‌نظیر کفایت میکنه براشون یا نه ؟
ممنون از شما

کریمی
مهمان
1 سال قبل

سلام جناب خسته نباشید .
بنده کریمی هستم من تیزهوشان از سال ششم قبول شدم اما از این مدرسه که تحصیل میکنم راضی نیستم (اژه ای اصفهان ناحیه ۱) میخوام مدرسه علامه طباطبایی یا علامه حلی تحصیل کنم الان پایه هشتم هستم . آیا امسال سال ۱۴۰۰ ازمون تکمیل ظرفیت پایه هشتم برگزار میشه؟ اگه میشه چجوری باید آماده بشم ؟ شما خودتون این خدمات رو نمیدید؟ یعنی دانش آموزان رو برای ورود به ازمون تیزهوشان از نهم به دهم یا هشتم آماده کنید؟ اگه این کارو میکنید چقدر هزینه داره؟ چون من میخوام جوری آماده بشم که قبولی ام تضمینی باشه چون رتبه بالا نیاز دارم .
دبیر زیاد هست اما متاسفانه خیلی چیزی بلد نیستن و سطح آموزش پایینه . و البته قیمت های غیر منصفانه ارائه میدن.
ممنون میشم سریع پاسخ بدین . ممنون

فاطمه مظفریان
Member
1 سال قبل

سلام کتاب تون برای چند ساله هاست؟

ززززز
مهمان
1 سال قبل

سلام. ممنون از نسخه چاپی، با کتاب ۲۰ آزمون مصطفی باقری فرق داره؟ بعد این کتاب شما پاسخنامه تشریحی کامل داره؟

سامان اسلوب
مهمان
1 سال قبل

سلام

احسان
مهمان
1 سال قبل

سلام اگر می‌شود pdf کتاب را در اختیار ما لگذارید

زینب
مهمان
1 سال قبل

ترجمه این آزمونها به صورت کتاب چاپ نمیشه؟ چون کتاب راحت‌تر هست…

زینب
مهمان
1 سال قبل

سلام. ممنون از ترجمه آزمونها. اگه خرید بزنیم همیشه می تونیم بهشون دسترسی داشته باشیم؟ یا مدت محدود؟

ززززز
مهمان
1 سال قبل

ممنون میشم یه کتاب هوش ریاضی خوب بهم معرفی کنید. کلاس پنجم هستم

ززززز
مهمان
1 سال قبل

سلام. چطوری می تونیم رو مبحث مکعب ها مسلط بشیم؟

عرفان
مهمان
1 سال قبل

سلام
گفتید که تا عید ترجمه را تمامش می‌کنید اگر که برایتان زحمتی نیست نسخه ترجمه کتاب را به صورت PDF در اختیار ما بگذارید
یا اگر که می‌شود الان PDF نسخه زبان اصلی را بگذارید

زینب
Member
1 سال قبل

سلام. اگه تستهای هوش رو جواب بدیم جایی تو کاربریمون، ثبت نمیشه؟ که مثلا اگه خواستم برم یه بار دیگه پاسخشون رو بخونم نخواد از اول جواب بدی؟ ممنون

فاطمه
مهمان
2 سال قبل

چطور میتونیم ترجمه کتاب رو تهیه کنیم؟

??.??????? ジ ↬
Member
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

1401 🙂

زینب
مهمان
2 سال قبل

سلام. میشه درباره ساعت دیجیتال در آینه توضیح بدین؟ فرمول خاصی داره؟ مثلا یه ساعت میده به صورت دیجیتال نوشته بعد میگه در آینه…حالا شما ۲۰ دقیقه بعدش یا قبلش رو پیدا کنین؟ یا میگه ساعت اصلی چند هست؟ ممنون

زینب
مهمان
2 سال قبل

سلام کتاب هوشetششم، فرمول یک هم توش نوشته شده یا نه کلا دو کتاب جدا هستن؟ علاوه بر etششم، فرمول یک رو باید بخریم و بخونیم…ممنون

sampadi
Member
2 سال قبل

سلام خسته نباشید ببخشید برای تقویت هوشمون این ازمون ها خوب هستن ؟ من ازمون تعیین مرکز شرکت میکنم و اصلا استعداد تحلیلی نداریم فقط صرفا برای تقویت هوشم میخوام اینا رو حل کنم .

sampadi
Member
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

خیلی ممنون

امیرحسین کریم زاده
Member
2 سال قبل

سلام خدمت شما.
میشه اسم انگلیسی کتاب تست هوش بینظیر فیلیپ کارتر رو لطف کنید؟؟

زینب
مهمان
2 سال قبل

سلام. روز بخیر. ممنون از سایت خوبتون با این همه اطلاعات مفید. خداقوت…
ببخشید می خوام تازه شروع کنم به کار کزدن الگویابی عددی، میشه توضیح بدین چه کار کتم و چطوری تمرین کنم؟؟؟ میرم کلاس پنجم …
ممنون

زینب
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

et ششم…اما هنوز شروع نکردم …

زینب
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

لطفا اگه کتاب خاصی مدنظر دارین بهم بگید ممنون

زینب
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

ممنون از راهنمایی‌. کتاب et داریم باز هم کتابهای فرمول یک نیاز هست یا نه …؟؟

A.M.E.N
مهمان
2 سال قبل

اصلاحیه: در نظر قبلی دو خط مانده به اخر جمله ی صحیح اینطور است: از علامت@ (که با a فرق دارد!!)تا علامت # به طور میانگین چند بار کلمه ی “که” به کار رفته است؟

A.M.E.N
مهمان
2 سال قبل

عزیزانِ زحمت کشِ تیم تکمیلی سلام و درود بر شما.
دوستی از من سوالِ طولانی و جذابی پرسید @که در ادامه می اورم:
در یک شهر کوچک خانواده ای 5 نفری متشکل از پدر و مادر و3خواهر هستند و خواهرها به نام های سمانه و سمیرا و سمیه می باشند و میدانیم سمیه خواهر ناتنی آن هاست ( دو خواهر دیگر تنی هم اند)و سمیه چشمانی سبزِروشن دارد و چشمان سمانه هم سبزِروشن است ولی چشمان سمیرا سبزِ تیره است و میدانیم که سمیرا و سمانه حالت جالبی دارند به طوری که اگر خواب باشند هر فکری که میکنند دروغ است(و برعکسِ ان فکر صادق است)ولی اگر بیدار باشند هیچ کدام از افکارشون دروغ نیست(وبرعکسِ ان فکر صادق نیست) ساعت10:30 شنبه شب مورخ 12 تیرماه 1400 یکی از خواهرانِ چشم سبزِ روشن در مورد خواهر تنی اش فکری کرد و این بود که “او خواب است” حال سوال این است که آن خواهری که در موردش فکر شده که خواب است چه فکری در مورد آن خواهری که فکر کرده او خوابیده است میکند؟؟(فکر میکند او خوابیده است یا بیدار است؟؟)

حل:
از کل متن سوال فهمیده میشود سمانه و سمیرا -که خواهران تنی اند -یکیشان فکری در مورد ان یکی کرده ولی ما نمیدانیم ان فردی که فکر کرده کدامشان بوده(که مهم نیست) و اینکه خودش خواب بوده یا بیدار(که این مورد خیلی مهم است!) پس دو حالت داریم:
1-متفکر خواب بوده و فکر کرده که دیگری خواب است پس دیگری بیدار است و دیگری که بیدار است باید فکر کند که متفکر خواب است.
2-متفکر بیدار بوده و فکر کرده که دیگری خواب است پس دیگری خواب است و دیگری در خواب فکر میکند که متفکر خواب است.
از 1 و 2 داریم که دیگری هم در مورد متفکر فکر میکند که او خوابیده است و به عبارت دیگر در ساعت و روز ذکر شده در سوال سمیرا و سمانه هر دو در مورد هم فکری دارند و ان این است که دیگری خوابیده است!
سوال در پاسخ(که ایده اش از تکمیلی گرفته شده است): از علامت@ تا علامت$ چند بار کلمه ی “که” به کار $رفته است؟
(لطفا نظرتون رو در مورد سوال و حل و سوال در حل بفرمایید بسیار باعث خوشحالیم هست اگر تحلیلی بفرمایید!)
با سپاس بی کران

علی حسینی
مهمان
2 سال قبل

سلام سوالاتی دارید حدودت متوجه بشم که تست هوش ورودی تیزهوشان رو چیکار میکنم؟
حدود چند درصد بچه ها میتونند سوالات هوش آزمون ورودی رو درست بزنند؟

مهمان
Member
2 سال قبل

با سلام منظورتان از اینکه هر چند بار که می خواهیم می توانیم شرکت کنیم یعنی چه؟ مگر بعد از آزمون اول پاسخ ها دیده نمی شوند؟

عرفان جدیدی
Member
2 سال قبل

به نظر من مهندس مصطفی باقری خیلی خیلی بهتر هستند
ایشون بیشتر سوالای کتاباشون در ازمون ها اومده و اینطوری نیومدن که همه جا بگن که (بنظر شما طراحان سوال های ازمون تیزهوشان انقدر …..) .