کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه و توصیه‌ای برای داوطلبان آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان، بنابه آنچه در […]

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان – سؤال‌های آزمون‌های هماهنگ کشوری سمپاد

۱. نمونه سؤال استعداد تحصیلی آزمون تکمیل ظرفیت هشتم برای آزمون تکمیل ظرفیت هشتم حتماً سؤالات آزمون‌های پیشرفت تحصیلی هفتم […]

آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (بهمن ۹۳)

۶۶. در جدول زیر، دو خانه «همسایه» هستند، هرگاه در یک ضلع مشترک باشند. مسیری پیدا کنید که از خانهٔ […]

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (فروردین ۹۴)

۲۱. اگر یک قطر چهارضلعی $ABCD$، آن را به دو مثلث همنهشت تقسیم کند، آنگاه چند تا از عبارت‌های زیر […]

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (بهمن ۹۴)

۱۶. حاصل چند تا از عبارت‌های زیر منفی است؟                                                       \[\begin{aligned}&\bullet\; (-1394+2016)\div\big(1394+(-2016)\big)\\&\bullet\;(1394-2016)\times\big(1394-(-2016)\big)\\&\bullet\;\big(-1394+(-2016)\big)\div\big((-2016)-(-1394)\big)\\&\bullet\;(-1394-2016)\times\big((-1394)-(-2016)\big)\end{aligned}\] ۱) \(1\) ۲) \(2\) ۳) \(3\) ۴) \(4\) پاسخ […]

منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان

منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان

کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم در دستورالعمل آموزش‌و‌پرورش، منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان (پایهٔ هشتم)، به‌صورت […]

تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم تیزهوشان

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (اردیبهشت ۹۵)

۱۶. به‌جای علامت سؤال چه عددی قرار می‌گیرد؟ \[64,40,28,22,?\] ۱) \(20\) ۲) \(19\) ۳) \(18\) ۴) \(11\) پاسخ تشریحی ۱۷. […]

hoosh8.medu.ir

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (فروردین ۹۶) – با پاسخ‌نامهٔ تشریحی

ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم تیزهوشان از طریق سایت hoosh8.medu.ir انجام می‌شود. جزئیات ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت ورود به […]

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم مهلت ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان تا پایان روز شنبه ۱۹ […]