کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه و توصیه‌ای برای داوطلبان آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

زمان اعلام نتایج کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم برای دریافت کارت ورود به جسله آزمون تکمیل ظرفیت […]

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان – سؤال‌های آزمون‌های هماهنگ کشوری سمپاد

۱. نمونه سؤال استعداد تحصیلی آزمون تکمیل ظرفیت هشتم برای آزمون تکمیل ظرفیت هشتم حتماً سؤالات آزمون‌های پیشرفت تحصیلی هفتم […]

آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (بهمن ۹۳)

۶۶. در جدول زیر، دو خانه «همسایه» هستند، هرگاه در یک ضلع مشترک باشند. مسیری پیدا کنید که از خانهٔ […]

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (فروردین ۹۴)

۲۱. اگر یک قطر چهارضلعی $ABCD$، آن را به دو مثلث همنهشت تقسیم کند، آنگاه چند تا از عبارت‌های زیر […]

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (بهمن ۹۴)

۱۶. حاصل چند تا از عبارت‌های زیر منفی است؟                                                       \[\begin{aligned}&\bullet\; (-1394+2016)\div\big(1394+(-2016)\big)\\&\bullet\;(1394-2016)\times\big(1394-(-2016)\big)\\&\bullet\;\big(-1394+(-2016)\big)\div\big((-2016)-(-1394)\big)\\&\bullet\;(-1394-2016)\times\big((-1394)-(-2016)\big)\end{aligned}\] ۱) \(1\) ۲) \(2\) ۳) \(3\) ۴) \(4\) پاسخ […]

منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان

منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان

کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم در دستورالعمل آموزش‌و‌پرورش، منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان (پایهٔ هشتم)، به‌صورت […]

تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم تیزهوشان

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (اردیبهشت ۹۵)

۱۶. به‌جای علامت سؤال چه عددی قرار می‌گیرد؟ \[64,40,28,22,?\] ۱) \(20\) ۲) \(19\) ۳) \(18\) ۴) \(11\) پاسخ تشریحی ۱۷. […]

hoosh8.medu.ir

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (فروردین ۹۶)

ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تیزهوشان از طریق سایت hoosh8.medu.ir انجام می‌شود. منابع آزمون تکمیل ظرفیت […]

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

زمان اعلام نتایج   کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم مهلت ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان تا […]