هر هفته یک از بازی‌های زیر، جایزه‌دار خواهند بود. در طول هفته می‌توانید بارها بازی جایزه‌دار را انجام دهید تا بهترین رکورد را ثبت کنید. در پایان هفته، به کاربری که بیشترین امتیاز را در بازی جایزه‌دارِ آن هفته کسب کرده باشد، جایزه‌ای داده می‌شود.
تعداد بازی‌های زیر، به‌مرور افزایش می‌یابد.

بازی ریاضی

آجرهای عددی
در این بازی معروف، به‌سادگی می‌توانید سکه‌های زیادی به‌دست آورید و از آنها در بازی‌های دیگر استفاده کنید.

بازی ریاضی

کرونا (جایزه‌دار! ۱ تا ۸ مرداد ۱۴۰۰)
با رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی، ویروس را به دیگران منتقل کنید تا به مرحلهٔ بعد بروید!

بازی ریاضی

غلتاندن مکعب
مکعب را بغلتانید تا همهٔ وجه‌های آن رنگ شود! آیا برای برنده شدن در این بازی، باید حالت‌های گستردهٔ مکعب را بشناسید؟

بازی ریاضی

شمارش مکعب‌ها
مکعب‌هایی را که از آسمان به زمین می‌افتند، بشمارید! با این بازی شهود فضایی‌تان را تقویت کنید.

بازی ریاضی

نقطه‌بازی دونفره
در نقطه‌بازی دونفره، اعضای سایت تکمیلی می‌توانند رقیب خود را از دیگر اعضای سایت تکمیلی انتخاب کنند.

بازی ریاضی

نقطه‌بازی با کامپیوتر
در نقطه‌بازی، هر نفر در نوبت خود یک پاره‌خط رسم می‌کند. و هدف هر نفر ساختن تعداد مربع‌‌های بیشتر است.

بازی ریاضی

چهار رنگ
هر نقشهٔ دلخواه را می‌توان با چهار رنگ (یا کمتر) طوری رنگ‌آمیزی کرد که هیچ دو همسایه‌ای همرنگ نباشند.