نقد و بررسی کتاب هوش فرازمینی ET

تست هوش ET

کتاب هوش ET با داشتن \(16\) مدل متفاوت سؤال هوش و بیش از \(270\) مبحث و \(3500\) تست، جامع‌ترین کتاب آماده‌سازی برای آزمون‌های هوش و استعداد تحلیلی در ایران است. منابع آزمون تیزهوشان ششم ۹۹ بخش‌هایی از مقدمهٔ کتاب هوش ET سی‌سال پیش، زمانی‌که سر جلسهٔ آزمون تیزهوشان نشسته بودم، هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم که سال‌ها […]

تست هوش ۱۳

تست هوش

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۰) چندضلعی زیر را طوری برش دهید که به دوتا چندضلعیِ برابر تقسیم شود. راهنمای حل تست هوش ۱۳ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET

تست هوش ۱۲

تست هوش ۱۲

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۱)  در خانهٔ وسط، شکلی رسم کنید که قانونِ منطقیِ جدول بالا برقرار بماند. راهنمای حل تست هوش ۱۲ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET

تست هوش ۱۱

تست هوش ۱۱

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۹)  در خانهٔ وسط، شکلی رسم کنید که قانونِ منطقیِ جدول بالا برقرار بماند. راهنمای حل تست هوش ۱۱ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET

تست هوش ۱۰

تست هوش ۱۰

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۴ (۲)) خانه‌های خالی را طوری پر کنید که منطقِ الگوی زیر، برقرار بماند. . راهنمای حل تست هوش ۱۰ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET    

تست هوش ۹

تست هوش ۹

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۸) در خانهٔ وسط، شکلی رسم کنید که قانونِ منطقیِ جدول بالا برقرار بماند. راهنمای حل تست هوش ۹ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET

تست هوش ۸

تست هوش ۸

با دو مربع، حداکثر سه مربع می‌توان ساخت؛ شکل زیر را ببینید. با سه مربع، حداکثر چند مربع می‌توان ساخت؟ شکل مربوطه را رسم کنید. راهنمای حل تست هوش ۸ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET

تست هوش ۷

تست هوش ۶

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۵)  در خانهٔ وسط، شکلی رسم کنید که قانونِ منطقیِ جدول بالا برقرار بماند. راهنمای حل تست هوش ۷ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET    

تست هوش ۶

تست هوش

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۶) چندضلعی زیر را طوری برش دهید که به دوتا چندضلعیِ برابر تقسیم شود. راهنمای حل تست هوش ۶ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET

تست هوش ۵

(سؤال تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۲ (۱)) در خانهٔ وسط، شکلی رسم کنید که قانونِ منطقیِ‌ جدول بالا برقرار بماند. راهنمای حل تست هوش ۵ برای دیدن تست‌های هوش بیشتر، اینجا را کلیک کنید. نقد و بررسی کتاب هوش ET