مطالب تدریس شده در کلاس و تمرین‌های روزانه

هریک از چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید.

 1. $$1-x^2-2xy-y^2$$


 2. $$x^2-2ax-4b^2+a^2$$


 3. $$a^4+2a^2b^2-3b^4+2a^2-2b^2$$


 4. $$x^2-10y-y^2-25$$


 5. $$m^4+1-4n^2-2m^2-a^2+4na$$


 6. $$x^4-x^3-x^2+2x-1$$


 7. $$9a^2+b^2-x^2-6ab+2x-1$$


 8. $$(a+b^2)^2-5a-5b^2+4$$


 9. $$a^2+b^2+3a-2ab-3b-10$$


 10. $$-3a^2-3+12x^2+6a$$


 11. $$x^6+4x^2+5$$


 12. $$x^5-2x^2+1$$


 13. $$4x^4-5x^2y^2+y^4$$


 14. $$x^8-5x^4+4$$


 15. $$x^4-2x^2+49$$


 16. $$3x^3-5x+2$$


 17. $$x^2-y^2-6x-4y+5$$


 18. $$(x+y+1)^2-x-y-3$$


 19. $$x^5+x^3-x^2-1$$


 20. $$ax^3+x^2+x+1-a$$


 21. $$x^4-10x^2+169$$


 22. $$(a+1)(a+3)(a+5)(a+7)+15$$


 23. $$(a+1)(a+2)(a+3)(a+4)-24$$


 24. $$x^6+2x^5+3x^4+24x^3+23x^2+22x+21$$نوشته‌های قبلی و بعدی


ثبت‌نام رایگان در وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

آموزش مقدماتی اینابا منتشر شد!

همهٔ وید‌ئوهای آموزشی ایناباخرید کتاب اینابا

مشاورهٔ المپیاد با دکتر علیپور

ویدئوهای بیشتر از جلسهٔ‌ مشاورهٔ المپیاد دکتر علیپور

شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

0 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات