مطالب تدریس شده در کلاس و تمرین‌های روزانه

هریک از چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید.

 1. $$1-x^2-2xy-y^2$$


 2. $$x^2-2ax-4b^2+a^2$$


 3. $$a^4+2a^2b^2-3b^4+2a^2-2b^2$$


 4. $$x^2-10y-y^2-25$$


 5. $$m^4+1-4n^2-2m^2-a^2+4na$$


 6. $$x^4-x^3-x^2+2x-1$$


 7. $$9a^2+b^2-x^2-6ab+2x-1$$


 8. $$(a+b^2)^2-5a-5b^2+4$$


 9. $$a^2+b^2+3a-2ab-3b-10$$


 10. $$-3a^2-3+12x^2+6a$$


 11. $$x^6+4x^2+5$$


 12. $$x^5-2x^2+1$$


 13. $$4x^4-5x^2y^2+y^4$$


 14. $$x^8-5x^4+4$$


 15. $$x^4-2x^2+49$$


 16. $$3x^3-5x+2$$


 17. $$x^2-y^2-6x-4y+5$$


 18. $$(x+y+1)^2-x-y-3$$


 19. $$x^5+x^3-x^2-1$$


 20. $$ax^3+x^2+x+1-a$$


 21. $$x^4-10x^2+169$$


 22. $$(a+1)(a+3)(a+5)(a+7)+15$$


 23. $$(a+1)(a+2)(a+3)(a+4)-24$$


 24. $$x^6+2x^5+3x^4+24x^3+23x^2+22x+21$$
نوشته‌های قبلی و بعدی


اشتراک
اطلاع از
شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

0 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات