با استفاده از نرم‌افزارهای ریاضی مدرن می‌توان همهٔ مسائل محاسباتی ریاضیات دبیرستانی را حل کرد.
در روش سنتی آموزش ریاضی، دانش‌آموزان وقتی مسئله‌ای را حل می‌کنند، از درستی یا نادرستی پاسخ خود مطمئن نیستند. وقتی پس از چند ساعت یا چند روز، در کلاس ریاضی حاضر می‌شوند و معلم پاسخ درست را می‌گوید، اگر دانش‌آموز پاسخ را اشتباه محاسبه کرده باشد، معمولاً نمی‌فهمد که چرا اشتباه کرده است. اما در روش آموزش مدرن، دانش‌آموز می‌تواند پس از حل یک مسئلهٔ محاسباتی ریاضی، بلافاصله خودش پاسخ را با کامپیوتر چک کند و اگر جوابش نادرست بود، همان موقع، راه‌حلش را بررسی کند تا ایرادهایش را بفهمد.

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اگر دانش‌آموزان در هنگام حل مسائل یا در فاصلهٔ اندکی پس از آن، خودشان بتوانند اشتباهاتشان را پیدا و اصلاح کنند، و در مدتی طولانی از این روش استفاده کنند، پیشرفت آنها چشمگیر خواهد بود.