پیشرفت تحصیلی

آزمون پیشرفت تحصیلی هشتم سمپاد – بهمن ۱۳۹۶

۶۱. حاصل‌جمع اعداد زیر که در ۱۱ سطر نوشته شده‌اند، برابر کدام گزینه است؟ \[\begin{matrix}111&&&&\\111&111&&&\\111&111&111&&\\&&&&\\111&111&111&&111\end{matrix}\] ۱) $11\times 11\times 111$ ۲) […]

پیشرفت تحصیلی

مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد (بهمن ۹۶)

۶۱. تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌‌توانید به‌دست آورید، چه عدد خواهد بود؟ (دقت […]

پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد – فرودین ۹۷ – راهنمای حل سؤال ۴۱

تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌توان به‌دست آورد، چه عددی است؟ (دقت کنید که […]

پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد – فرودین ۹۷ – راهنمای حل سؤال ۴۲

\(50\) مهرهٔ قرمز، \(50\) مهرهٔ آبی، و \(50\) مهرهٔ سبز داریم. علی \(30\) مهره را جدا کرده و در یک […]

پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد – فرودین ۹۷ – راهنمای حل سؤال ۴۳

اگر اشتراک تهیه کرده‌اید، برای مشاهدهٔ محتوای این صفحه، وارد حساب کاربری‌تان شوید؛ ورود به حساب کاربری یا نام کاربری […]

پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد – فرودین ۹۷ – راهنمای حل سؤال ۴۴

اگر اشتراک تهیه کرده‌اید، برای مشاهدهٔ محتوای این صفحه، وارد حساب کاربری‌تان شوید؛ ورود به حساب کاربری یا نام کاربری […]

پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد – فرودین ۹۷ – راهنمای حل سؤال ۴۵

می‌توان با قرار دادن \(15\) عدد طبیعی متفاوت بر تمام رأس‌های شکل زیر، آن را به نموداری تبدیل کرد که […]

پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد – فرودین ۹۷ – راهنمای حل سؤال ۴۶

اگر اشتراک تهیه کرده‌اید، برای مشاهدهٔ محتوای این صفحه، وارد حساب کاربری‌تان شوید؛ ورود به حساب کاربری یا نام کاربری […]

پیشرفت تحصیلی هفتم سمپاد – فرودین ۹۷ – راهنمای حل سؤال ۴۷

اگر اشتراک تهیه کرده‌اید، برای مشاهدهٔ محتوای این صفحه، وارد حساب کاربری‌تان شوید؛ ورود به حساب کاربری یا نام کاربری […]