نمونه سوال آزمون تیزهوشان

مسائل ریاضی آزمون ورودی پایه دهم سمپاد و نمونه دولتی (خرداد ۹۷)

۷۱. به‌جای $x$ چند مقدار صحیح مختلف می‌توان قرار داد تا مقدار عددی عبارت $(x^2-1)(x^2-2)(x^2-4)$ برابر صفر شود؟ ۱) یک […]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۷۱

به‌جای $x$ چند مقدار صحیح مختلف می‌توان قرار داد تا مقدار عددی عبارت $(x^2-1)(x^2-2)(x^2-4)$ برابر صفر شود؟ ۱) یک ۲) […]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۷۲

آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی. ۱۱ خرداد ۹۷. پرسش ۷۲.  می‌خواهیم جدول زیر را طوری پر کنیم که جمع […]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۷۵

با $30$ مکعب توپُرِ هم‌اندازه به‌ ضلع یک سانتی‌متر، چند مکعب‌مستطیلِ توپُرِ متفاوت به حجم $30$ سانتی‌مترِ مکعب می‌توان ساخت؟ […]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۷۶

آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی. ۱۱ خرداد ۹۷. پرسش ۷۶. شعاع هر هفت دایرهٔ کوچک در شکل زیر، برابر ۱ […]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۷۸

در یک گروه از مسابقات فوتبال، $4$ تیم وجود دارد که هریک با سه تیم دیگر گروه مسابقه می‌دهند. اگر […]