روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. قد والیبالیست‌هایی که بین $195$ تا $210$ است را به پنج دستهٔ مساوی تقسیم کنید و سپس جدول فراوانی مربوط به این پنج دسته را تشکیل دهید. ادامهٔ مطلب…

۲. نمودار زیر، نمودار نمره‌های تعدادی دانش‌آموز در یک آزمون $25$ نمره‌ای است. ادامهٔ مطلب…

۳. به نظر شما چرا از مرکز دسته برای میانگین‌گیری استفاده می‌کنیم؟ ادامهٔ مطلب…

۴. فرض کنید $100$ نمره بین $0$ تا $20$ داریم. ادامهٔ مطلب…

۵. در روزنامه‌ای مطلبی در مورد یکی از دانشگاه‌هایی که بدون آزمون دانشجو می‌‌پذیرد، اعلام شده است. ادامهٔ مطلب…

۶. در اواخر قرن نوزدهم میلادی، جنگی بین آمریکا و اسپانیا درگرفت. ادامهٔ مطلب…

۷. میانگین درآمد $10$ نفر از کارمندان یک شرکت خصوصی، ماهیانه $2,900,000$ تومان است. ادامهٔ مطلب…

۸. میانگین سن چهار نفر $22$ سال است. ادامهٔ مطلب…

۹. فرض کنید میانگین ده عدد که کوچک‌ترین آنها $3$ است، $7.5$ باشد. ادامهٔ مطلب…

۱۰. ده عدد طبیعی متمایز مثال بزنید که بیش از $5$ عدد از این اعداد، از میانگین بزرگ‌تر باشد. ادامهٔ مطلب…

۱۱. سه نقطه روی محور اعداد صحیح بیابید که میانگین آنها صفر باشد. ادامهٔ مطلب…

۱۲. در جدول زیر، رابطه‌ای بین اعداد سطر اول، سطر دوم و سطر سوم برقرار است. ادامهٔ مطلب…

۱۳. حمید و عماد هر کدام در پنج درس امتحان داده‌اند. ادامهٔ مطلب…

۱۴. فائزه و غزاله برای به‌دست آوردن میانگین اعداد $1766$، $1760$، $1755$ و $1750$، راه‌حل‌های زیر را ارائه داده‌اند. ادامهٔ مطلب…

۱۵. هوشنگ در چهار آزمون نمره‌های $85$، $80$، $65$ و $95$ را کسب کرده است. ادامهٔ مطلب…

۱. در بازی حلقهٔ شانس، شانس برد نفر اول چقدر است؟ ادامهٔ مطلب…

۲. در هر یک از قسمت‌های زیر، «صفر»، «یک» یا «بین صفر و یک» بودنِ احتمالِ پیشامد داده شده را بررسی کنید. ادامهٔ مطلب…

۳. در یک جشن با $135$ مهمان، هنگام ورود هر فرد یک دستبند به او داده می‌شود. ادامهٔ مطلب…

۴. اعداد $1$ تا $30$ روی $30$ گوی نوشته شده‌اند و گوی‌ها داخل یک کیسه قرار دارند. یک گوی را به‌تصادف انتخاب می‌کنیم. ادامهٔ مطلب…

۵. در ظرفی تعدادی مهرهٔ رنگی وجود دارد. ادامهٔ مطلب…

۶. در صفحهٔ مختصات همهٔ نقاط صحیحی را مشخص کنید که $0<x<4$ و $0<y<4$ باشد. ادامهٔ مطلب…

۷. امیرحسین به‌تازگی با احتمال آشنا شده است. ادامهٔ مطلب…

۸. متن زیر را با دقت بخوانید و دربارهٔ آن با همکلاسی‌های خود بحث کنید. ادامهٔ مطلب…

۱. یک تاس شش‌وجهی و یک تاس چهاروجهی را باهم پرتاب می‌کنیم. ادامهٔ مطلب…

۲. دو تاس شش‌وجهی را باهم پرتاب می‌کنیم. ادامهٔ مطلب…

۳. روی یک قطعه چوب شش خطِّ برش طوری انتخاب شده که چوب را به هفت قسمت برابر تقسیم کرده است. ادامهٔ مطلب…

۴. فائزه و غزاله قسمت «الف» مسئلهٔ قبل را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. ادامهٔ مطلب…

۵. یک عدد طبیعی را «فردچهره» می‌نامیم هرگاه همهٔ رقم‌هایش فرد باشد. ادامهٔ مطلب…

۶. سکه‌ای را سه‌بار پرتاب می‌کنیم. چقدر احتمال دارد که حداقل دو بار رو ظاهر شود؟ ادامهٔ مطلب…

۷. خانه‌های یک جدول $2\times 2$ را به‌تصادف با رنگ سیاه یا سفید رنگ می‌کنیم. ادامهٔ مطلب…

۸. در درس فیزیک بچه‌ها یاد گرفته‌اند که به کمک منشور می‌توانند طیف نور سفید (هفت رنگی که رنگ سفید ترکیب آنهاست) را تشکیل دهند. ادامهٔ مطلب…

۹. طاقه‌هایی از شش رنگ پارچه داریم. ادامهٔ مطلب…

۱۰. شش نامه و سه نفر پیک نامه‌رسان داریم. ادامهٔ مطلب…

۱۱. یک تاس را سه بار پرتاب می‌کنیم. چقدر احتمال دارد که حداقل یک‌بار شش بیاید؟ ادامهٔ مطلب…

۱۲. در چند عدد هشت رقمی مجموع رقم‌ها زوج است؟ ادامهٔ مطلب…

۱۳. مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان تصمیم دارد از چهار نفر از دبیران دبیرستان فرزانگان برای شرکت در جلسهٔ طرح سؤال دعوت کند. ادامهٔ مطلب…