مشکل ما خود ما هستیم که راست نمی‌گوییم و تا وقتی ما عوض نشویم چیز دیگری هم عوض نخواهد شد. ضمن اینکه ما اصلاً فردگرا هستیم. حتی روشنفکران ما هم در مبارزاتشان به این دلیل شکست می‌خورند که در آخرِ خط فردفردشان تجزیه می‌شوند و این علت‌های زیادی دارد. یکی از علت‌هایش این است که بین ما دیالوگ (گفتگو) رایج نیست. ما با هم در یک جامعه زندگی می‌کنیم و در یک چیزهایی با هم مشترکیم، اما باید راجع‌به آنها دیالوگ برقرار کنیم. به‌ همین دلیل فکر می‌کنم ما مردم را نمی‌شناسیم.

بهرام بیضایی، جدال با جهل، گفتگو: نوشابهٔ‌ امیری، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۸.