دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث فصل ۷ کتاب ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

تعداد این مسائل، به‌مرور افزایش می‌یابد.


۱. با کمک یک (یا چند) پرانتزگذاری، در عبارت \(2^{3^{4^5}}\) به چند عدد متفاوت می‌توان دست یافت؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۷)

پاسخ تشریحی

۲. کدام‌یک از اعداد زیر بزرگ‌تر است؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۷)
۱) \(\sqrt{24}+\sqrt{17}\)
۲) \(\sqrt{18}+\sqrt{23}\)
۳) \(\sqrt{19}+\sqrt{22}\)
۴) \(\sqrt{20}+\sqrt{21}\)

پاسخ تشریحی

۳. با توجه به عبارت‌های زیر، \(A\)، \(B\)، و \(C\) را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۶)
\[\begin{aligned}A&=25^{25}+3125^{10}+3\times5^{50}\\[8pt]B&=\frac{5^{1395}-5^{1397}}{2^{1397}-2^{1395}}\\[8pt]C&=2017^2-2015\times2017+2017\times2.\end{aligned}\]

پاسخ تشریحی

۴. می‌دانیم \(x=\frac{4+\sqrt{6}}{\sqrt{5}}\). حاصل \(5x^2-\sqrt{24}\) را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۶)

پاسخ تشریحی

۵. با توجه به شکل زیر مقدار \(B-A\) را بیابید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۶)

پاسخ تشریحی

۶. اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، ادیبهشت ۹۵)
\[a=4^{3^2},\;b=27^7,\;c=\big(-5^4\big)^5,\;d=3^2\times64^3\]

پاسخ تشریحی

۷. چندتا از اعداد زیر بین \(6\) و \(7\) قرار دارند؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، ادیبهشت ۹۵)
\[\sqrt{27}+1,\;-1+\sqrt{68},\;\sqrt{15}+\sqrt{22}\]

پاسخ تشریحی

۸. عدد $9^9$ را به چه توانی برسانیم تا به عدد $27^{12}$ برسیم؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۴)

پاسخ تشریحی

۹. برای چند تا از عبارت‌های زیر، می‌توان مثال آورد؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۴)
\(\bullet\) جذر عددی با خود عدد مساوی باشد.
\(\bullet\) جذر عددی از خود عدد کوچک‌تر باشد.
\(\bullet\) جذر عددی از خود عدد بزرگ‌تر باشد.
\(\bullet\) جذر عددی مثبت نباشد.

پاسخ تشریحی

۱۰.

 

ویدئوی هفته

بازی چهار رنگویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

3 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
ببخشید سوال 3 قسمت A 25 به توان 25 هست در اصل سوال ولی نوشته شده 2 به توان 25
حتی در پاسخ درست نوشتین 25 به توان 25 ولی اینجا نوشته 2 به توان 25

ممنون بابت نمونه سوالات تکمیلی.لطفا به صورت فایل پی دی اف هم بگذارید.