امروزه نرم‌افزارهای ریاضی زیادی تولید شده‌اند که می‌توانند نقش مؤثری در یادگیری ریاضیات و حل مسائل محاسباتی و هندسی داشته باشند. جئوجبرا یک نرم‌افزار رایگان و بسیار مشهور است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در یادگیری هندسه داشته باشد. علاوه بر این، جئوجبرا تقریباً‌ همهٔ مسائل محاسباتی ریاضیات دبستانی و دبیرستانی را نیز حل می‌کند. در زیر، روش کار با بخش هندسی جئوجبرا (متناسب با کتاب ریاضی هشتم) و چگونگی حل مسائل محاسباتی ریاضی هشتم با جئوجبرا و نرم‌افزارهایی دیگر آمده است. در حل مسائل زیر، از GeoGebra Classic 6 استفاده شده است.

دانلود جئوجبرا (رایگان)

فصل ۱

 1. با استفاده از جئوجبرا، چگونه اعمال اصلی را انجام دهیم و حاصل یک عبارت ریاضی را محاسبه کنیم؟

 2. چگونه حاصل عبارتی، مانند عبارت زیر را، با نرم‌افزار به‌دست آوریم؟
 3. \[1+4+7+10+\dots+301\]


 4. آیا جئوجبرا می‌تواند حاصل یک عبارت محاسباتی را به‌صورت یک کسر نمایش دهد؟

 5. با استفاده از جئوجبرا، چگونه مقدار تقریبی یک کسر را محاسبه کنیم؟

 6. چگونه حاصل عبارتی مانند عبارت زیر را با نرم‌افزار به‌دست آوریم؟
 7. \[\frac{1}{2\times4}+\frac{1}{4\times6}+\frac{1}{6\times8}+\dots+\frac{1}{98\times100}\]


فصل ۲

 1. با استفاده از جئوجبرا، چگونه تشخیص دهیم که یک عدد اول است یا نه؟

 2. با استفاده از جئوجبرا، چگونه یک عدد را تجزیه کنیم؟

 3. با استفاده از نرم‌افزار، چگونه تشخیص دهیم که دو عدد نسبت به هم اول هستند یا نه؟

فصل ۳

 1. با استفاده از جئوجبرا، چگونه یک نقطه را در صفحه مشخص کنیم؟

 2. با استفاده از جئوجبرا، چگونه یک پاره‌خط رسم کنیم؟

 3. با استفاده از جئوجبرا، چگونه یک زاویه رسم کنیم؟

 4. با استفاده از جئوجبرا، چگونه یک چندضلعی رسم کنیم؟

 5. با استفاده از جئوجبرا، چگونه یک چندضلعی منتظم رسم کنیم؟

 6. در جئوجبرا، چگونه دو خط موازی رسم کنیم؟

 7. با استفاده از جئوجبرا، چگونه یک چندضلعی را انتقال دهیم؟

 8. آیا با جئوجبرا می‌توان یک چندضلعی را دوران داد؟

 9. آیا جئوجبرا می‌تواند یک چندضلعی را نسبت به یک محور قرینه کند؟

 10. پس از اینکه شکلی در جئوجبرا رسم کردیم، آیا می‌توان تشخیص داد که با تغییر اندازهٔ ضلع‌ها، اندازهٔ مجموع زاویه‌های آن تغییر می‌کند یا نه؟

فصل ۴

 1. با استفاده از جئوجبرا، چگونه حاصل‌جمع یا حاصل‌ضرب دو عبارت جبری را به‌دست آوریم؟

 2. آیا جئوجبرا می‌تواند جواب یک معادله را به‌دست آورد؟

 3. با جئوجبرا، چگونه مقدار یک عبارت جبری را برای اعداد مختلف محاسبه کنیم؟

 4. با جئوجبرا، چگونه یک عبارت جبری را تجزیه کنیم؟

 5. با نرم‌افزار، چگونه تشخیص دهیم که یک معادله جواب صحیح دارد یا نه؟

فصل ۵

 1. چگونه می‌توان مختصات یک نقطه را وارد جئوجبرا کرد؟

 2. آیا با جئوجبرا می‌توان جمع دو بردار را محاسبه کرد؟

فصل ۶

 1. با جئوجبرا، چگونه از یک نقطه خارج از یک خط، عمودی بر آن رسم کنیم؟

 2. آیا با جئوجبرا می‌توان عمودمنصف یک پاره‌خط را رسم کرد؟

 3. آیا با جئوجبرا می‌توان نیم‌ساز یک زاویه را رسم کرد؟

 4. اندازهٔ سه ضلع از یک مثلث را داریم. چگونه با استفاده از جئوجبرا این مثلث را رسم کنیم؟

 5. اندازهٔ سه زاویه از یک مثلث را داریم. آیا با استفاده از جئوجبرا می‌توان این مثلث را رسم کرد؟

 6. در یک مسئله، می‌خواهیم با استفاده از قضیهٔ فیثاغورس مقدار یک ضلع مجهول را بیابیم. آیا با استفاده از نرم‌افزار می‌توان این کار را انجام داد؟

فصل ۷

 1. با استفاده از جئوجبرا، چگونه حاصل عبارت‌های توان‌دار را به‌دست آوریم؟

 2. چگونه تعداد ارقام حاصل یک عدد توان‌دار بزرگ، مثل \(2^{10000}\) را محاسبه کنیم؟

 3. آیا با جئوجبرا می‌توان مقدار تقریبی یک عدد رادیکالی را محاسبه کرد؟

 4. آیا با نرم‌افزار می‌توان یک عبارت رادیکالی را ساده کرد؟

فصل ۸

 1. چگونه با نرم‌افزار، میانگین چند عدد را محاسبه کنیم؟

 2. آیا می‌توان با استفاده از جئوجبرا، یک عدد را به‌طور تصادفی انتخاب کرد؟

فصل ۹

 1. چگونه با جئوجبرا دایره رسم کنیم؟

 2. اگر سؤال دیگری دربارهٔ استفاده از نرم‌‌افزارها برای حل مسائل ریاضی هشتم دارید، آن را در قسمت‌ کامنت‌های همین صفحه بنویسید.
  در صورتی که کارشناسان سایت تکمیلی تشخیص دهند که سؤال شما قابلیت اضافه شدن به سؤالات این صفحه را دارد، آن را با پاسخ تشریحی در همین صفحه قرار می‌دهند.
آنالیز ترکیبی

آزمون تیزهوشان

تست هوش

جادوی مریم میرزاخانی

محسن کیهانی

10 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
در سوال 3 فصل 6 این صفحه ، چگونه می توان فاصله یک نقطه روی نیم ساز را با اضلاع زاویه نشان داد؟(برای قضیه نیم ساز)

سلام
چگونه می توان کاشی کاری کرد؟
مثلا در اینجا چگونه لوزی را دقیق رسم کنیم؟

g-m.png

لوزی را بین پنج ضلعی ها باید رسم کنیم به طوری که ضلع پنج ضلعی ، مشترک با ضلع لوزی باشد (کاشی کاری با پنج ضلعی و لوزی)

سلام
با نرم افزار چگونه می توان نمودار های مختلف کشید؟

سلام مجدد
یک تابع را ما انتخاب کنیم و قیمت ها را در نمودار می نویسیم پایین تر از خط ارزان و بالاتر گران
این را می توان برای انحلال پذیری هم انجام داد،زیر خط سیرنشده روی خط فراسیر شده.(نمودار نقطه ای یا شکسته که یک خط از بین آن عبور کرده است.)