1. چند سه‌تایی مرتب مانند \((a,b,c)\) وجود دارد به‌طوری که هریک از \(a\)، \(b\)، و \(c\) به مجموعهٔ
  \(\{1,3,3^2,3^3,\dots,3^{10}\}\) تعلق داشته باشند و در ضمن، عدد \(a^b\times b^c\times c^a\) مربع کامل باشد؟

 2. به چند طریق می‌توان \(4\) رأس از رأس‌های یک \(11\)ضلعی منتظم را انتخاب کرد به‌طوری که \(4\)ضلعی تشکیل شده توسط این \(4\) رأس، شامل مرکز \(11\)ضلعی نباشد؟

 3. در چند جایگشت دوری از اعداد \(1\) تا \(8\) هر دو عدد مجاور نسبت به‌هم اول‌اند؟

 4. تعداد دنباله‌های \(a_1, a_2,\dots,a_6\) از عددهای طبیعی را بیابید به‌گونه‌ای که \(a_1=1\)، \(a_6=2310\)، و به‌ازای هر \(1\leq i\leq5\)، \(a_{i+1}\) بر \(a_i\) بخش‌پذیر باشد. در چند دنباله هیچ دوتا از \(a_i\)ها برابر نیستند؟

 5. خانه‌های بالای قطر اصلی یک جدول \(12\times12\) خاکستری و بقیهٔ خانه‌های جدول سفید شده‌اند. می‌توانیم سطر‌های این جدول را باهم جابه‌جا کنیم. با تکرار این عمل، چند الگوی رنگی مختلف از قطر اصلی جدول می‌توانیم به‌دست آوریم؟
 6. جدول ۱۲ در ۱۲


 7. به چند طریق می‌توان با تعدادی دومینو، شکل زیر را به‌طور کامل پوشاند به‌طوری که هر خانه توسط یک دومینو پوشیده شود و هیچ دو دومینویی روی هم قرار نگیرند؟
 8. شکلی که باید توسط دومینوها پر شود.

 9. عدد طبیعی \(n\) را «خاص» می‌گوییم اگر عدد طبیعی \(m\) با ویژگی‌های زیر وجود نداشته باشد:
 10. \(\bullet\) \(m > n\).
  \(\bullet\) مجموع رقم‌های \(m\) برابر مجموع رقم‌های \(n\) باشد.
  \(\bullet\) حاصل‌ضرب رقم‌های \(m\) برابر با حاصل‌ضرب رقم‌های \(n\) باشد.

  چند عدد هفت‌رقمی خاص وجود دارد؟


فایل تختهٔ کلاس

دانلود فایل PDF کلاس

پرسش و پاسخ

سؤالاتتان دربارهٔ مسائل و محتوای تدریس شده در این جلسه را می‌توانید در بخش کامنت‌های زیر مطرح کنید.


نوشته‌های قبلی و بعدی


اشتراک
اطلاع از
شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

6 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
محمد پویا پاینده
Member
2 ماه قبل

سوال دو به جای پنج نباید شش باشد؟چون شش تا را تیک زدید

کیارش رم یاز
Member
1 سال قبل

سلام.فیلم ضبط کلاس رو نمیذارید؟

Mohammad Ali Mousapour
Member
1 سال قبل

سلام.تشکر از برنامه های شما…