آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۱ و ۲)
6788

ری‌آزمون فصل ۱ و ۲ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[-(16\times 3)\div (-24\times 2)-\big(12\times (-5)\big)\div 15-(-18)\]

2 / 10

دو زاویه متمم‌اند. یکی از این زاویه‌ها \(3\) برابر زاویهٔ دیگر است. اندازهٔ هر زاویهٔ بزرگ‌تر چند درجه است؟

3 / 10

دهکده‌ای \(100\) خانه دارد. روی هر \(4\) خانه حداقل \(2\) آنتن وجود دارد و روی هر \(2\) آنتن حداقل \(5\) کلاغ نشسته است. این دهکده حداقل چند کلاغ آنتن‌نشین دارد؟

4 / 10

فرض کنید در آسانسور ساختمانی که $50$ طبقه دارد، ایستاده‌اید. روی کلیدهای این آسانسور اعداد $1$ تا $40$، صفر و $-1$ تا $-9$ نوشته شده است.
اگر ابتدا $29$ طبقه بالا رفته و سپس $20$ طبقه پایین آمده و بعد از آن $12$ طبقه بالا رفته‌ باشید و در طبقه $28$ متوقف شده‌ باشید، ابتدا در کدام طبقه بوده‌اید؟

5 / 10

در هندوستان، رانندگان عاشق بوق زدن هستند! فرض کنید پشت چراغ قرمز، رسم بر این باشد که نفر اول ۱ بار بوق بزند. بعد نفر دوم هر چند بار که خواست بوق بزند. نفر سوم به تعداد مجموع بوق‌های نفر اول و دوم بوق بزند. نفر چهارم به تعداد مجموع بوق‌های نفر اول و دوم و سوم بوق بزند و نفر پنجم به تعداد مجموع بوق‌های چهار نفر قبلی بوق ‌بزند و $\cdots$.
اگر پشت یک چراغ، نفر دوم ۲ بار بوق بزند و ۵ نفر بعدی با قانون بالا بوق بزنند، نفر آخر چند بار بوق زده است؟

6 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[7+9\times (3+8)\]

7 / 10

قانونی برای الگوی زیر کشف کنید، و عدد بعدی آن را بنویسید.
\[1,\;11,\; 21,\; 1211,\; 111221,\; 312211,\; 13112221,\dots.\]

8 / 10

مهندس برای نقشه‌کشی یک ساختمان، نصف مساحت خانه را برای سالن پذیرایی، \(\frac{1}{3}\) باقی‌مانده را برای آشپزخانه، \(\frac{3}{4}\) بقیهٔ زمین را برای اتاق‌های خواب طراحی کرده بود و تنها \(16\) متر مربع برای راهرو و سرویس بهداشتی باقی می‌ماند. مساحت زمین چند متر مربع بوده است؟

9 / 10

می‌خواهیم جاهای خالی زیر را با علامت‌های «$+$» و «$-$» پر کنیم.
\[158\bigcirc(-1418)\bigcirc 127\bigcirc(-983)\]
کمترین مقدار ممکن چیست؟

10 / 10

با $2$ مربع، حداکثر $3$ مربع می‌توان ساخت. شکل زیر را ببینید.

با $3$ مربع، حداکثر چند مربع می‌توان ساخت؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 25%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۳ و ۴)
2688

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

حاصل‌جمع چهار عدد صحیح فرد متوالی برابر \(-80\) است. میانگین این چهار عدد برابر است با:

2 / 10

به شکل‌هایی در صفحه که از به‌هم چسباندن یک (یا چند) ضلع مربع‌های واحد به یکدیگر ساخته می‌شوند، چندخانه‌ای می‌گویند. برای مثال، سه شکل زیر، چندخانه‌ای (چهارخانه‌ای) هستند.
ولی سه شکل زیر چندخانه‌ای (چهارخانه‌ای) نیستند.

چندتا چهارخانه‌ای غیرِهم‌نهشت وجود دارد؟

3 / 10

در یک بازی، جریمۀ هر خطا سه برابر جریمۀ خطای قبلی است. اگر یک بازیکن چهار بار خطا کند و در مجموع $40000$ تومان جریمه شود، جریمۀ اولین خطای این بازیکن چند تومان بوده است؟

4 / 10

از مدرسۀ حلی تا شهرک بهار $1200$ متر، از مدرسۀ علامه تا شهرک بهار $900$ متر و از مدرسۀ حلی تا مدرسۀ علامه $600$ متر است.صبح‌ها $a$ دانش‌آموز از شهرک بهار به مدرسۀ حلی و $b$ دانش‌آموز از شهرک بهار به مدرسۀ علامه می‌روند. اگر در عصر $‎\frac{1}{2}‎$ دانش‌آموزان حلی به سمت علامه بروند و از آنجا به شهرک برگردند و بقیۀ دانش‌آموزان حلی به شهرک برگردند و همچنین تمام دانش‌آموزان علامه به شهرک برگردند، در مجموع همۀ دانش‌آموزان در یک بعدازظهر چند متر پیاده‌روی انجام می‌دهند؟

5 / 10

حاصل‌جمع سه عدد صحیح زوج متوالی برابر \(-42\) است. حاصل‌ضرب این سه عدد برابر است با:

6 / 10

در شکل زیر داریم: \(rS\perp tP\)، و همچنین نقطه‌های \(M\)، \(P\)، و \(K\) روی یک خط قرار دارند. اگر \(P\widehat{S}K=26^\circ\)، آن‌وقت \(x\) چند درجه است؟

7 / 10

در شکل زیر، اگر $E‎\widehat{A}D=3x-15^\circ‎$ و $B‎\widehat{A}C=2x+5^\circ‎$، آنگاه اندازۀ زاویۀ $CAD$ چقدر است؟

8 / 10

با توجه به الگوی زیر، در شکل پنجم چند خانهٔ رنگی هست؟

9 / 10

در شکل زیر، چند جفت مثلث همنهشت وجود دارد؟
آزمون آنلاین ریاضی هفتم

10 / 10

اختلاف متمم و مکمل زاویهٔ \(77\) درجه، چند درجه است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 19%


کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وپنجم

در مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وچهارم نمونه‌ای از مسائل عبور از رودخانه را دیدید. این هفته چندین مسئله مشابه با مسئلهٔ هفتهٔ قبل را مطرح می‌کنیم. همچنین ویدئویی از یکی از اساتید ریاضی دربارهٔ مسئلهٔ عبور از رودخانه آمده است. در انتهای این ویدئو یک مسئلهٔ‌ حل‌نشده و جایزه‌دار مطرح می‌‌شود.

آدم و آدم خوار

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

48 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام. چرا برای نتیجه آزمون خطا میدهد و نتیجه ای اعلام نمیشه؟

سلام متشکرم بابت آزمون ها

در این سوال گزینه اولی صحیح نمیشه که!

Shot 0229.png

خیلی ممنون متوجه اشتباهم شدم

سلام این سوال مشکل داره

Shot 0228.png

سلام چرا بقیه فصول نیست؟

خیلی خوب عالی سطحش خوبه

سلام من اینو هل کردم خیلی اسون بود من تو مدرسه نمونه تهرانم

سلام
آزمون های خیلی خوبی هستند ممنون
لطفاً برای بقیه فصل ها هم آزمون بگذارید.
اون سوالی که گفتید در طول شبانه روز چند بار زاویه بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شما ۹۰ درجه می شود اگه بخواهیم خیلی با جزئیات و با دقت بهش نگاه کنیم میشه فقط ۲ بار : ساعت ۳ و ساعت ۹.
چون که مثلاً ۱۲ و ربع نمیشه زیرا در این زمان دقیقه شمار روی ۳(پانزده دقیقه) هست ، ولی ساعت شمار دقیق روی ۱۲ نیست بلکه کمی جلوتر است.
بقیه هم با همین دلیل رد میشه. ساعت شمار یا یکم جلوتر یا عقب تر.

سلام
لطفا بقیه ی فصل ها رو هم بزارید
ممنون از سایت فوق العادتون

سلام لطفا از فصول دیگه هم بزارید… خیلی خوب هستن شاید بقیه سایت تون رو نمی شناسن … وگرنه حتما استفبال می شد

عذر میخام برای سوال تعداد چوب کبریت های شکل بیستم الگوی مکعبی پاسخنامه تشریحی رو خوندم ولی بازم متوجه نشدم امکانش هست راهنمایی کنید ممنون•-•

سلام ميشه لطف کنيد از فطل 5 6 7 هم بزاريد؟

ولی خیلی ری آزمون ها خوب هستن لطفا لطفا بزارید

با سلام و عرض ادب
این سوال ایراد نداره؟

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۱۰-۲۱۲۰۴۹_Chrome.jpg

سلام
بابا چی می شد مثلا پاسخ تشریحی هاشون رایگان باشه

با سلام
این سوال نادرست است.

ice_screenshot_20210228-193643.jpeg

سلا لطفا از فصل 6 هم سوال بزارید

سلام میشه ازمون فصل 5و6 رو سریعتر بزارید من 27 بهمن ماه انتحان دارم.

با سلام ممنون از نظر شما. اتفاقا من هم همین درخواست را دارم.‌از دست اندرکاران محترم سایت خواهش می کنم که هر چه سریعتر اقدام فرمایند.
با احترام و تشکر

من ازمون سمپادم نزدیکه بهش نیاز دارم لطفن بذارین من خودم به شخصه کله فرزانگان دو شیرازو متقاعد میکنم بیان استقبال کنن

سوال 6 غلط است

سلام پاسخ سوال کلاغ ها رو اشتباه وارد کردید
همون سوال:
دهکده ای 100 خانه دارد. روی هر 4 خانه حداقل 2 آنتن وجود دارد و روی هر 2 آنتن حداقل 5 کلاغ نشسته است این دهکده حداقل چند کلاغ آنتن نشین دارد؟
جواب میشه 93 اما وارد کردید 95

چطور میشه در جواب ها منفی گذاشت نداره؟

باسلام
من با گوشی هستم و نمی شود