آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۱ و ۲)
5597

ری‌آزمون فصل ۱ و ۲ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

\(\frac{1}{3}\) دانش‌آموزان کلاسی بسکتبال و \(\frac{1}{5}\) دانش‌آموزان آن کلاس فوتبال بازی می‌کنند. سایر دانش‌آموزان که تعدادشان \(14\) نفر است، بازی آنها را تماشا می‌کنند. این کلاس چند دانش‌آموز دارد؟

2 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[-12+18-15-17+11\]

3 / 10

دمای هوا در تبریز دو درجه زیر صفر و دمای اردبیل \(3\) برابر آن است. میانگین دمای این دو شهر چند درجه است؟

4 / 10

با انگشتان یک دست به \(5\) صورت می‌توان عدد \(1\) را نشان داد. به چند صورت می‌توان عدد \(2\) را نشان داد؟

5 / 10

\(24\) پرنده روی دو کابل برق نشسته بودند. وقتی ۶ پرنده از کابل دوم به کابل اول و ۹ پرنده از کابل اول به کابل دوم پریدند، تعداد پرنده‌های کابل اول نصف پرنده‌های کابل دوم شد. در ابتدا چند پرنده روی کابل دوم نشسته بودند؟

6 / 10

طول، عرض، و عمق یک استخر به‌ترتیب \(12\)، \(6\)، و \(3\) متر است. می‌خواهند کف و دیوارهای این استخر را رنگ کنند. اگر برای هر متر مربع \(0.5\) کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟

7 / 10

تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌‌توانید به‌دست آورید، چه عدد خواهد بود؟
(دقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاری فقط تعیین اولویت عمل است و نمی‌توانید از پرانتزها برای عمل ضرب استفاده کنید.)
\[12-8+5\times 6-2\times 3\]

8 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[(-21\div 3)\times (-42\div 6)\times \big(-63\div (-9)\big)+7\]

9 / 10

می‌خواهیم برخی از خانه‌های جدول زیر را رنگ کنیم به‌طوری‌که هر خانه یا خودش رنگ شده باشد یا همسایه‌اش رنگی باشد. حداقل چند خانه رنگی می‌شوند؟ آنها را رنگ کنید. (دو خانه همسایه‌اند هرگاه یک ضلع مشترک داشته باشند.)

10 / 10

با $2$ مربع، حداکثر $3$ مربع می‌توان ساخت. شکل زیر را ببینید.

با $3$ مربع، حداکثر چند مربع می‌توان ساخت؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 25%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۳ و ۴)
2204

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

با کنارهم قرار دادن چهار تا شش‌ضلعی منتظمِ هم‌اندازه، چند شکل مسطح غیر همنهشت می‌توان ساخت؟ (توجه کنید که مانند شکل داده شده باید هر دو شش‌ضلعی کنارهم، دو ضلعشان کاملاً روی‌هم قرار بگیرند.)
نمونه سؤالات آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

2 / 10

معلم ریاضی، عددی به حسن و حسین داد.
حسن ابتدا عدد داده شده را \(3\) برابر کرد؛ سپس \(4\) واحد به آن اضافه کرد و عدد اولیه را از حاصل به‌دست‌ آمده کم کرد؛ در انتها، حسن \(1\) واحد به حاصل مرحلهٔ قبل اضافه کرد.
حسین چهاربرابر عدد داده شده را از \(3\) کم کرد.
اگر عددی که حسن و حسین به‌دست آورده‌اند مساوی باشد، معلم چه عددی را به این دو نفر داده است؟

3 / 10

در مثلث $ABC$ داده شده، $AN$ نیم‌ساز زاویهٔ $A$ است. اگر بدانیم که دو زاویهٔ مشخص شده در شکل باهم برابرند و اندازهٔ یکی از زاویه‌های مثلث $ABC$ برابر $51^\circ$ است، آنگاه کدام گزینه دربارهٔ اندازهٔ زاویهٔ $B$ دقیق‌تر است؟

4 / 10

جملۀ هزارم الگوی زیر چیست؟
\[7,8,13,14,19,20,25,26,\dots.\]

5 / 10

چند مثلث با محیط $7$ واحد می‌توان رسم کرد به‌طوری‌که طول ضلع‌های آنها عددهای صحیح باشند؟

6 / 10

اگر $a=3b-7$ و $c=2b+4$ است. ساده شدهٔ عبارت جبری $9a+2b-a+108$ برابر کدام گزینه است؟

7 / 10

نینا، مریم و فرزانه سه خواهرند که یک بسته شکلات را تا آخر خورده‌اند. تعداد شکلات‌هایی که نینا خورده است، یکی بیشتر از دو برابر تعداد شکلات‌هایی است که مریم خورده است. تعداد شکلات‌هایی که فرزانه خورده است، پنج عدد کمتر از سه برابر تعداد شکلات‌هایی است که مریم خورده است. اگر نینا و فرزانه به تعداد مساوی شکلات خورده باشند، مریم چند شکلات خورده است؟

8 / 10

یک کاغذ مربعی را مطابق شکل زیر در چند مرحله از روی خط‌چین‌ها تا می‌زنیم و در آخرین مرحله از روی خط‌چین‌ها می‌بُریم و کاغذ را باز می‌کنیم. کدام تصویر نشان‌دهندهٔ کاغذ حاصل است؟
آزمون آنلاین ریاضی هفتم

9 / 10

جواب معادلهٔ زیر را بیابید.
\[2x-3x+2(x+2)=14\]

10 / 10

در شکل، مسیر توپ بیلیاردی را نشان ‌داده‌ایم که با زاویۀ $35^\circ$ به یکی از دیواره‌های میز بیلیارد می‌خورد و مسیرش را ادامه می‌دهد. اگر زاویۀ برخورد توپ به میز با زاویۀ دور شدن توپ از میز برابر باشد، $x$ را بیابید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%


 

تازه‌ها

همکاری در فروش محصولات تکمیلی

کلاس المپیاد (همهٔ درس‌ها) برای ثبت‌نام پرسش‌نامهٔ زیر را تکمیل کنید.

ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین المپیاد بهتر از خودم (با اساتید حرفه‌ای و مشهور)

در انتهای سؤالات حتماً روی «مشاهدهٔ نتیجه» یا «See Result» کلیک کنید تا مراحل ثبت‌نام تکمیل شود.

شماره تلفن را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 3

اولویت اول شما برای المپیاد، کدام درس است؟

2 / 3

اولویت دوم شما برای المپیاد، کدام است؟

3 / 3

در اپلیکیشن بهتر از خودم، و در بخش SCHOOLPLUS، در آزمون تعیین سطح المپیاد شرکت کنید.

دانلود اپلیکیشن بهتر از خودم


توجه کنید که سؤالات این آزمون را برترین اساتید المپیاد انتخاب یا طراحی کرده‌اند.

توضیحات بیشتر

پای کلاسیکو، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (جایزه‌: ۱۰ کد تخفیف ۳۰ درصدی از فروشگاه بانک کتاب به ۱۰ نفر)

درسنامه و نمونه سؤال ریاضی دهم

چه کتابی بخونم؟! (معرفی یک کتاب هندسهٔ عالی با پشتیبانی Takmili)

پایش عملکرد سمپاد (اردیبهشت ۱۴۰۰)

خرید کتاب هوش فرازمینی ET با ۲۰ درصد تخفیف و پشتیبانی Takmili

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

ویدئوی هفته

دانلود ویدئو و توضیحات تکمیلیویدئوهای بیشتر

کتاب هوش ET

36 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
آزمون های خیلی خوبی هستند ممنون
لطفاً برای بقیه فصل ها هم آزمون بگذارید.
اون سوالی که گفتید در طول شبانه روز چند بار زاویه بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شما ۹۰ درجه می شود اگه بخواهیم خیلی با جزئیات و با دقت بهش نگاه کنیم میشه فقط ۲ بار : ساعت ۳ و ساعت ۹.
چون که مثلاً ۱۲ و ربع نمیشه زیرا در این زمان دقیقه شمار روی ۳(پانزده دقیقه) هست ، ولی ساعت شمار دقیق روی ۱۲ نیست بلکه کمی جلوتر است.
بقیه هم با همین دلیل رد میشه. ساعت شمار یا یکم جلوتر یا عقب تر.

سلام
لطفا بقیه ی فصل ها رو هم بزارید
ممنون از سایت فوق العادتون

سلام لطفا از فصول دیگه هم بزارید… خیلی خوب هستن شاید بقیه سایت تون رو نمی شناسن … وگرنه حتما استفبال می شد

عذر میخام برای سوال تعداد چوب کبریت های شکل بیستم الگوی مکعبی پاسخنامه تشریحی رو خوندم ولی بازم متوجه نشدم امکانش هست راهنمایی کنید ممنون•-•

سلام ميشه لطف کنيد از فطل 5 6 7 هم بزاريد؟

ولی خیلی ری آزمون ها خوب هستن لطفا لطفا بزارید

با سلام و عرض ادب
این سوال ایراد نداره؟

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۱۰-۲۱۲۰۴۹_Chrome.jpg

سلام
بابا چی می شد مثلا پاسخ تشریحی هاشون رایگان باشه

با سلام
این سوال نادرست است.

ice_screenshot_20210228-193643.jpeg

سلا لطفا از فصل 6 هم سوال بزارید

سلام میشه ازمون فصل 5و6 رو سریعتر بزارید من 27 بهمن ماه انتحان دارم.

با سلام ممنون از نظر شما. اتفاقا من هم همین درخواست را دارم.‌از دست اندرکاران محترم سایت خواهش می کنم که هر چه سریعتر اقدام فرمایند.
با احترام و تشکر

من ازمون سمپادم نزدیکه بهش نیاز دارم لطفن بذارین من خودم به شخصه کله فرزانگان دو شیرازو متقاعد میکنم بیان استقبال کنن

سوال 6 غلط است

سلام پاسخ سوال کلاغ ها رو اشتباه وارد کردید
همون سوال:
دهکده ای 100 خانه دارد. روی هر 4 خانه حداقل 2 آنتن وجود دارد و روی هر 2 آنتن حداقل 5 کلاغ نشسته است این دهکده حداقل چند کلاغ آنتن نشین دارد؟
جواب میشه 93 اما وارد کردید 95

چطور میشه در جواب ها منفی گذاشت نداره؟

باسلام
من با گوشی هستم و نمی شود

سوالات ریاضی هفتم فصل 1و2

چه طوری تو ازمون انلاین شرکت کنم
راهنماااایی کنید لطفاااا

سلام بنظرتون سطح دشواری ازمون تیزهوشان چقدره؟؟؟؟؟؟

برای من معمولی بود من توی تبریزم امتحان دادم و از ناحیه 4 تیزهوشان قبول شدم و امسال دادم سال 99-1400 و قبول شدم به نظرم کتاب هوش مالتیپل خوبه

سلام برای هر کسی متفاوته و من در مشهد قبول شدم
به نظرم کتاب ET خیلی به من کمک کرد با هوش کمپلکس

متوجه شدم. خیلی ممنون