آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۱ و ۲)
4295

ری‌آزمون فصل ۱ و ۲ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

\(50\) مهرهٔ قرمز، \(50\) مهرهٔ آبی، و \(50\) مهرهٔ سبز داریم. علی \(30\) مهره را جدا کرده و در یک کیسه می‌ریزد. او ادعا می‌کند که از هر \(5\) مهرهٔ درون کیسه حداقل \(1\) مهره قرمز و حداکثر \(1\) مهره سبز است. حداکثر تعداد مهره‌های آبی درون کیسه چندتاست؟

2 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[12\div 4+2(3+5)\]

3 / 10

مجموع سن سه نفر \(14\) سال و حاصل‌ضرب سن آنها \(70\) سال است. سن بزرگ‌ترین نفر چقدر است؟

4 / 10

\(\frac{1}{3}\) دانش‌آموزان کلاسی بسکتبال و \(\frac{1}{5}\) دانش‌آموزان آن کلاس فوتبال بازی می‌کنند. سایر دانش‌آموزان که تعدادشان \(14\) نفر است، بازی آنها را تماشا می‌کنند. این کلاس چند دانش‌آموز دارد؟

5 / 10

فرض کنید در آسانسور ساختمانی که $50$ طبقه دارد، ایستاده‌اید. روی کلیدهای این آسانسور اعداد $1$ تا $40$، صفر و $-1$ تا $-9$ نوشته شده است.
اگر ابتدا $29$ طبقه بالا رفته و سپس $20$ طبقه پایین آمده و بعد از آن $12$ طبقه بالا رفته‌ باشید و در طبقه $28$ متوقف شده‌ باشید، ابتدا در کدام طبقه بوده‌اید؟

6 / 10

دو زاویه متمم‌اند. یکی از این زاویه‌ها \(3\) برابر زاویهٔ دیگر است. اندازهٔ هر زاویهٔ بزرگ‌تر چند درجه است؟

7 / 10

اگر \(10\) نقطه را که هیچ سه‌تای آنها روی یک خط نیستند، دوبه‌دو به‌هم وصل کنیم، چند پاره‌خط به‌وجود می‌آید؟

8 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[(-21\div 3)\times (-42\div 6)\times \big(-63\div (-9)\big)+7\]

9 / 10

به چهار روش می‌توان عدد $4$ را به‌صورت مجموع اعداد طبیعی کوچک‌تر از آن نوشت:
\[\begin{aligned}4&=1+1+1+1,\\4&=1+1+2,\\4&=1+3,\\4&=2+2.\end{aligned}\]
عدد $6$ را به چند روش می‌توان به‌صورت مجموع اعداد طبیعی کوچک‌تر از خودش نوشت؟

10 / 10

چند جفت عدد صحیح وجود دارد که حاصل‌ضرب آنها برابر \(18\) شود؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 26%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۳ و ۴)
1620

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

زمین بسیار بزرگی را با الگویی یکسان با کاشی‌های سفید و سیاه، کاشی‌کاری کرده‌ایم. شکل زیر، قطعه‌ای از این کاشی‌کاری است. اگر برای این کار از \(3000\) کاشی سیاه استفاده کرده باشیم، حدوداً چند کاشی سفید مصرف شده است؟
نمونه سؤالات آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

2 / 10

احمد و بهمن \(36\) جلد کتاب را صحافی کردند. احمد \(6\) جلد کتاب بیش از بهمن صحافی کرده است. احمد چند جلد کتاب صحافی کرده است؟

3 / 10

قرینهٔ مثلث قائم‌الزاویهٔ زیر را نسبت به خط \(L\) به‌دست می‌آوریم و سپس آن را \(270\) درجه ساعتگرد نسبت به نقطهٔ \(O\) دوران می‌دهیم. شکل حاصل کدام است؟
آزمون آنلاین ریاضی هفتم

4 / 10

کدام گزینه (گزینه‌ها) صحیح است؟

5 / 10

در شکل زیر، هر عدد برابر مجموع دو عددی است که زیر آن قرار دارند. مقدار \(x\) کدام گزینه است؟

6 / 10

حاصل‌ضرب اندازه‌های زاویه‌های یک مثلث، کمتر از \(1\) است. گزینه‌ (گزینه‌های) درست را علامت بزنید.

7 / 10

در شکل، مسیر توپ بیلیاردی را نشان ‌داده‌ایم که با زاویۀ $35^\circ$ به یکی از دیواره‌های میز بیلیارد می‌خورد و مسیرش را ادامه می‌دهد. اگر زاویۀ برخورد توپ به میز با زاویۀ دور شدن توپ از میز برابر باشد، $x$ را بیابید.

8 / 10

حاصل‌جمع چهار عدد صحیح فرد متوالی برابر \(-80\) است. میانگین این چهار عدد برابر است با:

9 / 10

از مدرسۀ حلی تا شهرک بهار $1200$ متر، از مدرسۀ علامه تا شهرک بهار $900$ متر و از مدرسۀ حلی تا مدرسۀ علامه $600$ متر است.صبح‌ها $a$ دانش‌آموز از شهرک بهار به مدرسۀ حلی و $b$ دانش‌آموز از شهرک بهار به مدرسۀ علامه می‌روند. اگر در عصر $‎\frac{1}{2}‎$ دانش‌آموزان حلی به سمت علامه بروند و از آنجا به شهرک برگردند و بقیۀ دانش‌آموزان حلی به شهرک برگردند و همچنین تمام دانش‌آموزان علامه به شهرک برگردند، در مجموع همۀ دانش‌آموزان در یک بعدازظهر چند متر پیاده‌روی انجام می‌دهند؟

10 / 10

جملۀ هزارم الگوی زیر چیست؟
\[-7,-3,1,5,9,13,\dots.\]

امتیاز شما

میانگین نمرات: 21%


کتاب هوش فرازمینی et

مسابقه‌های ریاضی آنلاین

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵

جایزه‌های این هفته (پنج‌شنبه ۱۴ اسفند)

نفر اول، ۵۰ هزار تومان وجه نقد

نفر دوم، یک جلد کتاب کمیاب

نفر سوم، یک کمیو به ارزش ۵۰۰ هزار تومان

پای کلاسیکو

مسئلهٔ هفته

یک مکعب‌مستطیل توپُر \(8\times8\times n\)، از مکعب‌های \(1\times1\times1\) ساخته شده است. فرض کنید \(A\) مساحت کل مکعب‌مستطیل، و \(B\) مجموع مساحت کل مکعب‌های \(1\times1\times1\) سازندهٔ مکعب‌مستطیل باشد. همهٔ \(n\)هایی را پیدا کنید که برای آنها، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی باشد.


راهنمایی: شکل زیر، مثالی است که در آن \(n=5\). در این مثال، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی نیست!


ارسال پاسخمسائل بیشتر

معرفی کتاب

سرگذشت یک پژوهش علمی
بهترین هدیه برای علاقه‌مندان به تحقیق و پژوهش


عمو پترس

دربارهٔ کتابکتاب‌های بیشتر

پیشرفت تحصیلی سمپاد ۹۹

کتاب هوش ET

23 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

با سلام
این سوال نادرست است.

ice_screenshot_20210228-193643.jpeg

سلا لطفا از فصل 6 هم سوال بزارید

سلام میشه ازمون فصل 5و6 رو سریعتر بزارید من 27 بهمن ماه انتحان دارم.

با سلام ممنون از نظر شما. اتفاقا من هم همین درخواست را دارم.‌از دست اندرکاران محترم سایت خواهش می کنم که هر چه سریعتر اقدام فرمایند.
با احترام و تشکر

من ازمون سمپادم نزدیکه بهش نیاز دارم لطفن بذارین من خودم به شخصه کله فرزانگان دو شیرازو متقاعد میکنم بیان استقبال کنن

سوال 6 غلط است

سلام پاسخ سوال کلاغ ها رو اشتباه وارد کردید
همون سوال:
دهکده ای 100 خانه دارد. روی هر 4 خانه حداقل 2 آنتن وجود دارد و روی هر 2 آنتن حداقل 5 کلاغ نشسته است این دهکده حداقل چند کلاغ آنتن نشین دارد؟
جواب میشه 93 اما وارد کردید 95

چطور میشه در جواب ها منفی گذاشت نداره؟

باسلام
من با گوشی هستم و نمی شود

سوالات ریاضی هفتم فصل 1و2

چه طوری تو ازمون انلاین شرکت کنم
راهنماااایی کنید لطفاااا

سلام بنظرتون سطح دشواری ازمون تیزهوشان چقدره؟؟؟؟؟؟

برای من معمولی بود من توی تبریزم امتحان دادم و از ناحیه 4 تیزهوشان قبول شدم و امسال دادم سال 99-1400 و قبول شدم به نظرم کتاب هوش مالتیپل خوبه

سلام برای هر کسی متفاوته و من در مشهد قبول شدم
به نظرم کتاب ET خیلی به من کمک کرد با هوش کمپلکس

متوجه شدم. خیلی ممنون