آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

مانند ویدئوی زیر، از راه‌حل‌های خود فیلم بگیرید و به آدرس تلگرام @takmili789 یا riyazi.takmili@gmail.com بفرستید. در صورت تأیید کارشناسان سایتِ takmili.com، ویدئوی شما در اینجا منتشر خواهد شد.

 

تقسیم عادلانهٔ سیب (ریاضی تکمیلی هشتم صفحهٔ ۱۵)

هستی از جیرفت، در ویدئوی زیر، مسئلهٔ ۸. ۱. ۲ ...
ادامهٔ مطلب

مسئلهٔ ارث (ریاضی تکمیلی هشتم صفحهٔ ۱۸)

آرمیتا پاسبان از تبریز، در ویدئوی زیر، مسئلهٔ ۸. ۱ ...
ادامهٔ مطلب
آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم