پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم (آنلاین)

99,000 تومان

پاسخ‌های کاملاً تشریحی همهٔ مسائل کتاب
مطابق با چاپ ۱۴۰۱
کیفیت بالای فرمول‌های ریاضی و شکل‌های هندسی
بدون محدودیت زمانی
با امکان کامنت‌گذاری و رفع‌ اِشکال
فصل اول رایگان

میخواهید تخفیف بگیرید؟ با خرید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هفتم (آنلاین) عضو شوید!

توضیحات

با خرید پاسخ‌نامهٔ تشریحی ریاضیات تکمیلی هشتم، به راه‌حل همهٔ مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم ، بدون محدودیت زمانی و به‌صورت آنلاین، دسترسی خواهید داشت. پس از خرید، فقط کافی است وارد حساب کاربری‌تان شوید تا این محتوا برایتان نمایش داده شود.

فصل ۱ (رایگان) فصل ۲ فصل ۳ فصل ۴ فصل ۵ فصل ۶ فصل ۷ فصل ۸ فصل ۹

برای استفادهٔ مفید از پاسخ‌نامهٔ تشریحی کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم ، نکات زیر را در نظر بگیرید.

فهم صورت مسئله

بنابه بررسی‌های انجام شده، در بیش از \(80\) درصد موارد، فقط فهم یا عدم فهم صورت مسئله باعث می‌شود که برخی بتوانند یک مسئله را حل کنند و برخی نتوانند. بنابراین، برای فهم دقیق صورت مسئله وقت کافی بگذارید. اگر جایی از صورت مسئله برایتان واضح نبود، دربارهٔ آن در قسمت دیدگاه‌ها بپرسید.

گونه‌های مختلف سؤال‌های ریاضی

سؤال‌های ریاضی دبیرستانی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.

۱. تمرین‌

برای حل یک تمرین‌ ریاضی کافی است صرفاً‌ رابطه‌ها و فرمول‌های مربوط به آن مبحث را بلد باشید و بدانید چگونه از آنها استفاده کنید. با اندکی آموزش درست و خواندن درسنامه‌‌های ریاضی، اکثر افراد به سادگی و در زمانی کوتاه می‌توانند یک تمرین ریاضی را حل کنند.

۲. مسئله

برای حل مسئله‌های ریاضی، تسلط به رابطه‌ها و فرمول‌ها کافی نیست؛ بلکه به مهارت‌های دیگر، و گاهی خلاقیت و هوش نیز نیاز است.
نباید انتظار داشته باشید که صرفاً با آموزش سنتی و خواندن درسنامه‌ها بتوانید مسئله‌های ریاضی را حل کنید.
برای اینکه بتوانید مسئله‌های ریاضی را حل کنید، باید روی مسائل سخت فکر کرده باشید، راه‌حل‌های مختلفی از مسائل سخت را خوانده باشید و دربارهٔ آنها بحث کرده باشید.

توجه کنید که تعداد زیادی از سؤالات کتاب‌ ریاضیات تکمیلی هشتم از نوع «مسئله» هستند.

روش خواندن راه‌حل

بعد از اینکه مطمئن شدید صورت مسئله را فهمیده‌اید، راه‌حل آن را بخوانید. در بسیاری از راه‌حل‌ها، به‌ویژه برای راه‌حل مسائل سخت، عبارت (چرا؟) وجود دارد! پاسخِ «چرا؟»ها پنهان شده‌اند. قبل از اینکه پاسخ را ببینید، خودتان سعی کنید به آن «چرا؟» پاسخ دهید و سپس، پاسخ را ببینید.
هر جای راه‌حل را که برایتان واضح نبود مشخص کنید و در قسمت دیدگاه‌ها بپرسید.
حتماً مسائلی را که برایتان سخت بوده است، علامت بزنید و چند روز بعد سعی کنید خودتان یک‌بار دیگر آنها را حل کنید.

پرسش در کلاس

بعد از راه‌حل بسیاری از مسئله‌ها، پرسش‌هایی مطرح شده‌اند. این پرسش‌ها، ادامه‌ای بر همان مسئله هستند و هدف از طرح آنها این است که:
۱. دانش‌آموز الگویی برای سؤال پرسیدن در کلاس درس داشته باشد. پرسش و پاسخ در کلاس درس، یکی از مؤثرترین روش‌های یادگیری ریاضیات و هر علم دیگری است.
۲. دانش‌آموز کم‌کم بیاموزد که بعد از حل یک مسئله آن را رها نکند و پرسش‌های دیگری دربارهٔ آن مسئله در ذهنش شکل بگیرد.

یک مسئله و راه‌حل آن (نمونه)

برای نمونه، مسئلهٔ ۱۴ صفحهٔ ۱۰ کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم و راهنمای حل آن در زیر آمده است. برای مشاهدهٔ کامنت‌های این مسئله، اینجا را کلیک کنید.

۸. ۱. ۱. ۱۴. اگر $n^2$ تا عددِ متمایز، طوری در یک جدولِ $n\times n$ چیده شود که حاصل‌جمع اعدادِ روی هر سطر، هر ستون و هر قطر، عدد یکسانی باشد، به این جدولِ $n\times n$ مربع جادویی می‌گویند. برای مثال، جدول زیر، یک مربع جادویی $3\times 3$ با اعداد $1$ تا $9$ است.
الف)  آیا در تمام مربع‌های جادویی $3\times 3$ که با اعداد $1$ تا $9$ ساخته می‌شوند، مجموع هر سطر، هر ستون و هر قطر $15$ است؟ چرا؟

ب)  باتوجه‌به متن زیر، یک مربع جادویی $5\times 5$ با اعداد $1$ تا $25$ بسازید.
فرض کنید $n$ عددی فرد باشد. برای ساختن یک مربع جادویی $n\times n$ با اعداد $1$ تا $n^2$، ابتدا عدد $1$ را در خانهٔ وسطِ سطر بالایی جدول $n\times n$ قرار می‌دهیم. یک خانه به بالا می‌رویم و یک خانه به سمت چپ (اگر از جدول خارج شدیم از سمت مقابل وارد می‌شویم) و عدد بعدی را داخل آن می‌نویسیم و همین کار را تکرار می‌کنیم تا به $n^2$ برسیم. اگر در مرحله‌ای به خانه‌ای رسیدیم که پر بود (و می‌خواستیم عدد $m$ را داخل آن بنویسیم)، عدد بعدی را زیر خانهٔ عدد قبلی (خانه‌ای که عدد $m-1$ را در آن نوشته بودیم)، می‌نویسیم.

ج) یک مربع جادویی $4\times 4$ با اعداد $1$ تا $16$ بسازید.

د) پروژه. فرض کنید $n$ عددی زوج باشد. روشی برای ساخت مربع‌های جادویی $n\times n$ با اعداد $1$ تا $n^2$ ارائه کنید.


راهنمای حل

الف) مجموع ۹ عدد موجود در هر مربع جادویی $3\times 3$  که با اعداد ۱ تا ۹ ساخته می‌شود برابر است با:
\[1+2+3+\dots+9=\dfrac{9\times10}{2}=45\]
یعنی مجموع اعداد سه سطر برابر ۴۵ است. چون مجموع اعداد هر سطر باید با مجموع اعداد سطرهای دیگر برابر باشد، پس مجموع اعداد یک سطر برابر است با:
\[\dfrac{45}{3}=15\]
چون بنابه تعریف مربع جادویی، مجموع اعداد هر سطر،‌ هر ستون و هر قطر باید عدد یکسانی باشد، پس مجموع اعداد هر ستون و هر قطر نیز باید ۱۵ باشد.
ب) ویدئوی زیر را ببینید.

روش ارائه شده در این قسمت به روش سیامس (Siamese) معروف است.

پرسش در کلاس. آیا مربع جادویی سه در سه که در صورت مسئله می‌بینید نیز با روش سیامس ساخته شده است؟
پرسش در کلاس. با استفاده از روش سیامس، یک مربع جادویی هفت در هفت بسازید.

ج) ویدئوی زیر را ببینید.

پرسش در کلاس. فرض کنید $n$ یک عدد طبیعی باشد. آیا می‌توانید روشی را که در ویدئوی بالا آمده است طوری تعمیم دهید که با استفاده از آن بتوان مربع‌های جادویی \(4n\times4n\) ساخت؟

د) ابتدا یک مربع جادویی \(6\times6\) می‌سازیم. سپس سعی کنید روش ارائه شده برای ساخت این مربع جادویی را طوری تعمیم دهید که با استفاده از آن بتوان همهٔ مربع‌های جادویی \((4n+2)\times(4n+2)\)، یعنی مربع‌های جادوییِ\[6\times6,\;10\times10,\;14\times14,\;18\times18,\;\dots\]را ساخت.

مطابق شکل زیر، یک جدول \(6\times6\) را به چهار قسمت \(3\times3\) تقسیم می‌کنیم.

مربع جادویی

در یک مربع جادویی \(6\times6\) که با اعداد \(1\) تا \(36\) ساخته می‌شود، باید مجموع هر سطر، هر ستون، و هر قطر، برابر \(111\) باشد. (چرا؟)

با استفاده از روش سیامس (روش ارائه شده در قسمت «ب») ، در هریک از چهار قسمت مربع \(6\times6\)، یک مربع جادویی می‌سازیم:
\(\bullet\) در قسمت بالا، سمت چپ، با اعداد \(1\) تا \(9\)،
\(\bullet\) در قسمت پایین، سمت راست، با اعداد \(10\) تا \(18\)،
\(\bullet\) در قسمت بالا، سمت راست، با اعداد \(19\) تا \(27\)،
\(\bullet\) و در قسمت پایین، سمت چپ، با اعداد \(28\) تا \(36\).

مربع جادویی

البته، روشی که با آن هریک از جدول‌های \(3\times3\) بالا را پر کرده‌ایم، تفاوت اندکی با روش ارائه شده در قسمت «ب» دارد. این تفاوت چیست؟

مجموع همهٔ ستون‌های جدول بالا برابر \(111\) است، ولی مجموع سطرهای اول، دوم، و سوم برابر با \(84\)، و مجموع سطرهای چهارم، پنجم، و ششم برابر با \(138\) است.

مربع جادویی

چون \(84=111-27\) و \(138=111+27\)، پس با چند جابه‌جایی، که در شکل زیر مشخص شده است، می‌توان جدول بالا را به یک مربع جادویی \(6\times6\) تبدیل کرد.

مربع جادویی


مربع‌های جادویی در بخش‌های دیگری از کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم نیز وجود دارند! برای مثال، تمرین‌های تمرین ۱۱ صفحهٔ ۱۴، تمرین ۳ صفحهٔ ۲۴، و تمرین ۹ صفحهٔ ۵۹ را ببینید.

نقد و بررسی‌ها

 1. زهراسادات

  سلام من این محصول رو خریداری کردم اما برام باز نمیشه و فقط گزینه افزودن به سبد خرید میاد!با اینکه من پول این محصول رو واریز کردم!

  • Takmili

   سلام
   درسته. شما محصول را خریده‌اید.
   اگر وارد حساب کاربری‌تان شوید، می‌توانید از این محصول استفاده کنید. احتمالاً فقط باید روی دکمهٔ «ورود» در گوشهٔ بالا-چپ سایت کلید کنید و وارد حساب کاربری‌تان شوید.
   اگر مشکل حل نشد با شمارهٔ 09108360609 تماس بگیرید.

 2. ارشیا

  سلام، حسابم شارژ کردم و خرید زدم اما متاسفانه لغو شده وهر چه دوباره میخواهم خرید کنم امکانش وجود ندارد. لطفا راهنمایی کنید.

  • Takmili

   سلام
   لطفاً نام کاربری و مشخصات کامل حساب کاربری‌تان را بنویسید یا با از طریق واتساپ 09108360609 با ما تماس بگیرید.

 3. امیرحسین صبح دوست

  میبخشید میتونم پس از خرید تمامی سوالات رو روی سایت دانلود کنم و وقتی افلاین هستم استفاده کنم؟

  • Takmili

   لطفاً پاسخ‌نامهٔ فصل اول را که رایگان است، ببینید.
   در سایت تکمیلی هیچ محصولی به‌صورت فایل نیست که بتوانید آن را دانلود کنید.

 4. محمد

  سلام ایا میتونم که فقط جواب یک فصل رو بخرم؟

  • Takmili

   سلام
   چنین گزینه‌ای وجود ندارد.

 5. یاشار

  با سلام من یک بار خریدم حدودیک ماه قبل ولی الان میگه که محصول رو خریداری نکرده اید

  • Takmili

   سلام
   حساب کاربری شما فعال است و همین الان یک نفر مشغول استفاده از آن است.
   آیا مسئله‌ای در ریاضی تکمیلی هست که برای شما باز نمی‌شود؟

 6. سینا کاظمی

  سلام. بنده پارسال این محصول و خریدم بصورت مادام العمر ولی غیر فعال شده.داستانش چیه جناب؟

  • Takmili

   سلام
   شما سال گذشته با این حساب کاربری «پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل آزمون‌های هماهنگ سمپاد» را خریده‌ بودید. اگر مطمئن هستید که پاسخ‌نامهٔ مسائل ریاضی تکمیلی هشتم را هم خریده‌اید، احتمالاً با حساب کاربری دیگری بوده است.

 7. ابوالفضل میرزایی

  سلام من فایل رو یک ماه پیش خریدم و زیاد وارد سایت نشدم. حساب کاربری و گذرواژه رو یادم رفته میشه بگید چه کار کنم؟

  • Takmili

   سلام
   از طریق همین ایمیلی که پایین کامنت‌تان نوشته‌اید، می‌توانید رمزتان را عوض کنید. در پرسش‌و‌پاسخ بالا، روش تغییر رمز با استفاده از ایمیل شرح داده شده است.

 8. امیررضا خدری

  سلام ببخشید من چکار کنم تا فایلی که خریداری کردم رو بتونم ببینم
  از کجا بهش دسترسی داشته باشم

  • Takmili

   سلام
   پس از ورود به حساب کاربری، از منوی بالای سایت یا جدول دسترسی سریع که در پایین همهٔ صفحات سایت هست، روی لینک مربوط به خریدتان کلیک کنید و …
   لطفاً راهنمای سایت را بخوانید.

 9. سامیار میرصادقی

  سلام و وقت بخیر من ۲ ۳ دقیقه ای هست خرید کردم ولی برای من فعال نشده

  • Takmili

   سلام
   و با تشکر از خرید شما
   حساب کاربری شما بررسی شد؛ فعال است و مشکلی ندارد.
   پس از ورود به حساب کاربری، از لینک بالای صفحه یا جدول دسترسی سریع که در پایین همهٔ صفحات هست، روی «ریاضی هشتم» کلیک کنید و به بخش مربوطه بروید.

 10. ستایش قرائی

  سلام
  بعد از خرید کجا میشه جواب سوالاتو دید؟
  یعنی وقتی وارد سایت بشیم برامون باز شده؟

  • Takmili

   سلام
   بعد از خرید، از منوی بالای سایت یا جدول دسترسی سریع که در پایین همهٔ صفحات سایت هست، می‌توانید به محصولی که خریده‌اید، دسترسی داشته باشید. فقط کافی است وارد حساب کاربری‌تان (که در مراحل خرید ساخته می‌شود) بشوید.
   لطفاً قبل از خرید، راهنمای ثبت‌نام را بخوانید.

 11. Reyaaan

  سلام
  من پاسخ تکمیلی هشتم رو خریدم اما وقتی وارد میشم میگه خریداری نکردید چه کار کنم ؟

  • Takmili

   سلام
   حساب کاربری شما فعال است و مشکلی ندارد.
   شما از پنج روز پیش وارد حساب کاربری‌تان نشده‌اید. اگر وارد حساب کاربری‌تان شوید، می‌توانید از مطالب استفاده کنید.
   متأسفانه، هنگام ثبت‌نام شمارهٔ موبایلتان را هم ننوشته‌اید که بتوانیم نام کاربری‌تان را برایتان پیامک کنیم.
   لطفاً با ایمیلی که موقع ثبت‌نام وارد کرده‌اید، یک ایمیل خالی به riyazi.takmili@gmail.com بفرستید.

 12. Reyhan

  سلام من پاسخنامه ی تکمیلی هشتم رو خریده بودم
  اما برام میاد که نخریدین و برای استفاده باید بخرین نام کاربری و ایمیل رو هم میزنم میگه اشتباهه چکار باید بکنم ؟

  • Takmili

   سلام
   در ایمیلی که هنگام ثبت‌نام وارد کرده بودید، بین حروف b و k، حرف h وجود دارد. اما شما برای ورود به سایت، آن حرف h را نگذاشته بودید.
   از طریق ایمیل، می‌توانید رمزتان را عوض کنید. راهنمای ثبت‌نام و پرسش‌های متداول را بخوانید.

   اگر موقع ثبت‌نام در وارد کردن ایمیل‌تان دچار اشتباه تایپی شده‌اید، حتماً کامنت بگذارید و ایمیل درست را بفرستید تا آن را اصلاح کنیم.

 13. ستایش قرائی

  سلام بعد از خرید پاسخ سوالات چجوری میتونی ببینیم جواب ها رو؟
  باید حساب کاربری باز کنیم؟

  • Takmili

   سلام
   در مراحل خرید، حساب کاربری ساخته می‌شود.
   لطفاً راهنمای ثبت‌نام را بخوانید.

 14. دریا

  سلام آیا بعد از خرید این کتاب میتونم توی فایل های پی دی اف گوشیم فایل ببینم و یا چاپش کنم؟؟؟؟!!!?

  • Takmili

   سلام
   امکان چاپ وجود ندارد و همهٔ محصولات آنلاین سایت تکمیلی، «آنلاین» هستند.

 15. ……

  سلام آیا پس از خریداری این محصول میتوانم آنرا در فایلهای پی دی اف خود در تلفن همراهم مشاهده کنم؟

  • Takmili

   سلام
   همان‌طور که در عنوان محصول نوشته شده است، این محصول «آنلاین» است. یعنی به‌صورت فایل PDF نیست. قبل از خرید، حتماً از «فصل ۱»، که رایگان است استفاده کنید.

 16. ss

  سلام، با خرید این پاسخنامه، اشکالی نداره ویدیوها رو در کلاس پخش کنم تا دانش آموزام ببینن؟

  • Takmili

   سلام
   استفاده از ویدئوهای این سایت در کلاس‌های درس، هیچ مشکلی ندارد.

 17. رضوانه علیمردانی

  سلام رضوانه علیمردانی هستم.وارد حساب کاربری ام شدم ولی نمیتونم محصول کتاب تکمیلی ریاضی هشتم فصل های 2 الی آخر رو به صورت رایگان مشاهده کنم.

  • Takmili

   سلام
   در حال حاضر، فقط فصل اول ریاضی تکمیلی هشتم رایگان است. ابتدا باید محصول را بخرید تا بتوانید فصل‌های دوم به بعد را مشاهده کنید.
   لطفاً صفحهٔ راهنمای ثبت‌نام را بخوانید و اگر مشکل دیگری داشتید، همان‌جا بنویسید.

 18. ایلیا

  سلام
  این پاسخ تکمیلی ریاضی آیا بروز و خوانا هست؟

 19. ilia

  سلام
  من می خوام بخرم کتابشه یا pdf توی سایت؟

  • Takmili

   در این سایت، همهٔ محصولات آنلاین هستند. (فایل PDF یا کتاب کاغذی نیستند.)
   فصل ۱ رایگان است؛ ابتدا از آن استفاده کنید، اگر براتون مناسب بود، می‌توانید راهنمای ثبت‌نام را بخوانید و خرید را انجام دهید.

 20. تینا

  سلام من میخوام بخرمش ولی نمیتونم اعتماد کنم توی نظرات هم که همه گفتن که براشون باز نمیشه

  • Takmili

   سلام
   این وب‌سایت بیش از چندهزار کاربر دارد. و در هر وب‌سایت پربازدیدی، طبیعی است که برخی از کاربران با مشکلاتی مواجه شوند؛ اما مهم این است که آیا آن وب‌سایت پاسخگو هست یا نه.

   در نظرات زیر، هرکسی مشکلی داشته، پاسخ آن را داده‌ایم. می‌توانستیم هیچ کدام از نظرات را تأیید نکنیم یا آنها را پاک کنیم یا ….
   و اگر با دقت مشکلات کاربران را بخوانید و آنها را با صفحهٔ پرسش‌های متداول سایت مقایسه کنید، می‌بینید که تقریباً در همهٔ موارد، پاسخ مشکل در صفحهٔ پرسش‌های متداول وجود داشته است.

   پیشنهاد می‌کنم که شما ابتدا از قسمت‌های رایگان استفاده کنید و راهنمای سایت، و صفحهٔ «چرا وب‌سایت تکمیلی قابل اعتماد است» را بخوانید، سپس تصمیم بگیرید.

 21. فاطمه سالاری

  چرا من خریدم دیگه بالا نمیاد سوالا و جوابا میگه رمزتون اشتباه من درست وارد کردم الان مسدود شده ایمیلم?

  • Takmili

   سلام
   مسدود شدن شما موقتی است و به‌دلیل این است که دفعات زیادی نام کاربری و ایمیل را اشتباه وارد کرده‌اید.
   نام کاربری و ایمیلتان برای شما پیامک شد.

 22. Takmili

  سلام
  ایمیلی برای شما ارسال شد.

 23. محمد هلال ارباب

  سلام من نام کاربری و رمز عبرم یادم رفته چه کنم

  • Takmili

   سلام
   می‌توانید به‌جای نام کاربری، ایمیلتان را بنویسید.
   یا اینکه شمارهٔ کارتی که با آن پرداخت را انجام داده‌اید، برای ما بفرستید تا نام کاربری‌تان را پیدا کنیم.

 24. محمد هلال ارباب

  سلام من خریدم اما نام کاربری و رمز عبورم یادم نیست چه کنم

  • Takmili

   سلام
   لطفاً شمارهٔ کارتی که با آن پرداخت را انجام داده‌اید، برای ما بفرستید تا حساب کاربری شما را پیدا کنیم.
   می‌توانید شماره کارت را از یکی از روش‌هایی که در صفحهٔ‌ تماس با ما هست، بفرستید. یا آن را همین‌جا کامنت کنید (کامنت حاوی شمارهٔ کارت شما منتشر نخواهد شد.)

 25. محمد معین بیات

  بسیار عالیه
  خدا خیرتون بده

 26. پسر خوب

  سلام این پاسخنامه برای همه ی فصل هاست؟

  • Takmili

   سلام
   بله.

 27. سینا شریفی

  بازم نیست
  در واقع در قبل و بعد از خرید محصول در حساب کاربری من هیچ فرقی به وجود نیامده است

  • Takmili

   من وارد حساب کاربری شما شدم. خرید شما انجام شده و مشکلی وجود ندارد.
   خرید تکمیلی

    

    

   اگر روی سفارش‌ها کلیک کنید، می‌بنید که سفارش شما ثبت شده است.
   خرید تکمیلی

    

    

   ظاهراً به پاسخ پرسش قبلی توجه نکردید. عرض کردم که پس از ورود به حساب کاربری، از منوی بالای سایت، یا جدول «دسترسی سریع» که در پایین همهٔ صفحات هست، روی «راهنمای حل مسائل کتاب‌های ریاضی تکمیلی» کلیک کنید. (پس از ورود، شما دیگر کاری با صفحهٔ حساب کاربری‌تان ندارید.)
   خرید تکمیلی

    

    

   سپس، بخش مربوطه را انتخاب کنید و …
   خرید تکمیلی

    

    

   خواهشمندم یک‌بار بادقت و باحوصله راهنمای سایت و پرسش‌های متداول را بخوانید.

 28. سینا شریفی

  باسلام من محصول را خریداری کردم اما در حساب کاربری من نبود که بتوانم به صورت آنلاین مشاهده کنم

  • Takmili

   سلام
   با سپاس از خرید شما

   پس از ورود به حساب کاربری‌تان، از منوی بالای سایت روی «ریاضی تکمیلی هشتم» کلیک کنید.
   یا در جدول «دسترسی سریع» که در پایین همهٔ صفحات سایت هست، روی «راهنمای حل مسائل ریاضی تکمیلی» کلیک کنید.

   لطفاً راهنمای ثبت‌نام و پرسش‌های متداول را نیز بخوانید.

 29. Parsa fighter

  سلام. من این کتاب را خریده ام. خیلییییی خوب است و تمام سوالات را به طور کااااامل توضیح دادید????من تا جایی که در سایت مشاهده کردم، در این سایت، آزمون هایی که مختص پایه نهم است، وجود دارد. ? ? ? ? ? ?
  اما آزمونی که دررابطه با پایه هشتم باشد وجود ندارد. خواهشمند است که آزمون هایی مربوط به سال هفتم و هشتم نیز قرار دهید.
  با تشکر
  ???

  • Takmili

   سلام
   آزمون‌های پایه‌های دیگر در مرحلهٔ نگارش و تولید هستند و به‌زودی منتشر می‌شوند.

 30. احمد

  من می خواهم تکمیلی هشتم را بخرم اما میترسم ما چگونه باید به شما اعتماد کنیم

 31. حمیدرضا نقی پور

  سلام من خریدم ولی نمی ذاره دانلود کنم

  • Takmili

   سلام
   همان‌طور که در راهنمای خرید و همهٔ صفحات مراحل خرید ذکر شده است، محصولات «آنلاین» هستند.
   با ورود به حساب کاربری خود، می‌توانید به‌صورت آنلاین از محصول خریداری شده استفاده کنید.

 32. نادیا

  من خریدم ولی نمیاره

 33. دانش آموز سمپاد

  سلام نمیشه اشتراک شش ماه رو دریافت کرد به جای اشتراک مادام العمر ؟

  • Takmili

   سلام
   خیر! دیگر اشتراک ماهانه نداریم. همهٔ محصولات (با همان قیمت شش‌ماههٔ پارسال!) به‌صورت مادام‌العمر عرض می‌شود.

 34. Takmili

  سلام
  همان‌طور که در عنوان محصول، صفحهٔ فروشگاه، و راهنمای خرید نوشته‌ایم، همهٔ محصولات آنلاین هستند و به‌صورت فایل PDF نیستند. با ورود به حساب کاربری‌تان می‌توانید از محصولات، به‌صورت آنلاین استفاده کنید.
  PDF نیست!

 35. امیرحسین طالبی

  سلام من کتابو خریدم نمیشه پی دی افشو دانلود کنم

 36. مهدی

  سلام میشه یک شماره تلفن به من بدهید برای خریدش

  • Takmili

   سلام
   فروش فقط به‌صورت آنلاین است.
   لطفاً هر سؤالی که دارید همین‌جا بپرسید تا به پاسخ دهیم.

 37. م. ش.

  سلام، از کجا متوجه شویم که اشتراک ما هنوز فعال است؟

  • Takmili

   سلام
   اگر اشتراک شما تا شهریور ۹۹ فعال بوده باشد، می‌توانید از قسمت «پروفایل» -> «سفارش‌ها» اطلاعات آن را مشاهده کنید.
   م. ش. عزیز، اشتراک سه‌ماههٔ شما در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۹ به پایان رسیده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *