همهٔ آنچه برای یادگیری عمیق ریاضی هفتم نیاز دارید، در این صفحه هست.

محصولات تکمیلی برای ریاضی هفتم

حل مسائل درخواستی شما!

آیا مسئله‌ای دارید که نمی‌توانید آن را حل کنید؟!
آیا راه‌حل این مسئله در سایت تکمیلی موجود نیست؟!
این مسئله مربوط به کدام فصل ریاضی هفتم است؟!

در بخش نمونه سؤالات ریاضی هفتم، به فصل مربوط به مسئله‌‌تان بروید و آن را در قسمت کامنت‌ها آپلود کنید. کارشناسان سایت تکمیلی مسئلهٔ شما را بررسی می‌کنند؛ و در صورتی که تشخیص دهند که مسئله شما قابلیت اضافه شدن به نمونه سؤالات ریاضی هفتم را دارد، آن را با راه‌حل تشریحی در همان صفحه قرار خواهند داد.

بازی ریاضی

ریاضی هفتم

محاسبه (فصل صفر)
از داخل جدول، اعداد مناسب را انتخاب کنید و آنها را در جاهای خالی قرار دهید طوری که تساوی داده شده، درست باشد.

ریاضی هفتم

چهار پل (فصل صفر)
جاهای خالی را با اعداد \(1\) تا \(9\) طوری پر کنید که همهٔ رابطه‌ها درست باشند.

ریاضی هفتم

چهارراه عملیاتی (فصل صفر)
اعداد و عمل‌ها را طوری در جاهای خالی قرار دهید که رابطه‌هایی درست ساخته شوند.

ریاضی هفتم

جدول اِفراز اعداد (فصل ۱)
اعداد \(1\) تا \(9\) را طوری بچینید که حاصل‌جمع اعداد هر سطر و هر ستون، عدد انتهای آن سطر یا ستون باشد.

ریاضی هفتم

هیولاهای گرسنه (فصل ۱)
مربع‌های کوچک را بچرخانید تا هیولاهای گرسنه به منبع (منابع) غذایی وصل شوند؛ وگرنه شما را می‌خورند!

ریاضی هفتم

آینه‌بازی (فصل ۱)
آینه‌ها را طوری به‌ دیواره‌ها تکیه دهید که نور به منشور برسد تا رنگین‌‌کمان را ببینید.

ریاضی هفتم

ترتیب اعداد صحیح (فصل ۲)
با ترتیب اعداد صحیح (از کوچک به بزرگ)، بادکنک‌ها را بترکانید تا به مرحلهٔ بعد بروید.

ریاضی هفتم

جدول ریاضی (فصل ۲)
اعداد \(1\) تا \(9\) را طوری داخل خانه‌های خالی قرار دهید که عملیات هر سطر و هر ستون درست باشد.

ریاضی هفتم

معادله (فصل ۳)
حیوانات و اشیاء داده شده را طوری در دو طرف میله قرار دهید که تعادل برقرار شود.

ریاضی هفتم

دیوارکشی ۱ (فصل ۳)
دور هر خانه را طوری دیوارکشی کنید که مساحت آن و حیاطش، عددی باشد که روی آن خانه نوشته شده است.

ریاضی هفتم

دیوارکشی ۲ (فصل ۳)
دور هر خانه را طوری دیوارکشی کنید که محیط آن، عددی باشد که روی آن خانه نوشته شده است.

ریاضی هفتم

تبدیل‌های هندسی و همنهشتی (فصل ۴)
با دستور گفته شده، چندضلعی داده شده را دوران دهید و یک چندضلعی همنهشت با آن بسازید.

ریاضی هفتم

بازی اعداد اول (فصل ۵)
یک کارت انتخاب کنید و آن روی میز بگذارید تا مجموع همهٔ کارت‌های روی میز عددی اول شود.

ریاضی هفتم

شمارش مکعب‌ها (فصل ۶)
مکعب‌هایی را که از آسمان به زمین می‌افتند، بشمارید! با این بازی شهود فضایی‌تان را تقویت کنید.

ریاضی هفتم

غلتاندن مکعب (فصل ۶)
مکعب را بغلتانید تا همهٔ وجه‌های آن رنگ شود! آیا برای برنده شدن در این بازی، باید حالت‌های گستردهٔ مکعب را بشناسید؟

ریاضی هفتم

روبیک ماری (فصل ۶)
مفاصل روبیک ماری را طوری بچرخانید که شکل داده شده ساخته شود.

ریاضی هفتم

نبرد دریایی با کامپیوتر (فصل ۸)
در این جنگ دریایی، ابتدا ناوگان خود را می‌چینید و سپس به ناوگان دشمن شلیک می‌کنید.

ریاضی هفتم

نبرد دریایی دو نفره (فصل ۸)
در نبرد دریایی دو نفره، اعضای سایت تکمیلی می‌توانند رقیب خود را از دیگر اعضای سایت تکمیلی انتخاب کنند.

ریاضی هفتم

پنج تاس (فصل ۹)
پس از سه‌بار پرتاب تاس‌ها، بهترین گزینه را از بین \(13\) گزینهٔ موجود انتخاب کنید.

ریاضی هفتم

عدد شانس (فصل ۹)
کامپیوتر عددی را به‌طور تصادفی انتخاب کرده است. با چندبار حدس زدن می‌توان آن را پیدا کرد؟