هر هفته یک از بازی‌های زیر، جایزه‌دار خواهند بود. در طول هفته می‌توانید بارها بازی جایزه‌دار را انجام دهید تا بهترین رکورد را ثبت کنید. در پایان هفته، به کاربری که بیشترین امتیاز را در بازی جایزه‌دارِ آن هفته کسب کرده باشد، جایزه‌ای داده می‌شود.
تعداد بازی‌های زیر، به‌مرور افزایش می‌یابد.

پس از ورود به حساب کاربری و پروفایل، می‌توانید تصویری برای اکانت خود انتخاب کنید. تصویر و «نام نمایشی» حساب کاربری شما در جدول رده‌بندی بازی‌ها نمایش داده می‌شود. (برای تغییر دادن نام نمایشی روی «ویرایش حساب» کلیک کنید.)
بازی ریاضی
بازی ریاضی

معادله جایزه‌دار! (تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰)
حیوانات و اشیاء داده شده را طوری در دو طرف میله قرار دهید که تعادل برقرار شود.

بازی ریاضی

تنگرام
در هریک از مرحله‌های این بازی باید با کاشی‌های داده شده، یک چندضلعی را بپوشانید.

بازی ریاضی

تبدیل‌های هندسی و همنهشتی
با دستور گفته شده، چندضلعی داده شده را دوران دهید و یک چندضلعی همنهشت با آن بسازید.

بازی ریاضی

غلتاندن مکعب
مکعب را بغلتانید تا همهٔ وجه‌های آن رنگ شود! آیا برای برنده شدن در این بازی، باید حالت‌های گستردهٔ مکعب را بشناسید؟

بازی ریاضی

محاسبه
از داخل جدول، اعداد مناسب را انتخاب کنید و آنها را در جاهای خالی قرار دهید طوری که تساوی داده شده، درست باشد.

بازی ریاضی

دیوارکشی ۲
دور هر خانه را طوری دیوارکشی کنید که محیط آن، عددی باشد که روی آن خانه نوشته شده است.

بازی ریاضی

دیوارکشی ۱
دور هر خانه را طوری دیوارکشی کنید که مساحت آن و حیاطش، عددی باشد که روی آن خانه نوشته شده است.

بازی ریاضی

عدد شانس
کامپیوتر عددی را به‌طور تصادفی انتخاب کرده است. با چندبار حدس زدن می‌توان آن را پیدا کرد؟

بازی ریاضی

پنج تاس
پس از سه‌بار پرتاب تاس‌ها، بهترین گزینه را از بین \(13\) گزینهٔ موجود انتخاب کنید.

بازی ریاضی

روبیک ماری
مفاصل روبیک ماری را طوری بچرخانید که شکل داده شده ساخته شود.

بازی ریاضی

آینه‌بازی
آینه‌ها را طوری به‌ دیواره‌ها تکیه دهید که نور به منشور برسد تا رنگین‌‌کمان را ببینید.

بازی ریاضی

هیولاهای گرسنه
مربع‌های کوچک را بچرخانید تا هیولاهای گرسنه به منبع (منابع) غذایی وصل شوند؛ وگرنه شما را می‌خورند!

بازی ریاضی

جدول اِفراز اعداد
اعداد \(1\) تا \(9\) را طوری بچینید که حاصل‌جمع اعداد هر سطر و هر ستون، عدد انتهای آن سطر یا ستون باشد.

بازی ریاضی

چهار پل
جاهای خالی را با اعداد \(1\) تا \(9\) طوری پر کنید که همهٔ رابطه‌ها درست باشند.

بازی ریاضی

چهارراه عملیاتی
اعداد و عمل‌ها را طوری در جاهای خالی قرار دهید که رابطه‌هایی درست ساخته شوند.

بازی ریاضی

جدول ریاضی
اعداد \(1\) تا \(9\) را طوری داخل خانه‌های خالی قرار دهید که عملیات هر سطر و هر ستون درست باشد.

بازی ریاضی

ترتیب اعداد صحیح
با ترتیب اعداد صحیح (از کوچک به بزرگ)، بادکنک‌ها را بترکانید تا به مرحلهٔ بعد بروید.

بازی ریاضی

بازی اعداد اول
یک کارت انتخاب کنید و آن روی میز بگذارید تا مجموع همهٔ کارت‌های روی میز عددی اول شود.

بازی ریاضی

نبرد دریایی با کامپیوتر
در این جنگ دریایی، ابتدا ناوگان خود را می‌چینید و سپس به ناوگان دشمن شلیک می‌کنید.

بازی ریاضی

نبرد دریایی دو نفره
در نبرد دریایی دو نفره، اعضای سایت تکمیلی می‌توانند رقیب خود را از دیگر اعضای سایت تکمیلی انتخاب کنند.

بازی ریاضی

آجرهای عددی
در این بازی معروف، به‌سادگی می‌توانید سکه‌های زیادی به‌دست آورید و از آنها در بازی‌های دیگر استفاده کنید.

بازی ریاضی

فاصله‌گذاری اجتماعی
با رعایت کردن فاصله‌گذاری اجتماعی، همه را از ویروس کرونا در امان نگه دارید تا به مرحلهٔ بعد بروید.

بازی ریاضی

کرونا
با رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی، ویروس را به دیگران منتقل کنید تا به مرحلهٔ بعد بروید!

بازی ریاضی

شمارش مکعب‌ها
مکعب‌هایی را که از آسمان به زمین می‌افتند، بشمارید! با این بازی شهود فضایی‌تان را تقویت کنید.

بازی ریاضی

نقطه‌بازی دونفره
در نقطه‌بازی دونفره، اعضای سایت تکمیلی می‌توانند رقیب خود را از دیگر اعضای سایت تکمیلی انتخاب کنند.

بازی ریاضی

نقطه‌بازی با کامپیوتر
در نقطه‌بازی، هر نفر در نوبت خود یک پاره‌خط رسم می‌کند. و هدف هر نفر ساختن تعداد مربع‌‌های بیشتر است.

بازی ریاضی

چهار رنگ
هر نقشهٔ دلخواه را می‌توان با چهار رنگ (یا کمتر) طوری رنگ‌آمیزی کرد که هیچ دو همسایه‌ای همرنگ نباشند.