کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه و توصیه‌ای برای داوطلبان آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

زمان اعلام نتایج کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم برای دریافت کارت ورود به جسله آزمون تکمیل ظرفیت […]

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان – سؤال‌های آزمون‌های هماهنگ کشوری سمپاد

۱. نمونه سؤال استعداد تحصیلی آزمون تکمیل ظرفیت هشتم برای آزمون تکمیل ظرفیت هشتم حتماً سؤالات آزمون‌های پیشرفت تحصیلی هفتم […]

منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان

منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان

کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم در دستورالعمل آموزش‌و‌پرورش، منابع آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان (پایهٔ هشتم)، به‌صورت […]

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان

زمان اعلام نتایج   کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت هشتم مهلت ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان تا […]