همهٔ آنچه برای یادگیری عمیق ریاضی هشتم نیاز دارید، در این صفحه هست.

محصولات تکمیلی برای ریاضی هشتم

حل مسائل درخواستی شما!

آیا مسئله‌ای دارید که نمی‌توانید آن را حل کنید؟!
آیا راه‌حل این مسئله در سایت تکمیلی موجود نیست؟!
این مسئله مربوط به کدام فصل ریاضی هشتم است؟!

در بخش نمونه سؤالات ریاضی هشتم، به فصل مربوط به مسئله‌‌تان بروید و آن را در قسمت کامنت‌ها آپلود کنید. کارشناسان سایت تکمیلی مسئلهٔ شما را بررسی می‌کنند؛ و در صورتی که تشخیص دهند که مسئله شما قابلیت اضافه شدن به نمونه سؤالات ریاضی هشتم را دارد، آن را با راه‌حل تشریحی در همان صفحه قرار خواهند داد.

بازی ریاضی

ریاضی هشتم

محاسبه (فصل ۱)
از داخل جدول، اعداد مناسب را انتخاب کنید و آنها را در جاهای خالی قرار دهید طوری که تساوی داده شده، درست باشد.

ریاضی هشتم

جدول ریاضی (فصل ۱)
اعداد \(1\) تا \(9\) را طوری داخل خانه‌های خالی قرار دهید که عملیات هر سطر و هر ستون درست باشد.

ریاضی هشتم

بازی اعداد اول (فصل ۲)
یک کارت انتخاب کنید و آن روی میز بگذارید تا مجموع همهٔ کارت‌های روی میز عددی اول شود.

بازی ریاضی

تنگرام (فصل ۳)
در هریک از مرحله‌های این بازی باید با کاشی‌های داده شده، یک چندضلعی را بپوشانید.

ریاضی هشتم

معادله (فصل ۴)
حیوانات و اشیاء داده شده را طوری در دو طرف میله قرار دهید که تعادل برقرار شود.

ریاضی هشتم

دیوارکشی ۱ (فصل ۴)
دور هر خانه را طوری دیوارکشی کنید که مساحت آن و حیاطش، عددی باشد که روی آن خانه نوشته شده است.

ریاضی هشتم

دیوارکشی ۲ (فصل ۴)
دور هر خانه را طوری دیوارکشی کنید که محیط آن، عددی باشد که روی آن خانه نوشته شده است.

ریاضی هشتم

تبدیل‌های هندسی و همنهشتی (فصل ۶)
با دستور گفته شده، چندضلعی داده شده را دوران دهید و یک چندضلعی همنهشت با آن بسازید.

ریاضی هشتم

پنج تاس (فصل ۸)
پس از سه‌بار پرتاب تاس‌ها، بهترین گزینه را از بین \(13\) گزینهٔ موجود انتخاب کنید.

ریاضی هشتم

عدد شانس (فصل ۸)
کامپیوتر عددی را به‌طور تصادفی انتخاب کرده است. با چندبار حدس زدن می‌توان آن را پیدا کرد؟