۸. ۱. ۲. ۱۲. الف) حاصل عبارت‌ زیر را به‌دست آورید.
\[\dfrac{-20}{35}+\dfrac{-2}{7}-\dfrac{10}{5}\]


راهنمای حل

\[\begin{aligned}&\dfrac{-20}{35}+\dfrac{-2}{7}-\dfrac{10}{5}\\&=\dfrac{-20}{35}+\dfrac{-10}{35}-\dfrac{70}{35}\\&=\frac{-100}{35}\\&=-\frac{20}{7}\end{aligned}\]


 
کسر مصری

درسنامهٔ ویژهٔ هشتمی‌های سمپاد

 

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات