۸. ۱. ۱. ۸. هـ) حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[4-5+6-7+8-\dots+88-89+90\]


راهنمای حل

\[\begin{aligned}&4-5+6-7+8-\dots+88-89+90\\&=(4-5)+(6-7)+(8-9)+\cdots+(88-89)+90\\&=43\times (-1)+90\\&=-43+90\\&=47.\end{aligned}\]


برای معلمان. در چنین مسئله‌هایی از دانش‌آموزان بخواهید که راه‌حل‌های متفاوت و خلاقانه‌ای ارائه دهند. حفظ کردن یک فرمول و جایگذاری عدد در آن ارزش چندانی ندارد.


برای دانش‌آموزان. در چنین مسئله‌هایی از معلم‌تان بخواهید که به شما فرصت دهد تا راه‌حل‌های متفاوت و خلاقانه‌ای ارائه دهید. حفظ کردن یک فرمول و جایگذاری عدد در آن ارزش چندانی ندارد.

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

ابتدا قانون دنبالهٔ زیر را کشف کنید. \[1,1,4,9,25,64,\dots\] سپس، سعی کنید روش هوشمندانه‌ای برای جمع زدن جمله‌های اول تا نهم این دنباله بیابید.

ارسال پاسخ

 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
7 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

ببخشید چرا در اخر به اضافه ۹۰ میکنبم؟

یک‌بار دیگر، راه‌حل را با دقت بخوانید. \(90\) که در صورت مسئله هست، داخل پرانتزهای نیامده است.

43از کجا اومده؟

از ۴ تا ۸۹، چند تا عدد داریم؟ ۸۶ تا.
این ۸۶ عدد را جفت‌جفت داخل پرانتز‌ها گذاشته‌ایم:
\[\begin{aligned}(4-5)+(6-7)+(8-9)+\dots+(88-89).\end{aligned}\]
حالا چند جفت عدد داریم؟ #\dfrac{86}{2}=43#. یعنی #43# تا #-1# داریم.

چجوری تعدادشو پیدا کنیم.

عدد اول منهای عدد آخر ،تقسیم بر فاصله ، به علاوه 1

عدد آخر(بدون علامت)-عدد اول(بدون علامت)÷فاصله+۱