روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. خانوادۀ محترم رجبی با خودروی شخصی‌شان از تهران عازم مشهد شدند. ادامهٔ مطلب…

۲.  نمودار زیر، تعداد انسان‌ها با رنگ چشم‌های مختلف را در یک شهر نشان می‌دهد. ادامهٔ مطلب…

۳. تصویر زیر که از وبگاه رسمی فیفا انتخاب شده است، اطلاعاتی از بازی دو تیم در جام جهانی $2014$ را ارائه می‌کند. ادامهٔ مطلب…

۴. قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، ماده $13$ به شرح زیر است: ادامهٔ مطلب…

۵. یک روز آقای شکمو روی ترازویش ایستاد و دید که وزنش $135$ کیلوگرم شده است. ادامهٔ مطلب…

۶. فیلم «آتش بس» را اولین فیلم میلیاردی سینمای ایران نامیده‌اند. ادامهٔ مطلب…

۱. در هریک از قسمت‌های زیر، «صفر»، «یک» یا «بین صفر و یک» بودنِ احتمال پیشامد داده شده را بررسی کنید. ادامهٔ مطلب…

۲. تاسی را می‌اندازیم. آیا احتمال اینکه «عدد بزرگ‌تر از چهار ظاهر شود» از احتمال اینکه «عدد اول ظاهر شود» بیشتر است؟ ادامهٔ مطلب…

۳. باتوجه‌به بازی نبرد دریایی که در فصل قبل با آن آشنا شدید، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ادامهٔ مطلب…

۴. از بین اعداد $1$، $2$، $3$، $\cdots$ و $50$ یک عدد به تصادف انتخاب می‌کنیم. ادامهٔ مطلب…

۵. در کیسه‌ای تعدادی مهرۀ سیاه، سفید و آبی هست. ادامهٔ مطلب…

۶. مهدی سه کتاب داستان خارجی، چهار کتاب داستان ایرانی، سه کتاب شعر و پنج کتاب معما دارد. ادامهٔ مطلب…

۷. شکل زیر، گستردۀ یک جسم فضایی را نشان می‌دهد. ادامهٔ مطلب…

۸. شکل‌های زیر، نمای روبه‌رو و نمای بالای یک چندحجره‌ای را نشان می‌دهند. احتمال اینکه حجم این چندحجره‌ای برابر ۵ باشد، چقدر است؟ ادامهٔ مطلب…

۹. شکل‌های زیر، نمای روبه‌رو و نمای بالای یک چندحجره‌ای را نشان می‌دهند. احتمال اینکه حجم این چندحجره‌ای برابر ۸ باشد، چقدر است؟ ادامهٔ مطلب…

۱۰. شکل‌های زیر، نمای روبه‌رو و نمای بالای یک چندحجره‌ای را نشان می‌دهند. احتمال اینکه حجم این چندحجره‌ای برابر ۷ باشد، چقدر است؟ ادامهٔ مطلب…

۱۱. در کلاه یک شعبده باز $6$ موش و چند خرگوش وجود دارد. ادامهٔ مطلب…

۱۲. پنج جفت جوراب در یک کیسه وجود دارد. ادامهٔ مطلب…

۱. با سیب‌زمینی یک تاس بسازید و آن را صدبار بیندازید. ادامهٔ مطلب…

۲. سعی کنید با سیب‌زمینی یک دوازده‌وجهی منتظم بسازید. ادامهٔ مطلب…