۷. ۱. ۱. ۷. به‌ الگوی زیر توجه کنید.


الف) شکل پنجم این الگو را رسم کنید.
ب) در شکل بیستم این الگو، چند گلوله وجود دارد؟


راهنمای حل

الف)

ب) تعداد گلوله‌های شکل اول برابر است با:
\[1\times 2=2\]

تعداد گلوله‌های شکل دوم برابر است با:
\[2\times 3=6\]

تعداد گلوله‌های شکل سوم برابر است با:
\[3\times 4=12\]

تعداد گلوله‌های شکل چهارم برابر است با:
\[4\times 5=20\]

تعداد گلوله‌های شکل پنجم برابر است با:
\[5\times 6=30\]

باتوجه‌به الگوی بالا، تعداد گلوله‌های شکل بیستم برابر است با:
\[20\times 21=420\]


یک ایراد در صورت مسئله. بهتر بود زیر هر شکل، شمارهٔ شکل نوشته می‌شد. ما فرض کردیم ترتیبِ شماره‌گذاریِ شکل‌ها از چپ به راست باشد. اگر شخص دیگری فرض کند ترتیبِ شماره‌گذاریِ شکل‌ها از راست به چپ است، آن‌وقت شکل پنجم چگونه خواهد بود؟


 

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
5 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

دوستان فرمول کلی این مسئله میشه
شماره شکل ضربدر یکی به اضافه شماره شکل

سلام خوب هستید
اگر می شود تمام راه حل های حل الگو ها رو بگید

سلام.
ممنون. شما خوبید؟
منظورتون از تمام راه‌حل‌ها … چیست؟

خب مگه پیدا کردن الگو راه حل نداره

راه‌حل نوشته شده. برای پیدا کردن الگو، مرحله به مرحله روابط را بررسی می‌کنیم.