۷. ۱. ۱. ۷. به‌ الگوی زیر توجه کنید.


الف) شکل پنجم این الگو را رسم کنید.
ب) در شکل بیستم این الگو، چند گلوله وجود دارد؟


راهنمای حل

الف)

ب) تعداد گلوله‌های شکل اول برابر است با:
\[1\times 2=2\]

تعداد گلوله‌های شکل دوم برابر است با:
\[2\times 3=6\]

تعداد گلوله‌های شکل سوم برابر است با:
\[3\times 4=12\]

تعداد گلوله‌های شکل چهارم برابر است با:
\[4\times 5=20\]

تعداد گلوله‌های شکل پنجم برابر است با:
\[5\times 6=30\]

باتوجه‌به الگوی بالا، تعداد گلوله‌های شکل بیستم برابر است با:
\[20\times 21=420\]


یک ایراد در صورت مسئله. بهتر بود زیر هر شکل، شمارهٔ شکل نوشته می‌شد. ما فرض کردیم ترتیبِ شماره‌گذاریِ شکل‌ها از چپ به راست باشد. اگر شخص دیگری فرض کند ترتیبِ شماره‌گذاریِ شکل‌ها از راست به چپ است، آن‌وقت شکل پنجم چگونه خواهد بود؟


 

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

ابتدا قانون دنبالهٔ زیر را کشف کنید. \[1,1,4,9,25,64,\dots\] سپس، سعی کنید روش هوشمندانه‌ای برای جمع زدن جمله‌های اول تا نهم این دنباله بیابید.

ارسال پاسخ

 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
4 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام خوب هستید
اگر می شود تمام راه حل های حل الگو ها رو بگید

سلام.
ممنون. شما خوبید؟
منظورتون از تمام راه‌حل‌ها … چیست؟

خب مگه پیدا کردن الگو راه حل نداره

راه‌حل نوشته شده. برای پیدا کردن الگو، مرحله به مرحله روابط را بررسی می‌کنیم.