۷. ۱. ۱. ۵. مسابقات سه‌گانه از سه بخش شنا، دوچرخه‌سواری و دو تشکیل شده است. در المپیک ورزشکاران این رشته، ابتدا $‎\frac{3}{103}‎$ مسیر را شنا می‌کنند. سپس $‎\frac{4}{5}‎$ باقی‌مانده راه را رکاب می‌زنند و بعد $10$ کیلومتر می‌دوند تا به خط پایان برسند. طول مسیر مسابقات سه‌گانه در المپیک چند کیلومتر است؟


وب‌سایت فدراسیون جهانی ورزش سه‌گانه

وب‌سایت فدراسیون ورزش سه‌گانه ایران

برای آشنایی بیشتر با مسابقات سه‌گانه اینجا را کلیک کنید.


راهنمای حل

ورزشکاران در مجموع چه کسری از مسیر را شنا نمی‌کنند؟! واضح است که آنها $\frac{100}{103}$ مسیر را شنا نمی‌کنند. (چرا؟)

ورزشکاران چه کسری از مسیر را با دوچرخه طی می‌کنند؟ $\frac{80}{103}$. (چرا؟)


ورزشکاران چه کسری از مسیر را می‌دوند؟ $\frac{20}{103}$. (چرا؟)

بنابراین، طول مسیر مسابقات سه‌گانهٔ المپیک $51.5$ کیلومتر است. (چرا؟)


پرسش در کلاس. فرض کنید شما و دوستتان روی عدد صفرِ محور اعداد ایستاده‌اید و می‌خواهید باهم مسابقهٔ سه‌گانه دهید.
الف) در چه نقطه‌ای باید از آب بیرون بیایید و سوار دوچرخه شوید؟
ب) در چه نقطه‌ای باید از دوچرخه پیاده شوید و بدوید؟

پرسش در کلاس چیست؟


 

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

عالی بود تشکر