۷. ۱. ۱. ۲۳. در کنار جاده‌ای، تیرهای سیمانی به فاصله‌های برابر قرار دارند. حامد از تیر اول آغاز به حرکت کرد و بعد از ۶ دقیقه از کنار تیر ششم گذشت. اگر حامد با همین سرعت ادامه دهد، پس از چند دقیقه از کنار تیر بیست و ششم می‌گذرد؟


راهنمای حل

حامد فاصلهٔ هر دو تیر سیمانی را در $\dfrac{6}{5}$ دقیقه طی می‌کند. (چرا؟)

پس ۳۰ دقیقه زمان لازم است که حامد از تیر اول به تیر بیست‌و‌ششم برسد. (چرا؟)

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
4 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

با سلام
سوال کمی مبهم است:
اگر منظور سوال از اول چقدر زمان میبره جواب میشه30دقیقه ولی اگر منظور از با همین سرعت ادامه بده یعنی از اینجا به بعد چقدر زمان میبره جواب میشه 24 دقیقه.
ضمنا این فرمول برای تعداد تیرهای دلخواه است البته با شرایط ذکر شده در مسئله بابت سرعت:
T=(( n-1)*72)÷60
T نماد زمان و n نماد تیرهای مورد نظر است که با کم کردن عدد یک از آن فاصله بین تیرهای مورد نظر به دست می آید.
72 زمان پیموده شده بین دو تیربه ثانیه و 60 برای تبدیل ثانیه به دقیقه است.

Last edited 4 ماه قبل by حسن سلطان شریفی

گفته ادامه یعنی 24 تا باید بره تا از 6 به 26 برود

بسیار خوب است اگر بچه ها اول حل کنند بعد نگاه کنند

عالی حل میکنین