۷. ۱. ۱. ۲۰. قیمت یک گلابی ۲۰۰ تومان، قیمت یک پرتقال ۳۰۰ تومان، و قیمت یک توت فرنگی ۴۰۰ تومان است. اگر ۸ عدد از این میوه‌ها را ۲۳۰۰ تومان خریده‌ باشیم، بیشترین تعداد توت فرنگی که ممکن است خریده باشیم، چندتاست؟


راهنمای حل

واضح است که نمی‌توانیم بیش از ۵ توت فرنگی خریده باشیم. (چرا؟)


تعداد توت‌فرنگی‌ها نمی‌تواند ۵ تا باشد. (چرا؟)

تعداد توت فرنگی‌ها نمی‌تواند ۴ تا باشد. (چرا؟)

تعداد توت‌فرنگی‌ها می‌تواند ۳ تا باشد. (چرا؟)


پرسش در کلاس. قیمت یک گلابی ۲۰۰ تومان، قیمت یک پرتقال ۳۰۰ تومان، و قیمت یک توت فرنگی ۴۰۰ تومان است. اگر ۸ عدد از این میوه‌ها را ۲۳۰۰ تومان خریده‌ باشیم، کمترین تعداد توت فرنگی که ممکن است خریده باشیم، چندتاست؟

پرسش در کلاس چیست؟


 

 

تازه‌ها

کپی‌کاری طراحان آزمون تیزهوشان ۹۹!

تست‌های هوش آنلاین با جایزه (تخفیف ۳۰ درصدی بانک کتاب پایتخت)

تست هوش ۲

از کتاب تست هوش بی‌نظیر
نوشتهٔ فیلیپ کارتر و کِن راسل

آبل (ریاضیدان مشهور نروژی) در پاسخ به این پرسش که چگونه توانسته به‌سرعت به ریاضیدانی مهم تبدیل شود، گفته است:

فقط آثار استادان را مطالعه کردم و نه شاگردان آنها وکپی‌کارها را.

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 39

تست هوش
به‌‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

2 / 39

کدام‌یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟

3 / 39

در ظهر (ساعت \(12\))، ساعت آقامنصور زمان را دقیق نشان می‌داد. اما بعد از ساعت \(12\)، هر یک ساعت \(17\) دقیقه عقب می‌ماند. \(6\) ساعت پیش، ساعت آقامنصور از کار افتاد و حالا \(2\) و \(52\) دقیقه بعدازظهر را نشان می‌دهد. الان ساعت چند است؟

4 / 39

تست هوش
شکل بالا گستردهٔ کدام مکعب‌ (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

5 / 39

دو کلمه پیدا کنید (از هر پرانتز یکی) طوری که ارتباط کلمهٔ پرانتز اول با کلمهٔ قرمزرنگ، مثل ارتباط کلمهٔ پرانتز دوم با کلمهٔ سبزرنگ باشد.
طول جغرافیایی (درجه، مدار رأس‌الجدی، نصف‌النهار)
عرض جغرافیایی (مدار استوا، خط، نقطه‌ٔ اعتدال)
(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

6 / 39

به‌جای علامت سؤال، چه عددی باید قرار داد؟
تست هوش

7 / 39

سفال‌گری به خاک مثل خراطی است به:

8 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

9 / 39

جای خالیِ داخل پرانتز را با 4 حرف طوری پر کنید که هم کلمهٔ سمت راست را کامل کند و هم ابتدای کلمهٔ حروف سمت چپ باشد.
هنر(****)ور

10 / 39

طولانی‌ترین کلمه‌ای که می‌توان با حروف زیر ساخت، چیست؟ هر حرف را فقط یک‌بار استفاده کنید.
ن - ز - ژ - گ - ن - د - ا - ی - پ

11 / 39

کدام دو کلمه در معنا باهم بیشترین تضاد را دارند؟

12 / 39

در دنبالهٔ زیر، به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[0,4,2,6,3,7,\frac{7}{2},?\]

13 / 39

در جاهای خالی یک ضرب‌المثل بنویسید. زیر هر عبارت به مفهوم آن اشاره شده است. همچنین تعداد حروفِ هر کلمه مشخص است.
(*** **) (** *** ***)
(آنکه بدخواه است) (بدی به خودش می‌رسد.)

14 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

15 / 39

کدام‌یک از کلمات داخل پرانتز بیشترین شباهت معنایی را با کلمه‌ٔ مانیتور، دارد؟

16 / 39

با استفاده از 4حرف «ا»، «ب»، «ن»، و «د» یک کلمهٔ 6حرفی بسازید.

17 / 39

\[15,5,8,24,21,7,10,30,?,?,?,36,33.\]
در دنبالهٔ بالا، حاصل‌جمع اعدادی که باید به‌جای سه علامت سؤال قرار داد، برابر است با:

18 / 39

تست هوش به تست هوش، مثل تست هوش است به:

19 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال، کدام شکل زیر را باید قرار داد؟

20 / 39

تست هوش

قسمت حذف شده کدام است؟

21 / 39

با توجه به مفهوم دو جملهٔ زیر دو کلمهٔ هم‌قافیه پیدا کنید. (از هر جمله یک کلمه)
حشره‌ای که نام دیگرش نمل است و نسبت به جثه‌اش نیرو و توان بسیار دارد.

(بین دو کلمه‌‌ای که می‌نویسید فاصله بگذارید.)

22 / 39

تست هوش
شکل بالا، گستردهٔ کدام مکعب (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

23 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال، کدام شکل زیر را باید قرار داد؟

24 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

25 / 39

توتیا، موزه، بهارنارنج
کدام‌یک از کلمات زیر می‌تواند با تمام کلمات بالا از نظر ظاهری ویژگی مشترکی داشته باشد؟

26 / 39

کدام کلمه است که به معنای «یک گیاه خوراکی» است و اگر یکی از حروف آن را حذف کنیم، کلمه‌ٔ دیگری با معنای حسادت می‌شود؟

27 / 39

در دنبالهٔ زیر، به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[1,101,15,4,29,-93,43,-190,?\]

28 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

29 / 39

کدام‌یک از کلمات داخل پرانتز از نظر معنایی بیشترین نزدیکی را با کلمه ائتلاف دارد؟

30 / 39

کلید $A$ لامپ‌های \(1\) و \(2\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های \(2\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های \(1\) و \(3\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های \(3\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب کلیدهای \(D\)، \(C\)، \(A\)، و \(B\) را فشار داده‌ایم، لامپ‌های شکل ۱، به شکل ۲ تغییر وضعیت داده‌اند. (دایره‌های سفید به‌معنای روشن بودن لامپ‌ها و دایره‌های سیاه به‌معنای خاموش بودن آنهاست.)
تست هوش

کدام کلید کار نکرده است؟

31 / 39

تست هوش
به کدام شکل زیر می‌توان یک نقطهٔ سیاه اضافه کرد به‌طوری که شرایط آن نقطهٔ سیاه، با شرایط نقطهٔ سیاه شکل بالا یکسان باشد؟

32 / 39

تست هوش

قسمت حذف شده، کدام است؟

33 / 39

تمام حروف عبارتِ به‌هم‌ریختهٔ «دید یا خط» را طوری در جدول زیر بگذارید که دو کلمه‌ٔ به‌دست آمده با عبارتِ «چیزها همیشه آن‌طوری نیستند که به نظر می‌آیند» ارتباط معنایی داشته باشند.
تست هوش
مرتب شدهٔ عبارت به‌هم‌ریختهٔ «دید یا خط» را در کادر زیر بنویسید.

34 / 39

تست هوش
کدام حرف دوتا بالاتر از حرفی که دوتا چپ‌تر از حرفی که بالای حرفی که سه‌ حرف راست‌تر از حرف \(Q\) است، قرار دارد؟

35 / 39

تست هوش
در شکل بالا، \(9\)تا کاشی وجود دارد. در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است با این شرط که اگر کاشی‌های اول و دوم شکل یکسانی در مکانی یکسان داشته باشند، آن شکل در کاشی سوم حذف می‌شود. یکی از این \(9\) کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟

36 / 39

نیما \(59\) مکعب کوچک هم‌اندازه دارد. کمترین تعداد مکعبی که باید کنار بگذارد تا با بقیهٔ مکعب‌هایش یک مکعب توپُر بسازد، چندتاست؟

37 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

38 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

39 / 39

تست هوش
کدام سپر زیر بیشترین اشتراک را با سپر بالا دارد؟

امتیاز شما

همکاری در فروش محصولات تکمیلی

کلاس المپیاد (همهٔ درس‌ها)

توضیحات بیشتر

درسنامه و نمونه سؤال ریاضی دهم

چه کتابی بخونم؟! (معرفی یک کتاب هندسهٔ عالی با پشتیبانی Takmili)

پایش عملکرد سمپاد (اردیبهشت ۱۴۰۰)

خرید کتاب هوش فرازمینی ET با ۲۰ درصد تخفیف و پشتیبانی Takmili

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

ویدئوی هفته

دانلود ویدئو و توضیحات تکمیلیویدئوهای بیشتر

7 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
جواب پرسش در کلاس :
ایا می توان 0 توت فرنگی گرفت؟ بله!
7 میوه 300 تومانی و یک میوه 200 تومانی که شرط را برقرار می سازد
توجه شود که در پرسش نگفته که از هر سه میوه خریداری کرده ایم !
ایا جوابم درسته ؟ اگر اشکال داره لطف بفرمایید راهنمایی کنین یا تصحیح کنین

راه حل سوال

16061485098217284584852764381957.jpg

با سلام
کمترین تعداد توت فرنگی میتواند یکی از دو حالت زیر باشد:
۱) اگر توت فرنگی حتما باید در سبد خرید باشد کمترین آن یک عدد است.
۱ توت فرنگی + ۵ پرتقال + ۲ گلابی= ۱×۴۰۰ + ۵×۳۰۰ + ۲×۲۰۰==>۴۰۰+۱۵۰۰+۴۰۰==> ۲۳۰۰ تومان با تعداد ۸ عدد میوه
۲) اگر وجود توت فرنگی در سبد خرید لزومی ندارد.
۰ توت فرنگی + ۷ پرتقال +۱ گلابی= ۰×۴۰۰ + ۷×۳۰۰ + ۱×۲۰۰==> ۰+۲۱۰۰+۲۰۰==> ۲۳۰۰ تومان با تعداد ۸ عدد میوه

امکان آپلود تصویر نیز به‌تازگی به‌ سایت اضافه شده است. (حجم تصویر شما باید کمتر از \(5\) مگابایت باشد.)
می‌توانید از دست‌نویس خود عکس بگیرید و آن را آپلود کنید.

کمترین مقدار توت فرنگی می تواند صفر هم باشه به شکل زیر
هفت عدد پرتغال هر کدام به قیمت 300 تومان که میشود 2100 تومان و یک عدد گلابی که میشود 200 تومان که در کل 8 میوه خریداری شده و مبلغ 2300 تومان پرداخته شده

کمترین میتواند سه تا توت فرنگی باشد همانند بیشترین مقدار تفاوتی ندارد

سه تا