۷. ۱. ۱. ۱۹. در یک مهد کودک تعدادی نیمکت وجود دارد. وقتی روی هر نیمکت یک نفر می‌نشیند، یک نفر مجبور است روی زمین بنشیند! اما اگر روی هر نیمکت ۲ نفر بنشینند، یک نیمکت خالی می‌ماند. این مهد کودک چند نیمکت دارد؟


راهنمای حل

فرض کنیم روی هر نیمکت ۲ نفر نشسته‌اند و یک نیمکت خالی باشد.
از نیمکت اول یک نفر را برمی‌داریم و روی نیمکت خالی می‌نشانیم. از نیمکت دوم نیز یک نفر را برمی‌داریم و روی زمین می‌نشانیم. حالا ۳ نیمکت داریم که روی هریک از آنها یک نفر نشسته است و یک نفر مجبور شده روی زمین بنشیند! پس این مهدکودک ۳ نیمکت و ۴ کودک دارد.


پرسش در کلاس. آیا می‌توانید برای این مسئله راه‌حل دیگری بسازید؟

پرسش در کلاس چیست؟

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
6 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

برای درستی جواب مسئله باید تساوی زیر برقرار شود:(یکی از مهمانان عزیز هم به این تساوی اشاره کرده اند).
n+1=2(n-1)1
در این رابطه n نشانگر نیمکت است، و ادغام عملگرها(جمع، ضرب، تقسیم و تفریق) با n و اعداد(عملوندها) نشانگر دانش آموزان
عدد یک که آخر و خارج از پرانتز نوشتم بخاطر اینه که فرمول به شکل صحیح نشان داده بشه.

امکان آپلود تصویر نیز به‌تازگی به‌ سایت اضافه شده است. (حجم تصویر شما باید کمتر از \(5\) مگابایت باشد.)

x+۱=۲x-۲

X=نیمکت. Y=دانش آموز
X+1=y
2X=y+2
2x=x+1+2
2x=x+3
X=3

(۱n+1=2(n_1
1n-2n=-2-1
-1n=-3
n=3

ممنون…من یه ساعته دنبال معادلش می گردم