۷. ۱. ۱. ۱۶. روباتی داریم که فقط به سمت جلو حرکت می‌کند و هنگامی که به یک کاشی تیره می‌رسد، ۹۰ درجه به سمت چپ خودش می‌چرخد. برای مثال، اگر روبات را در زمینی به‌شکل زیر در نقطۀ $A$ رو به سمت شرق بگذاریم، به نقطۀ $B$ می‌رسد. چون در نقطۀ $B$ به دیوار برخورد کرده است، دیگر نمی‌تواند جلو برود و متوقف می‌شود.در زمینی به‌شکل زیر روبات را در نقطۀ $C$ رو به سمت شرق گذاشته‌ایم. می‌خواهیم روبات به نقطۀ $D$ برسد. کدام‌یک از کاشی‌ها را باید تیره کنیم؟


راهنمای حل


پرسش در کلاس ۱. در این مسئله، حداقل چند خانه را باید تیره کرد؟

پرسش در کلاس ۲. در این مسئله، حداکثر چند خانه را می‌توان تیره کرد؟

پرسش در کلاس ۳. همهٔ جواب‌های این مسئله را بیابید.

پرسش در کلاس چیست؟


 

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
2 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

خیلی خوب

عالی