کتاب تست هوش بی نظیر یکی از منابع اصلی و مهم آزمون‌های هوش است. ترجمهٔ این کتاب شامل ۲۵ آزمون ۲۵ سؤالی با پاسخ‌نامهٔ کاملاً تشریحی است. این کتاب با هدف تقویت هوش نوشته شده است.

با مرور سؤال‌های هوش آزمون‌های تیزهوشان سال‌های اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که سؤالات، هر سال خلاقانه‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. بنابراین، عاقلان برای موفقیت در آزمون تیزهوشان به دنبال تقویت هوش هستند، نه صرفاً نمونه سؤال‌هایی که انتظار داشته باشند شبیه آن‌ها را در آزمون ورودی تیزهوشان ببینند!

بعضی از سؤالات کتاب تست هوش بی‌نظیر بسیار مشکل هستند. اگر دانش‌آموزان نتوانستند به این سؤالات پاسخ دهند، نباید دچار نگرانی و استرس شوند. توجه کنید که آزمون‌های کتاب تست هوش بی‌نظیر با هدف تقویت هوش طراحی شده‌اند، نه سنجش آن. بنابراین، اگر نتوانستید مسائلی را حل کنید، ناراحت نشوید! خوشحال باشید که یک ایدهٔ جدید را یاد گرفته‌اید و می‌توانید در آزمون‌های بعدی آن، ایده را به‌کار بگیرید.

معرفی ویدئویی کتاب تست هوش بی نظیر

دانلود نمونه صفحاتی از کتاب

آزمون اول کتاب تست هوش بی نظیر (آنلاین)

با کلیک روی دکمهٔ شروع، در آزمون اول کتاب تست هوش بی‌نظیر شرکت کنید. در انتهای آزمون، با کلیک روی «مشاهدهٔ نتیجه» درصد شما و پاسخ‌نامهٔ تشریحی نمایش داده می‌شود.

29111

تست هوش ۱

از کتاب تست هوش بی‌نظیر
نوشتهٔ فیلیپ کارتر و کِن راسل

آبل (ریاضیدان مشهور نروژی) در پاسخ به این پرسش که چگونه توانسته به‌سرعت به ریاضیدانی مهم تبدیل شود، گفته است:

فقط آثار استادان را مطالعه کردم و نه شاگردان آنها وکپی‌کارها را.

1 / 25

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه رقمی باید قرار داد؟

2 / 25

دقیقاً \(9\) دقیقهٔ پیش، به‌اندازهٔ دوبرابر دقایقی که الان تا ساعت \(12\) ظهر مانده،‌ از ساعت \(10\) صبح گذشته بود. چند دقیقهٔ دیگر، ساعت \(12\) ظهر می‌شود؟

3 / 25

کار، گزار، پیگرد، قانونی، صلاح، ؟
به‌جای علامت سؤال، کدام کلمه را باید قرار داد؟

4 / 25

در شکل زیر، چهار وزنه به‌اندازه‌های \(2\)، \(3\)، \(4\)، و \(6\) واحد قرار دهید به‌طوری‌که شکل داده شده متعادل باشد.
تست هوش
در گزینه‌ها اندازه وزنه‌ها از چپ به راست نوشته شدند.

5 / 25

در شکل بالا، ۹ کاشی وجود دارد که آنها را به‌صورت زیر نام‌گذاری کرده‌ایم:
\[\begin{aligned}A1,\;A2,\;A3\\B1,\;B2,\;B3\\C1,\;C2,\;C3\end{aligned}\]
در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است. یکی از این ۹ کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟

6 / 25

میانگین ۴ عدد مناسب کدام است؟
\[\begin{matrix}3&6&9&15\\8&2&10&12\\11&8&19&27\\19&10&29&39\\?&?&?&?\end{matrix}\]

7 / 25

پول علی چهار برابر پول جمال، و پول جمال سه برابر پول سوسن است. این سه نفر روی‌هم \(192\) هزار تومان پول دارند. پول جمال چقدر است؟

8 / 25

به ترتیب در مربع راست و مربع چپ کدام عدد با بقیه متفاوت است؟
تست هوش

9 / 25

تست هوش
از کدام خانهٔ جدول بالا شروع به حرکت کنیم و به خانه گنج برسیم با این شرط که از تمام خانه‌ها دقیقاً یک‌بار بگذریم؟
1N 2W به‌معنای 1 خانه به سمت شمال و 2 خانه به سمت غرب است.

10 / 25

مرد شلخته‌ای در کشوی خود \(53\) لنگه جوراب دارد: \(21\) لنگه جوراب آبی، \(15\) لنگه جوراب سیاه، و \(17\) لنگه جوراب قرمز. چراغ‌های اتاق او سوخته‌اند. مرد شلخته در تاریکی حداقل چند لنگه جوراب از کشوی خود بردارد تا صد در صد مطمئن شود که یک جفت جوراب سیاه برداشته است؟

11 / 25

با جابه‌جاییِ حروف کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، نوعی غذا ساخته نمی‌شود؟

12 / 25

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[6\frac{7}{8},\,2\frac{9}{16},\,5\frac{5}{8},\,3\frac{13}{16},\,4\frac{3}{8},\,?\]

13 / 25

تست هوش

می‌خواهیم اعداد \(1\) تا \(5\) را درون دایره‌های بالا به گونه‌ای قرار دهیم که:

مجموع اعداد \(2\) و \(4\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(15\) شود؛
مجموع اعداد \(3\) و \(2\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(11\) شود؛
مجموع اعداد \(5\) و \(4\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(12\) شود؛
مجموع اعداد \(1\) و \(3\) و تمام اعداد بین آن‌ها برابر \(9\) شود.
اگر اعداد درون دایره‌ها را از چپ به راست پشت‌سر‌ هم بنویسم کدام‌یک از اعداد زیر ممکن است تشکیل شود.

14 / 25

کدام حرف روبه‌روی حرفی که ساعتگرد دو حرف بعد از حرف مقابل «ث» است، قرار دارد؟
تست هوش

15 / 25

کدام‌یک از کلمات زیر با عبارت «به عرش رفتن» شباهت معنایی ندارد؟

16 / 25

محیط، سوزن، نگه، پارک
کدام‌یک از کلمات زیر می‌تواند ویژگی مشترکی از نظر ترکیب متداول کلمات برای 4کلمه‌ی بالا باشد؟

17 / 25

با کدام سه قطعه می‌توان یک مربع ساخت؟
تست هوش

18 / 25

هریک از اعداد ردیف اولِ جدول بالا با اعدادِ ردیف دوم رابطه‌ دارند. رابطه‌ای که بین ردیف اول و ردیف دومِ سمت چپِ جدول بالا وجود دارد، برای ردیف اول و ردیف دومِ سمتِ راستِ جدول نیز برقرار است. کدام گزینه باید به‌جای علامت‌های سؤال قرار گیرد؟‌

19 / 25

کدام‌یک از کلمات زیر، بیشترین شباهت معنایی را با کلمه «لطمه» دارد؟

20 / 25

در شکل زیر به جای علامت‌های سؤال چه عددهایی را باید قرار داد؟ عدد سمت راست گزینه‌ها علامت سؤال بالا و عدد سمت چپ علامت سؤال پایین است؟
تست هوش

21 / 25

الگوی عددی اول:
\[10, 20, 60, 180, 360, 720\]

الگوی عددی دوم:
\[10, 30, 60, 120, 360, 1080\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟

22 / 25

در جدول زیر، رابطه‌ای که بین نُه عدد سمت چپ جدول برقرار است، بین نهُ عدد سمت راست جدول نیز برقرار است. به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

23 / 25

ای هوشیار، چه عددی به جای علامت سؤال بگذاریم؟
\[31,30, 16,?, 1,12\]

24 / 25

تست هوش

کدام شکل زیر را به شکل بالا بچسبانیم تا یک مربع کامل ساخته شود؟

25 / 25

مجموع سن پنج نفر از اعضای یک ‌خانواده برابر \(107\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مرجان و مهتاب \(29\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مهتاب و مریم \(44\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مریم و بهار \(57\) است.
\(\bullet\) مجموع سن بهار و مونا \(46\) است.
سن مرجان را به دست آورید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 31%

خرید کتاب

کتاب تست هوش بی‌نظیر را می‌توانید از وب‌سایت ناشر آن (پارسنامه) یا با کلیک روی فروشگاه‌های اینترنتی معتبر زیر، سفارش دهید.


آزمون تیزهوشان ۱۴۰۳ ساعت ۹ صبح روزهای ۳۱ خرداد (پایهٔ ششم) و ۱ تیرماه ۱۴۰۳ (پایهٔ نهم) برگزار می‌شود. مواد امتحانی آزمون تیزهوشان ششم تفاوتی با سال‌های گذشته ندارد و آزمون پایهٔ نهم با اندکی تغییر در مواد امتحانی و ضرایب آنها برگزار می‌شود.

دانلود فایل PDF بخشنامهٔ آزمون 1403 با کیفیت بالا

مصاحبهٔ رئيس سازمان تیزهوشان دربارهٔ آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 1403

دانلود دفترچه سؤالات سال‌های قبل

یکی از منابع مهم برای هر آزمونی، سؤالات سال‌های قبل آن آزمون است. در اینجا فایل PDF همه آزمون‌های تیزهوشان سال‌های گذشته (به‌همراه پاسخ‌نامهٔ کلیدی) را برای شما آماده کرده‌ایم.

دانلود دفترچهٔ سؤالات آزمون‌های تیزهوشان ششم ۹۸ تا ۱۴۰۲ دانلود دفترچهٔ سؤالات آزمون‌های تیزهوشان نهم ۹۵ تا ۱۴۰۲اطلاع فوری از کدهای تخفیف، جایزه‌ها، و کلاس‌های تابستان


نوشته‌های قبلی و بعدی


اشتراک
اطلاع از
شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

0 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات