بازی زیر، یک بازی احتمال است که در آن از پنج تاس استفاده می‌شود. این بازی \(13\) مرحله دارد. در هر مرحله، شما باید سه پرتاب انجام دهید:
\(\bullet\) در پرتاب اول، باید هر پنج تاس را پرتاب کنید.
\(\bullet\) قبل از پرتاب دوم، می‌توانید با استفاده از گزینهٔ hold اعداد دلخواهتان را ثابت نگه دارید و بقیهٔ تاس‌ها را پرتاب کنید.
\(\bullet\) قبل از پرتاب سوم نیز گزینهٔ hold روشن می‌شود.

پس از اینکه سه پرتاب را انجام دادید، باید یکی از \(13\) سطر داده شده را انتخاب کنید تا با توجه به قانون آن سطر، مجموع امتیاز شما، ثبت شود. در زیر، قانون هر سطر نوشته شده است.

One’s: امتیاز، حاصل‌جمع \(1\)هاست.
Two’s: امتیاز، حاصل‌جمع \(2\)هاست.
Three’s: امتیاز، حاصل‌جمع \(3\)هاست.
Four’s: امتیاز، حاصل‌جمع \(4\)هاست.
Five’s: امتیاز، حاصل‌جمع \(5\)هاست.
Six’es: امتیاز، حاصل‌جمع \(6\)هاست.
Three of a Kind: اگر سه عدد یکسان آمده باشد، آن‌وقت امتیاز، حاصل‌جمع اعداد پنج تاس است.
Four of a Kind: اگر چهار عدد یکسان آمده باشد، آن‌وقت امتیاز، حاصل‌جمع اعداد پنج تاس است.
Full House: اگر بتوان پنج تاس را به دو دستهٔ سه‌تایی و دوتایی با اعداد یکسان تقسیم کرد، آن‌وقت امتیاز برابر \(25\) است.
Small Straight: اگر چهارتا عدد پشت ‌سرهم ظاهر شده باشد، آن‌وقت امتیاز برابر \(30\) است.
Large Straight: اگر پنج‌تا عدد پشت سرهم ظاهر شده باشد، آن‌وقت امتیاز برابر \(40\) است.
!Ya: اگر پنج عدد یکسان آمده باشد،‌ آن‌وقت امتیاز برابر \(50\) است.
Chance: امتیاز برابر مجموع اعداد روی تاس‌ها است.

پس از اینکه \(13\) مرحله را انجام دادید، امتیاز نهایی شما مجموع امتیازهایی که در مقابل هر سطر ثبت شده است.

اگر مشتری سایت تکمیلی هستید، وارد حساب کاربری‌تان شوید تا رکوردهای شما در این بازی ثبت شود.
با خرید یکی از محصولات سایت تکمیلی، مشتری سایت خواهید شد و می‌توانید در بازی‌ها با سایر کاربران رقابت کنید.

 

آنالیز ترکیبی

آزمون تیزهوشان

تست هوش

جادوی مریم میرزاخانی

محسن کیهانی

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات