آزمون ۱۲. پرسش ۱.


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۲.


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۳.

به‌جای علامت‌های سؤال چه اعداد باید قرار داد؟

\[10,50,13,45,18,38,?,?\]


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۴.

کلید $A$ لامپ‌های ۱ و ۲ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های ۲ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های ۱ و ۳ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های ۳ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب (از چپ به راست) کلیدهایِ
\[A\;C\;D\;B\]
را فشار داده‌ایم، لامپ‌های ردیف اول شکل زیر به لامپ‌های ردیف دوم تبدیل شده‌اند.

کدام کلید کار نکرده است؟


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۵.

به‌جای علامت سؤال چه عدد باید قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۶.

در بالا، اعداد سمت چپ علامت = را طوری داخل دایره‌ها قرار داده‌ایم که مجموع عددهایی که به هر دایره متصل‌اند، برابر عدد سمت راست علامت = باشد.

با قانون بالا، باید چه اعدادی را به‌جای هریک از حروف شکل زیر قرار داد؟

راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۷.


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۸.


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۹.

به‌جای علامت‌های سؤال چه اعدادی را باید قرار داد؟

\[12,34,10,11,12,5,6,7,13,14,?,?\]


راهنمای حلآزمون ۱۲. پرسش ۱۰.

الگوی عددی اول:
\[0.75, 3, 5.25, 6.75, 9.75\]

الگوی عددی دوم:
\[1.25, 4, 7.5, 9.5, 12.25\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟

 


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۱۱.

کدام‌یک نباید در دنبالهٔ زیر باشد؟


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۱۲.

 


راهنمای حل


آزمون ۱۲. پرسش ۱۳.

در جدول، رابطه‌ای که بین نُه عدد سمت چپ جدول برقرار است، بین نهُ عدد سمت راست جدول نیز برقرار است. به‌جای علامت‌ سؤال چه عددی باید قرار داد؟


راهنمای حل


 

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
2 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

در باره سوال 1 کمی بیشتر توضیح دهید