آزمون ۶. پرسش ۱.

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۲.

کدام‌یک را باید به‌جای علامت سؤال قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۳.


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۴.

در جدول زیر، رابطه‌ای که بین نُه عدد سمت چپ جدول برقرار است، بین نهُ عدد سمت راست جدول نیز برقرار است. به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۵.

کدام شکل با بقیه متفاوت است؟


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۶.

به‌جای $a$، $b$، $c$، $d$، $e$، و $f$ چه اعدادی باید قرار داد؟

راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۷.

کدام‌یک با بقیه ارتباطی ندارد؟

 


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۸.

الگوی عددی اول:
\[10, 20, 60, 180, 360, 720\]

الگوی عددی دوم:
\[10, 30, 60, 120, 360, 1080\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۹.

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

\[34, 48, ?, 79, 96\]


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۱۰.

در شکل بالا، ۹ کاشی وجود دارد که آنها را به‌صورت زیر نام‌گذاری کرده‌ایم:
\[\begin{aligned}A1,\;A2,\;A3\\B1,\;B2,\;B3\\C1,\;C2,\;C3\end{aligned}\]
در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است. یکی از این ۹ کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۱۱.

در بالا، اعداد سمت چپ علامت $=$ را طوری داخل دایره‌ها قرار داده‌ایم که مجموع عددهایی که به هر دایره متصل‌اند، برابر عدد سمت راست علامت $=$ باشد.

با قانون بالا، به‌جایِ $A$، $B$، $C$، $D$، و $E$ چه اعدادی باید قرار دارد؟


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۱۲.


راهنمای حل


آزمون ۶. پرسش ۱۳.

کلید $A$ لامپ‌های ۱ و ۲ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های ۲ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های ۱ و ۳ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های ۳ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب (از چپ به راست) کلیدهایِ
\[C\;B\;A\;D\]
را فشار داده‌ایم، لامپ‌های ردیف اول شکل زیر به لامپ‌های ردیف دوم تبدیل شده‌اند.

کدام کلید کار نکرده است؟


راهنمای حل


ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
2 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام.سوال6 توضیح دیگری ندارد؟