آزمون ۴. پرسش ۱.

\[\begin{aligned}329 &: 15\\746 &: 34\end{aligned}\]
در کدام‌یک از گزینه‌های زیر، رابطهٔ بین اعداد همان رابطه‌ای است که در هریک از جفت‌ اعداد بالا وجود دارد؟
\[\begin{aligned}A.\;287:22\\B.\;698:62\\C.\; 942:68\\D.\; 382:12\\E.\; 749:35\end{aligned}\]


راهنمای حل


آزمون ۴. پرسش ۲.


راهنمای حل


آزمون ۴. پرسش ۳.


راهنمای حل


آزمون ۴. پرسش ۴.

الگوی عددی اول:
\[2, 5, 11, 15, 47\]

الگوی عددی دوم:
\[3, 7, 23, 31, 63\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟


راهنمای حل


آزمون ۴. پرسش ۵.

کدام‌یک عضوی از دنبالهٔ زیر نیست؟


آزمون ۴. پرسش ۶.

به‌جایِ علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟


آزمون ۴. پرسش ۷.

هریک از اعداد ردیف اولِ جدول بالا با اعدادِ ردیف دوم رابطه‌ دارند. رابطه‌ای که بین ردیف اول و ردیف دومِ سمت چپِ جدول بالا وجود دارد، برای ردیف اول و ردیف دومِ سمتِ راستِ جدول نیز برقرار است. کدام گزینه باید به‌جای علامت‌های سؤال قرار گیرد؟‌آزمون ۴. پرسش ۸.

کلید $A$ لامپ‌های ۱ و ۲ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های ۲ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های ۱ و ۳ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های ۳ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب (از چپ به راست) کلیدهایِ
\[D\;A\;B\;C\]
را فشار داده‌ایم، لامپ‌های ردیف اول شکل زیر به لامپ‌های ردیف دوم تبدیل شده‌اند.

کدام کلید کار نکرده است؟


راهنمای حل


آزمون ۴. پرسش ۹.

به‌جایِ علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[24,30,?,60,84,114\]


آزمون ۴. پرسش ۱۰.


 

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

1 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مرسی از این که زحمت کشیده اید و این سوالات خیلی عالی رو در اختیار ما گذاشتید