آزمون ۳. پرسش ۱.

در جدول زیر، رابطه‌ای که بین نُه عدد سمت چپ جدول برقرار است، بین نهُ عدد سمت راست جدول نیز برقرار است. به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۲.

شکل حذف شده، کدام است؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۳.

در بالا، اعداد سمت چپ علامت $=$ را طوری داخل دایره‌ها قرار داده‌ایم که مجموع عددهایی که به هر دایره متصل‌اند، برابر عدد سمت راست علامت $=$ باشد.

با قانون بالا، به‌جایِ حروف $A$، $B$، $C$، $D$، و $E$ چه اعدادی باید قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۴.

کلید $A$ لامپ‌های ۱ و ۲ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های ۲ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های ۱ و ۳ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های ۳ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب (از چپ به راست) کلیدهایِ
\[C\;A\;B\;D\]
را فشار داده‌ایم، لامپ‌های ردیف اول شکل زیر به لامپ‌های ردیف دوم تبدیل شده‌اند.

کدام کلید کار نکرده است؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۵.

\[\begin{aligned}23694&\longrightarrow 64239\\821543&\longrightarrow 842135\\72915638&\longrightarrow ~~~?\end{aligned}\]
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟‌


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۶.

به‌جای علامت سؤال، کدام شکل زیر را باید قرار دهیم؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۷.

الگوی عددی اول:
\[16, 39, 63, 90, 120\]

الگوی عددی دوم:
\[18, 36, 60, 88, 120\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۸.

کدام نماد حذف شده است؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۹.

شکل بالا می‌تواند گستردهٔ فقط دوتا از مکعب‌های زیر باشد. آن دو مکعب‌ کدام‌اند؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۱۰.

به‌جایِ علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[10,10,9,7,7,?,4,4,3,1\]


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۱۱.

 به‌جایِ علامت سؤال، باید چه عددی قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۱۲.

راهنمای حل


آزمون ۳. پرسش ۱۳.

کدام سه تکه را به یکدیگر بچسبانیم تا یک مربع ساخته شود؟

راهنمای حل


کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

2 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام لطفا بگویید که در پرسش9از کجا بفهمیم خطی که روی مکعب است افقی است یا عمودی که روی گسترده وجود دارد وکمی هم توضیح دهید