برای تسلط به مبحث توان، درسنامهٔ توان و درسنامهٔ اولویت عملگرهای سایت تکمیلی را بخوانید. سپس، تمرین‌های فصل ۷ کتاب ریاضیات تکمیلی هفتم را حل کنید. در فصل ۷ این کتاب، بیش از \(120\) تمرین از مبحث توان و جذر وجود دارد که با حل آنها می‌توانید کاملاً به این مبحث مسلط شوید. این تمرین‌ها از ساده به سخت چیده شده‌اند و حل تشریحی همهٔ آنها در وب‌سایت تکمیلی وجود دارد. در زیر، تمرین‌های دیگری نیز از مبحث توان و جذر آمده است.

دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث فصل ۷ ریاضی هفتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

تعداد این مسائل، به‌مرور افزایش می‌یابد.

اگر مسئله‌ای مربوط به فصل ۷ ریاضی هفتم دارید و نمی‌توانید آن را حل کنید، آن را در قسمت‌ کامنت‌های این صفحه بنویسید.
در صورتی که کارشناسان سایت تکمیلی تشخیص دهند که مسئلهٔ‌ شما قابلیت اضافه شدن به مسائل این صفحه را دارد، آن را با پاسخ تشریحی در همین صفحه قرار می‌دهند.

 1. به هر کدام از حروف \(V\)، \(W\)، \(X\)، و \(Y\) یکی از مقادیر \(2\)، \(3\)، \(4\)، و \(5\) را نسبت داده‌ایم به‌طوری‌که \(Y^X – W^V\) بیشترین مقدار ممکن شود. مقدار \(X + V\) را به‌دست آورید.

 2. می‌دانیم $x$، $y$ و $z$ سه عدد متفاوت هستند و یکی از آنها $3$، دیگری $4$ و یکی دیگر $5$ است. بیشترین مقدار عبارت $-x^y-z$ را بیابید.

 3. برای چند تا از عبارت‌های زیر می‌توان مثال آورد؟

 4. \(\bullet\;\) جذر عددی با خود عدد مساوی باشد.
  \(\bullet\;\) جذر عددی از خود عدد کوچک‌تر باشد.
  \(\bullet\;\) جذر عددی از خود عدد بزرگ‌تر باشد.


 5. حاصل عبارت زیر را بیابید.

 6. \[\sqrt{-(-29)+(-20)}+\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{20}}\times\sqrt{1.5\times6}\]


 7. عددی را که فقط سه شمارنده دارد، عدد دوم می‌نامیم. چند تا از اعداد زیر، عدد دوم هستند؟

 8. \[77^2,\;11^2,\;31^2,\;169,\;1395,\;1394\]


 9. اگر به سه برابر عددی \(7\) واحد اضافه کنیم، مثل این است که \(5\) واحد از \(6\) برابر آن کم کنیم. در این صورت مکعب آن عدد چیست؟

 10. کدام‌یک از اعداد زیر بین \(5^{12}\) و \(5^{15}\) قرار دارد؟

 11. ۱) \(5^{10}\times20\)
  ۲) \(5^9\times100\)
  ۳) \(27\times5^{13}\)
  ۴) \(48\times5^{12}\)


 12. حاصل عبارت \(\sqrt{2^{48}-2^{47}-2^{46}-2^{45}}\) کدام گزینه خواهد بود؟
  ۱) \(2^{45}\)
  ۲) \(2^{23}\sqrt{2}\)
  ۳) \(8^4\sqrt{2}\)
  ۴) \(4^{11}\sqrt{2}\)

 13. برای چندتا از موارد زیر، مثال عددی وجود دارد؟

 14. مورد اول) عدد مثبت \(x\) که \(x^2<\sqrt{x}\)
  مورد دوم) عدد مثبت $x$ که \(x<\sqrt{x}<2x\)
  مورد سوم) عدد مثبت $x$ که \(\frac{1}{2}x<\sqrt{x}<x\)


 15. اگر \(0<a<b<c\)، و بدانیم \(b\) به $a$ نزدیک‌تر از \(c\) است، برای چندتا از حالت‌های زیر، مثال عددی وجود دارد؟

 16. حالت اول) \(\sqrt{b}\) به \(\sqrt{a}\) نزدیک‌تر از \(\sqrt{c}\) است.
  حالت دوم) \(\sqrt{b}\) به \(\sqrt{c}\) نزدیک‌تر از \(\sqrt{a}\) است.
  حالت سوم) فاصلهٔ \(\sqrt{b}\) از \(\sqrt{a}\) و \(\sqrt{c}\) برابر است.


 17. مقدار عددی کدام عبارت به‌ازای \(x=-1\) و \(y=-3x\) بزرگ‌تر است؟

 18. ۱) $x^2-y^2(x-y)$
  ۲) $y-x(x^2+y)$
  ۳) $(x+y)(x-y)^3$
  ۴)$(3x+y)(x-y)^{10}$


 19. اگر ضلع مربع را با \(x\)، و قطر آن را با \(y\) نشان دهیم، کدام گزینه درست است؟

 20. ۱) $y^2=\sqrt{2}x^2$
  ۲) $y=2x$
  ۳) $y^3=2\sqrt{2}x^3$
  ۴) $y^3=3x^3$


 21. فرض کنید \(n\) یک عدد صحیح مثبت باشد. اگر \(n\) مضرب \(7\) باشد و جذر آن عددی بین \(17\) و \(18\)، آنگاه چند مقدار ممکن برای \(n\) داریم؟

 22.  نمونه سوال‌ ریاضی هفتم

  مسائل این بخش از سؤالات آزمون‌های هماهنگ کشوری سمپاد، آزمون‌های معلمان نمونهٔ مدارس سمپاد، و کتاب‌ها و مسابقات معتبر ریاضی جهان انتخاب و ترجمه شده‌اند. همهٔ مسائل این بخش، پاسخ تشریحی نیز دارند و معلمان عزیز می‌توانند از آنها در کلاس‌های درسی یا آزمون‌هایشان استفاده کنند. تعداد این سؤالات با مشارکت کاربران وب‌سایت تکمیلی، به‌مرور افزایش می‌یابد.

  فصل ۱. راهبردهای حل مسئلهفصل ۲. عددهای صحیحفصل ۳. جبر و معادله فصل ۴. هندسه و استدلالفصل ۵. شمارنده‌ها و اعداد اولفصل ۶. سطح و حجم فصل ۷. توان و جذرفصل ۸. بردار و مختصات فصل ۹. آمار و احتمالآنالیز ترکیبی

آزمون تیزهوشان

تست هوش

جادوی مریم میرزاخانی

محسن کیهانی

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات