دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث فصل ۲ ریاضی هفتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

تعداد این مسائل، به‌مرور افزایش می‌یابد.

اگر مسئله‌ای مربوط به فصل ۲ ریاضی هفتم دارید و نمی‌توانید آن را حل کنید، آن را در قسمت‌ کامنت‌های این صفحه بنویسید.
در صورتی که کارشناسان سایت تکمیلی تشخیص دهند که مسئلهٔ‌ شما قابلیت اضافه شدن به مسائل این صفحه را دارد، آن را با پاسخ تشریحی در همین صفحه قرار می‌دهند.

 1. روی محور اعداد صحیح، چند عدد بین \(15.1\) و \(-12.4\) وجود دارد؟

 2. در سال جاری یکی از معتبرترین جایزه‌های ریاضی جهان به مریم میرزاخانی (متولد \(1977\) میلادی یا \(1356\) شمسی) اهدا شد. روی نشانی که به او اهدا شد، تصویر ارشمیدس (\(287\)-\(212\) پیش از میلاد) حک شده است. میرزاخانی چند سال پس از سال وفات ارشمیدس به‌دنیا آمده است؟

 3. برنامهٔ زیر را اجرا کنید تا یک جدول اعداد برای شما ظاهر شود. در این جدول، حاصل عملیات هر سطر و هر ستون در انتهای آن نوشته شده است. اعداد \(1\) تا \(9\) را طوری داخل خانه‌های خالی قرار دهید که عملیات هر سطر و هر ستون درست باشد. توجه کنید که ترتیب اعمال ریاضی، باید برای هر سطر و هر ستون برقرار باشد.

  (هربار که این برنامه را اجرا کنید، جدول جدیدی ساخته می‌شود.)

 4. اگر مشتری سایت تکمیلی هستید، وارد حساب کاربری‌تان شوید تا رکوردهای شما در این بازی ثبت شود.
  با خرید یکی از محصولات سایت تکمیلی، مشتری سایت خواهید شد و می‌توانید در بازی‌ها با سایر کاربران رقابت کنید.


 5. روی محور اعداد صحیح چند عدد بین $1394.1$ و $-2015.4$ قرار دارد؟


 6. حاصل چند تا از عبارت‌های زیر منفی است؟

 7. \[\begin{aligned}&\bullet\; (-1394+2016)\div\big(1394+(-2016)\big)\\&\bullet\;(1394-2016)\times\big(1394-(-2016)\big)\\&\bullet\;\big(-1394+(-2016)\big)\div\big((-2016)-(-1394)\big)\\&\bullet\;(-1394-2016)\times\big((-1394)-(-2016)\big)\end{aligned}\]


 8. در خانهٔ خالی چه عددی بنویسیم تا مجموع دو سطر قرینهٔ یکدیگر شوند؟


 9. حاصل چند تا از عبارت‌های زیر، صفر است؟

 10. \[\begin{aligned}&35-2(-4)(-3)-11=\\&18\div3\times(-6)+(2\times20-4)=\\&3-3\big(4-(2-5)\big)=\end{aligned}\]


 11. عبارت‌های زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.
  \[\begin{aligned}A&=1+2-3+4+5-6+\dots-15\\B&=-(-(-(-8+7)+6)+5)\\C&=125\times9\div(-75)+(11-(-2))\end{aligned}\]
  کدام گزینه صحیح است؟

 12. حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.

 13. \[\frac{4+36\div(-2)\div2-31}{75-3(2-9+6)}\]


 14. تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌‌توانید به‌دست آورید، چه عدد خواهد بود؟
  (دقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاری فقط تعیین اولویت عمل است و نمی‌توانید از پرانتزها برای عمل ضرب استفاده کنید.)

 15. \[12-8+5\times 6-2\times 3\]
  ۱) عددی بین صفر و $-10$
  ۲) عددی بین $-35$ و $-45$
  ۳) عددی بین $-75$ و $-85$
  ۴) عددی کمتر از $-100$


 16. تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌توان به‌دست آورد، چه عددی است؟ (دقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاری فقط تعیین اولویت عمل است و نمی‌توانید از پرانتزها برای عمل ضرب استفاده کنید.)

 17. \[12-8-5\times6-2\times3\]
  ۱) عددی بین \(0\) و \(-10\)
  ۲) عددی بین \(-35\) و \(-45\)
  ۳) عددی بین \(-75\) و \(-85\)
  ۴) عددی کمتر از \(-100\)


 18. روی محور اعداد صحیح، بین \(11.7\) و \(-23.2\) چند عدد طبیعی و چند عدد صحیح وجود دارد؟

 19. حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
 20. \[+5-5\big(3\times(-2)\div(-1)\big)\]


 21. علامت حاصل عبارت زیر را تعیین کنید.
 22. \[(5-8)(7-11)(9-14)(11-17)\dots(33-50)\]


 23. در هریک از عبارات زیر فقط می‌توانیم از علامت‌های \(+\) یا \(-\) استفاده کنیم، چند تا از موارد زیر درست است؟
 24. الف) در عبارت \(1 \bigcirc 2 \bigcirc 3 \bigcirc 4 \bigcirc 5 \bigcirc 6\) نمی‌توان جاهای خالی را طوری پر کرد که حاصل عبارت برابر با صفر شود.
  ب) در عبارت بالا می‌توان علامت‌های \(+\) یا \(-\) را طوری قرار داد که حاصل عبارت برابر با \(1\) شود.
  ج) کمترین مقدار ممکن در عبارت \((-7) \bigcirc 5 \bigcirc (-1) \bigcirc 9\) عدد \(-22\) است.


 25. می‌خواهیم جدول \(2\) در \(2\) زیر را با اعداد صحیح پر کنیم طوری که حاصل‌ضرب هر سطر عددی مثبت شود و حاصل‌ضرب هر ستون عددی منفی شود. لازم نیست حتماً چهار عددی که در این جدول می‌نویسیم متفاوت باشند و می‌توانید از یک عدد چند بار استفاده کنید. کدام گزینه در مورد تعداد جواب‌های این سؤال درست است؟
 26. \[\begin{matrix}{\LARGE\square}& \times & {\LARGE\square} & = &\text{{عددی مثبت}}\\[5pt]\times &&\times&&\\[5pt]{\LARGE\square}&\times &{\LARGE\square}&=& \text{{عددی مثبت}}\\[5pt]= && = &&\\[5pt]\text{{عددی منفی}}&& \text{{عددی منفی}}&&\end{matrix}\]

  ۱) برای پر کردن این جدول هیچ جوابی وجود ندارد.
  ۲) برای پر کردن این جدول فقط یک جواب وجود دارد.
  ۳) برای پر کردن این جدول فقط دو جواب مختلف وجود دارد.
  ۴) برای پر کردن این جدول بی‌شمار جواب مختلف وجود دارد.


 27. بر روی محور اعداد صحیح، مجموع اعداد صحیح بین \(+20.8\) و \(-25.1\) چه عددی می‌شود؟

 28. بر روی محور اعداد صحیح ابتدا سوزن پرگار را بر روی نقطه‌ی \(-5\) قرار می‌دهیم و دایره‌ای به شعاع \(3\) سانتی‌متر رسم می‌کنیم. دایره محور را در دو نقطه‌ی \(A\) و \(B\) قطع می‌کند. سپس دوباره سوزن پرگار را بر روی یکی از این نقاط قرار می‌دهیم و دایره‌ای به شعاع \(4\) سانتی‌متر رسم می‌کنیم. کدام‌یک از نقاط زیر نمی‌تواند محل برخورد دایره با محور اعداد صحیح باشد؟
 29. ۱) \(+2\)
  ۲) \(-6\)
  ۳) \(-10\)
  ۴) \(-12\)


 30. چند تا از جملات زیر در مورد جمع دو عدد صحیح درست است؟
 31. \(\bullet\) حاصل‌جمع دو عدد مثبت، همیشه عددی مثبت می‌شود.
  \(\bullet\) حاصل‌جمع دو عدد منفی، همیشه عددی مثبت می‌شود.
  \(\bullet\) حاصل‌جمع یک عدد مثبت با یک عدد منفی، همیشه عددی منفی می‌شود.
  \(\bullet\) حاصل‌جمع یک عدد منفی با یک عدد مثبت، همیشه عددی مثبت می‌شود.


 32. دمای شهرهای کرمان، سنندج، و یاسوج به‌ترتیب \(11\) درجه بالای صفر، \(6\) درجه زیر صفر، و \(9\) درجه زیر صفر است. تعیین کنید سنندج چند درجه از میانگین دمای دو شهر کرمان و یاسوج سردتر است؟

 33.  نمونه سوال‌ ریاضی هفتم

  مسائل این بخش از سؤالات آزمون‌های هماهنگ کشوری سمپاد، آزمون‌های معلمان نمونهٔ مدارس سمپاد، و کتاب‌ها و مسابقات معتبر ریاضی جهان انتخاب و ترجمه شده‌اند. همهٔ مسائل این بخش، پاسخ تشریحی نیز دارند و معلمان عزیز می‌توانند از آنها در کلاس‌های درسی یا آزمون‌هایشان استفاده کنند. تعداد این سؤالات با مشارکت کاربران وب‌سایت تکمیلی، به‌مرور افزایش می‌یابد.

  فصل ۱. راهبردهای حل مسئلهفصل ۲. عددهای صحیحفصل ۳. جبر و معادله فصل ۴. هندسه و استدلالفصل ۵. شمارنده‌ها و اعداد اولفصل ۶. سطح و حجم فصل ۷. توان و جذرفصل ۸. بردار و مختصات فصل ۹. آمار و احتمالآنالیز ترکیبی

آزمون تیزهوشان

تست هوش

جادوی مریم میرزاخانی

محسن کیهانی

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات