بخش معرفی کتاب سایت تکمیلی، هر هفته یک کتاب مرتبط با ریاضیات را معرفی می‌کند. برای مشاهدهٔ جزئیات بیشتر هریک از این کتاب‌ها و یا خرید آنها از سایت‌های دیگر، کافی است روی تصویرهای زیر کلیک کنید.