هوش ET
آزمون تیزهوشان

آبان ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. دو تا استوانه داریم؛ یکی را استوانهٔ بزرگ و دیگری را استوانهٔ کوچک می‌نامیم. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
(rm hooma;shahria): ۱۰ امتیاز
شایان طایفه: ۸ امتیاز

مسئلهٔ ۲. هریک از حروف داخل جدول زیر، به‌جای یکی از اعداد (1) تا (9) نشسته‌اند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
نیما اکبری: ۱۰ امتیاز
محمد رجایی‌نژاد: ۸ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۶ امتیاز
ملیکا قاسمی: ۴ امتیاز
محسن مردانی: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۳. فرض کنیم زمین به شکل کرهٔ کامل، و طول خط استوا (40,000) کیلومتر باشد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
امین صداقت: ۱۰ امتیاز
(rm Amin.se): ۸ امتیاز
دانیال قدمگاهی: ۶ امتیاز
پویان عارف: ۴ امتیاز
محمد حسین: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۴. سعید تعداد زیادی مکعب رنگی $1\times 1\times 1$ دارد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
شایان طایفه: ۱۰ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۸ امتیاز
دانیال توکلی: ۶ امتیاز
محمد حسین: ۴ امتیاز
محمد رجایی‌نژاد: ۲ امتیاز

برندهٔ شش‌ماه اشتراک رایگان: شایان طایفه با ۱۸ امتیاز

مهر ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. جرج و ویلیام همراه همسرانشان، کاترین و الیزابت، چند بسته شکلات خریده‌اند. ادامهٔ مطلب… 
امتیازها:
نیما اکبری: ۱۰ امتیاز
(rm Leyla; Gh): ۸ امتیاز
امیر حکیم: ۶ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۴ امتیاز
(rm AlI; Mohammady): ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۲. یک کارگاه بزرگ تولید قطعات یدکی ماشین، برای استخدام مهندسی با هوش استثنایی در روزنامه آگهی داد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا نصرتی: ۱۰ امتیاز
مهشاد: ۸ امتیاز
پوریا حسین‌پور: ۶ امتیاز
محمد جعفری‌زاد: ۴ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۳. در سال $66$ قبل از میلاد مسیح، رومیان شهر جوتاپاتا را تسخیر کردند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
یگانه: ۱۰ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۸ امتیاز
علیرضا محمدی: ۶ امتیاز
یاشار: ۴ امتیاز

مسئلهٔ ۴. آقای اسماعیلی از همسایه‌اش، که ریاضی‌دانی بازنشسته است، در مورد ساکنین یک خانه می‌پرسد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
یاشار: ۱۰ امتیاز
علیرضا محمدی: ۸ امتیاز

برندگان شش‌ماه اشتراک رایگان: علیرضا محمدی و یاشار با ۱۴ امتیاز 

هر چهار مسئلهٔ این مسابقه از کتاب خوراک مغز انتخاب شده بود.

شهریور ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. به دنباله‌هایی عددی مانند دنبالهٔ ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
محمدرضا جنت‌ فریدونی: ۱۰ امتیاز
(rm AlI; Mohammady): ۸ امتیاز
سلنا: ۶ امتیاز
(rm Leyla; Gh): ۴ امتیاز
علیرضا پوررضا: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۲. در شکل زیر، نقطه‌های (E) و (F) به‌ترتیب روی پاره‌خط‌های (AB) و (AD) قرار دارند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
شایان طایفه: ۸ امتیاز
(rm Leyla; Gh): ۶ امتیاز

مسئلهٔ ۳. «حاصل‌جمع منفی‌مثبتِ» عدد (23485) برابر است با: ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
جواد: ۸ امتیاز
شایان طایفه: ۶ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۴ امتیاز
(rm Leyla; Gh): ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۴. فرض کنید (n) یک عدد طبیعی زوج باشد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
(rm Leyla; Gh): ۸ امتیاز

برندهٔ شش‌ماه اشتراک رایگان: علیرضا پوررضا

مرداد ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. می‌خواهیم خانه‌های خالی زیر را با اعداد (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، و (8) پر کنیم به‌طوری‌که ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هستی عادلی ۱۰ امتیاز

مسئلهٔ ۲. یک مکعب‌مستطیل توپُر (8times8times n)، از مکعب‌های (1times1times1) ساخته شده است. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هستی عادلی ۱۰ امتیاز
امیر حکیم ۸ امتیاز
محمد مهدی کر ۶ امتیاز

مسئلهٔ ۳. اعداد زیر را در نظر بگیرید: ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هیچ‌کس در زمان معین شده، پاسخ درست این مسئله را نفرستاد!

مسئلهٔ ۴. در چهارضلعی (ABCD)، دو قطر (AC) و (BD) یکدیگر را در نقطهٔ (E) قطع کرده‌اند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
محمدرضا جنت فریدونی ۱۰ امتیاز
(rm Leyla;gh) ۸ امتیاز

برندهٔ شش‌ماه اشتراک رایگان: هستی عادلی

سنجش و پایش علمی