در چهار مسابقهٔ برگزار شده، نمرات خیلی پایین‌تر از حد انتظار بوده است. با اینکه بسیاری از سؤالات تکراری یا مشابه سؤالات کتاب‌های ریاضی تکمیلی بوده‌اند، اکثر شرکت‌کنندگان نتوانسته‌اند آنها را حل کنند.

فعلاً تصمیم داریم که درسنامه‌هایی (به‌طور رایگان) در سایت تکمیلی منتشر کنیم. پس از چند جلسه، آزمون‌های آنلاین ساده‌تری از همان درسنامه‌ها می‌گیریم تا مشکلات دانش‌آموزان در مفاهیم اساسی برطرف شود. بعد از آنکه درسنامه‌ها تکمیل شدند، دوباره مسابقات آنلاین را برگزار می‌کنیم.

مسابقات ریاضی آنلاین (پایهٔ هفتم)

مسابقات ریاضی آنلاین (پایهٔ هشتم)

اولین مسابقهٔ ریاضی آنلاین پایهٔ هشتم (آزمایشی)
تاریخ و ساعت برگزاری: پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۹، ساعت ۱۶
منبع سؤالات: فصل‌های ۱ تا ۸ ریاضی و ریاضیات تکمیلی هشتم
ادامهٔ مطلب

مسابقات ریاضی آنلاین (پایهٔ نهم)

سومین مسابقهٔ ریاضی آنلاین پایهٔ نهم (آزمایشی)
تاریخ و ساعت برگزاری: پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۹۹، ساعت ۱۶
ادامهٔ مطلب

دومین مسابقهٔ ریاضی آنلاین پایهٔ نهم (آزمایشی) 
تاریخ و ساعت برگزاری: پنج‌شنبه ۱۴ فروردین ۹۹، ساعت ۱۶
ادامهٔ مطلب

اولین مسابقه ریاضی آنلاین پایهٔ نهم (آزمایشی) 
تاریخ و ساعت برگزاری: سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۹۸، ساعت ۱۰
ادامهٔ مطلب

مسابقه ریاضی

محل سکونت رتبه‌های برتر مسابقات آنلاین

مسابقه ریاضی


آرشیو سؤالات مسابقات ریاضی (غیر آنلاین)

مسابقه ریاضی آبان ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. دو تا استوانه داریم؛ یکی را استوانهٔ بزرگ و دیگری را استوانهٔ کوچک می‌نامیم. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
\(\rm hooma;shahria\): ۱۰ امتیاز
شایان طایفه: ۸ امتیاز

مسئلهٔ ۲. هریک از حروف داخل جدول زیر، به‌جای یکی از اعداد 1 تا 9 نشسته‌اند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
نیما اکبری: ۱۰ امتیاز
محمد رجایی‌نژاد: ۸ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۶ امتیاز
ملیکا قاسمی: ۴ امتیاز
محسن مردانی: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۳. فرض کنیم زمین به شکل کرهٔ کامل، و طول خط استوا 40,000 کیلومتر باشد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
امین صداقت: ۱۰ امتیاز
(rm Amin.se): ۸ امتیاز
دانیال قدمگاهی: ۶ امتیاز
پویان عارف: ۴ امتیاز
محمد حسین: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۴. سعید تعداد زیادی مکعب رنگی $1\times1\times1$ دارد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
شایان طایفه: ۱۰ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۸ امتیاز
دانیال توکلی: ۶ امتیاز
محمد حسین: ۴ امتیاز
محمد رجایی‌نژاد: ۲ امتیاز

برندهٔ مسابقه ریاضی آبان ۹۸: شایان طایفه با ۱۸ امتیاز

مسابقه ریاضی مهر ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. جرج و ویلیام همراه همسرانشان، کاترین و الیزابت، چند بسته شکلات خریده‌اند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
نیما اکبری: ۱۰ امتیاز
\(\rm Leyla; Gh\): ۸ امتیاز
امیر حکیم: ۶ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۴ امتیاز
\(\rm AlI; Mohammady\): ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۲. یک کارگاه بزرگ تولید قطعات یدکی ماشین، برای استخدام مهندسی با هوش استثنایی در روزنامه آگهی داد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا نصرتی: ۱۰ امتیاز
مهشاد: ۸ امتیاز
پوریا حسین‌پور: ۶ امتیاز
محمد جعفری‌زاد: ۴ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۳. در سال $66$ قبل از میلاد مسیح، رومیان شهر جوتاپاتا را تسخیر کردند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
یگانه: ۱۰ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۸ امتیاز
علیرضا محمدی: ۶ امتیاز
یاشار: ۴ امتیاز

مسئلهٔ ۴. آقای اسماعیلی از همسایه‌اش، که ریاضی‌دانی بازنشسته است، در مورد ساکنین یک خانه می‌پرسد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
یاشار: ۱۰ امتیاز
علیرضا محمدی: ۸ امتیاز

برندگان مسابقه ریاضی مهر ۹۸: علیرضا محمدی و یاشار با ۱۴ امتیاز

هر چهار مسئلهٔ این مسابقه از کتاب خوراک مغز انتخاب شده بود.

مسابقه ریاضی شهریور ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. به دنباله‌هایی عددی مانند دنبالهٔ ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
محمدرضا جنت‌ فریدونی: ۱۰ امتیاز
\(\rm AlI; Mohammady\): ۸ امتیاز
سلنا: ۶ امتیاز
\(\rm Leyla; Gh\): ۴ امتیاز
علیرضا پوررضا: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۲. در شکل زیر، نقطه‌های (E) و (F) به‌ترتیب روی پاره‌خط‌های \(AB\) و \(AD\) قرار دارند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
شایان طایفه: ۸ امتیاز
\(\rm Leyla; Gh\): ۶ امتیاز

مسئلهٔ ۳. «حاصل‌جمع منفی‌مثبتِ» عدد 23485 برابر است با: ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
جواد: ۸ امتیاز
شایان طایفه: ۶ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۴ امتیاز
(rm Leyla; Gh): ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۴. فرض کنید $n$ یک عدد طبیعی زوج باشد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
(rm Leyla; Gh): ۸ امتیاز

برندهٔ مسابقه ریاضی شهریور ۹۸: علیرضا پوررضا

مسابقه ریاضی مرداد ۱۳۹۸

مسئلهٔ ۱. می‌خواهیم خانه‌های خالی زیر را با اعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و 8 پر کنیم به‌طوری‌که ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هستی عادلی ۱۰ امتیاز

مسئلهٔ ۲.
یک مکعب‌مستطیل توپُر \(8\times8\times n\)، از مکعب‌های \(1\times1\times1\) ساخته شده است. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هستی عادلی ۱۰ امتیاز
امیر حکیم ۸ امتیاز
محمد مهدی کر ۶ امتیاز

مسئلهٔ ۳. اعداد زیر را در نظر بگیرید: ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هیچ‌کس در زمان معین شده، پاسخ درست این مسئله را نفرستاد!

مسئلهٔ ۴. در چهارضلعی $ABCD$، دو قطر $AC$ و $BD$ یکدیگر را در نقطهٔ $E$ قطع کرده‌اند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
محمدرضا جنت فریدونی ۱۰ امتیاز
(rm Leyla;gh) ۸ امتیاز

برندهٔ مسابقه ریاضی مرداد ۹۸: هستی عادلی