شرایط و قوانین مسابقهٔ ریاضی تکمیلی مرداد ماه ۹۸

$\bullet$ این مسابقه، چهار مسئله دارد.

$\bullet$ مسئله‌های این مسابقه، روزهای شنبه ۵اُم، ۱۲اُم، ۱۹اُم، و ۲۶اُم مردادماه ۹۸، رأس ساعت ۱۰ صبح روی سایت تکمیلی بارگذاری می‌شوند.

$\bullet$ فرصت پاسخ‌گویی به هر مسئله، یک هفته است.

$\bullet$ پس از تمام شدن فرصت پاسخ‌گوییِ هر سؤال، پاسخ آن سؤال روی سایت قرار داده می‌شود و به پنج نفری که زودتر از بقیه، پاسخ درست را در بخش دیدگاه‌ها (کامنت‌ها) نوشته باشند، به‌ترتیب ۱۰ امتیاز، ۸ امتیاز، ۶ امتیاز، ۴ امتیاز، و ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد.

$\bullet$ روز سه‌شنبه ۲۹اُم خرداد ۱۳۹۸، مجموع امتیازها محاسبه می‌شود و به رتبهٔ اول، شش‌ماه اشتراک رایگان سایت تکمیلی هدیه داده خواهد شد.

$\bullet$ توجه کنید که برای هر مسئله، فقط اولین کامنت هر نفر پذیرفته می‌شود. بنابراین در نوشتن پاسخ دقت کنید.

$\bullet$ شرکت در این مسابقه برای همهٔ افراد آزاد است.
شرایط استفاده از جایزه به آدرس ایمیل دوستانی که عضو سایت نیستند، ارسال می‌شود. بنابراین، دوستانی که عضو سایت نیستند، حتماً‌ هنگام نوشتن پاسخ، آدرس ایمیل خود را به‌دقت و به‌درستی وارد کنند.


مسئلهٔ ۱ (منتشر شد. کلیک کنید!)
ساعت و تاریخ انتشار: ۱۰ صبح شنبه ۵اُم مرداد ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۱

امتیاز مسئلهٔ‌ ۱
هستی عادلی: ۱۰ امتیاز

 

مسئلهٔ ۲ (منتشر شد. کلیک کنید!)
ساعت و تاریخ انتشار: ۱۰ صبح شنبه ۱۲اُم مرداد ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۲

امتیازهای مسئلهٔ ۲
هستی عادلی: ۱۰ امتیاز
امیر حکیم: ۸ امتیاز
محمدمهدی کر: ۶ امتیاز

 

مسئلهٔ ۳ (منتشر شد. کلیک کنید!)
ساعت و تاریخ انتشار: ۱۰ صبح شنبه ۱۹اُم مرداد ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۳

امتیازهای مسئلهٔ ۳

همهٔ پاسخ‌های فرستاده شده، نادرست بودند.

 

مسئلهٔ ۴ (منتشر شد. کلیک کنید!)
ساعت و تاریخ انتشار: ۱۰ صبح شنبه ۲۶اُم مرداد ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۴

امتیازهای مسئلهٔ ۴
محمدرضا جنت فریدونی: ۱۰ امتیاز
\(\rm Leyla\;gh\): ۸ امتیاز

مجموع امتیازها

هستی عادلی: ۲۰ امتیاز (برندهٔ شش‌ماه اشتراک رایگان سایت تکمیلی)
محمدرضا جنت فریدونی: ۱۰ امتیاز
امیر حکیم: ۸ امتیاز
\(\rm Leyla\;gh\): ۸ امتیاز
محمدمهدی کر: ۶ امتیاز

 

مسابقهٔ ریاضی

 

 

مسابقه ریاضی