هوش ET
تعطیلی مدارس

شرایط و قوانین مسابقهٔ ریاضی تکمیلی شهریور ۹۸

$\bullet$ این مسابقه، چهار مسئله دارد.

$\bullet$ مسئله‌های این مسابقه، روزهای چهارشنبه ۶اُم، ۱۳اُم، ۲۰اُم، و ۲۷اُم شهریور ۹۸، رأس ساعت ۱۷ روی سایت تکمیلی بارگذاری می‌شوند.

$\bullet$ فرصت پاسخ‌گویی به هر مسئله، یک هفته است.

$\bullet$ پس از تمام شدن فرصت پاسخ‌گوییِ هر سؤال، پاسخ آن سؤال روی سایت قرار داده می‌شود و به پنج نفری که زودتر از بقیه، پاسخ درست را در بخش دیدگاه‌ها (کامنت‌ها) نوشته باشند، به‌ترتیب ۱۰ امتیاز، ۸ امتیاز، ۶ امتیاز، ۴ امتیاز، و ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد.

$\bullet$ روز پنج‌شنبه ۴اُم مهر ۹۸، مجموع امتیازها محاسبه می‌شود و به رتبهٔ اول، شش‌ماه اشتراک رایگان سایت تکمیلی هدیه داده خواهد شد.

$\bullet$ توجه کنید که برای هر مسئله، فقط اولین کامنت هر نفر پذیرفته می‌شود. بنابراین در نوشتن پاسخ دقت کنید.

$\bullet$ شرکت در این مسابقه برای همهٔ افراد آزاد است.
شرایط استفاده از جایزه به آدرس ایمیل دوستانی که عضو سایت نیستند، ارسال می‌شود. بنابراین، دوستانی که عضو سایت نیستند، حتماً‌ هنگام نوشتن پاسخ، آدرس ایمیل خود را به‌دقت و به‌درستی وارد کنند.


مسئلهٔ ۱ (منتشر شد! کلیک کنید.)
ساعت و تاریخ انتشار: ۵ بعد از ظهر چهارشنبه ۶اُم شهریور ۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۱

امتیازهای مسئلهٔ‌ ۱
محمدرضا جنت‌ فریدونی: ۱۰ امتیاز
\(\rm AlI\; Mohammady\): ۸ امتیاز
سلنا: ۶ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۴ امتیاز
علیرضا پوورضا: ۲ امتیاز

 

مسئلهٔ ۲ (منتشر شد! کلیک کنید.)
ساعت و تاریخ انتشار: ۵ بعد از ظهر چهارشنبه ۱۳اُم شهریور ۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۲

امتیازهای مسئلهٔ ۲
علیرضا پوورضا: ۱۰ امتیاز
شایان طایفه: ۸ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۶ امتیاز

 

مسئلهٔ ۳ (منتشر شد! کلیک کنید.)
ساعت و تاریخ انتشار: ۵ بعد از ظهر چهارشنبه ۲۰اُم شهریور ۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۳

امتیازهای مسئلهٔ ۳

علیرضا پوورضا: ۱۰ امتیاز
جواد: ۸ امتیاز
شایان طایفه: ۶ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۴ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۲ امتیاز

 

مسئلهٔ ۴ (منتشر شد! کلیک کنید.)
ساعت و تاریخ انتشار: ۵ بعد از ظهر چهارشنبه ۲۷اُم شهریور ۹۸

پاسخ تشریحی مسئلهٔ ۴

امتیازهای مسئلهٔ ۴

علیرضا پوورضا: ۱۰ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۸ امتیاز

مجموع امتیازها

علیرضا پوورضا: ۳۲ امتیاز (برندهٔ شش ماه اشتراک سایت تکمیلی)
\(\rm Leyla\; Gh\): ۲۰ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۱۴ امتیاز
شایان طایفه: ۱۴ امتیاز

 

 

مسابقهٔ ریاضی

 

 

سنجش و پایش علمی