جرج و ویلیام همراه همسرانشان، کاترین و الیزابت، چند بسته شکلات خریده‌اند.

پس از خرید، جرج یادآور شد که مقدار پولی که به دلار برای هر بسته داده برابر با تعداد بسته‌های شکلاتی است که خریده است. وقتی فهمیدند این وضعیت در مورد سه نفر دیگر، یعنی ویلیام، کاترین و الیزابت، هم پیش آمده بسیار تعجب کردند.

می‌دانیم که هر زوج $65$ دلار خرج کرده است، ویلیام یک بسته بیشتر از کاترین خریده، و الیزابت فقط یک بسته شکلات خریده است.

همسر الیزابت کیست؟ و تعیین کنید که هریک از این چهار نفر چند بسته شکلات خریده‌اند؟

شکلات


راهنمای حل

فرض کنید \(x\) تعداد بسته‌های شکلاتی باشد که یکی از آقایان خریده است، همین‌طور مبلغی که پرداخته است. ادامهٔ مطلب…


برای نوشتن پاسخ این مسئله، لازم نیست راه‌حل کامل را بنویسید؛ فقط نوشتن جواب آخر کافی است.

پاسخ خود را در قسمت دیدگاه‌های زیر بنویسید.

توجه کنید که فقط اولین کامنت هر نفر تأیید می‌شود. بنابراین در نوشتن پاسخ دقت کنید. و حتماً شرایط و قوانین این مسابقه را بخوانید.

مهلت پاسخ‌گویی به این مسئله تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۰اُم مهر ۹۸ است.


شرایط و قوانین مسابقهٔ ریاضی تکمیلی مهرماه ۹۸

$\bullet$ این مسابقه، چهار مسئله دارد.

$\bullet$ مسئله‌های این مسابقه، روزهای چهارشنبه ۳اُم، ۱۰اُم، ۱۷اُم، و ۲۴اُم مهر ۹۸، رأس ساعت ۱۷ روی سایت تکمیلی بارگذاری می‌شوند.

$\bullet$ فرصت پاسخ‌گویی به هر مسئله، یک هفته است.

$\bullet$ پس از تمام شدن فرصت پاسخ‌گوییِ هر سؤال، پاسخ آن سؤال روی سایت قرار داده می‌شود و به پنج نفری که زودتر از بقیه، پاسخ درست را در بخش دیدگاه‌ها (کامنت‌ها) نوشته باشند، به‌ترتیب ۱۰ امتیاز، ۸ امتیاز، ۶ امتیاز، ۴ امتیاز، و ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد.

$\bullet$ روز جمعه، سوم آبان ۹۸، مجموع امتیازها محاسبه می‌شود و به رتبهٔ اول، شش‌ماه اشتراک رایگان سایت تکمیلی هدیه داده خواهد شد.

$\bullet$ توجه کنید که برای هر مسئله، فقط اولین کامنت هر نفر پذیرفته می‌شود. بنابراین در نوشتن پاسخ دقت کنید.

$\bullet$ شرکت در این مسابقه برای همهٔ افراد آزاد است.
شرایط استفاده از جایزه به آدرس ایمیل دوستانی که عضو سایت نیستند، ارسال می‌شود. بنابراین، دوستانی که عضو سایت نیستند، حتماً‌ هنگام نوشتن پاسخ، آدرس ایمیل خود را به‌دقت و به‌درستی وارد کنند.


 

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

ابتدا قانون دنبالهٔ زیر را کشف کنید. \[1,1,4,9,25,64,\dots\] سپس، سعی کنید روش هوشمندانه‌ای برای جمع زدن جمله‌های اول تا نهم این دنباله بیابید.

ارسال پاسخ

 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
36 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

اليزابت در یک زوج و کاترین در زوج دیگر است که مجموع هر زوج 65 دلار خرج کردند.اگر الیزابت یک بسته شکلات خریده،پس یک دلار خرج کرده و همسرش 64 دلار خرج کرده است.جذر 64 هشت میشود که یعنی همسر الیزابت 8دلار خرج کرده.اگر همسر کاترین ویلیام باشد،تداخل پیش می آید. پس همسر الیزابت جرج است.جرج 4بسته،کاترین 7 بسته،ویلیام 8 بسته و الیزابت یک بسته شکلات خریده

الیزابت 1 بسته
ویلیام 8 بسته
جرج 4 بسته و کاترین 7 بسته
الیزابت هم ویلیام است

الیزابت همسر ویلیام است

ویلیام همسر الیزابت است
ویلیام ۸ بسته
جرج ۴ بسته
الیزابت ۱ بسته
کاترین ۷ بسته

ویلیام همسر الیزابت است
ویلیام8بسته
جرج4بسته
الیزابت1 بسته
کاترین7بسته

ویلیام همسر الیزابت است
ولیام: 8 بسته
الیزابت: 1بسته
جرج:4 بسته
کاترین:7 بسته

جرج دخترا ١ پسرا ٢

همسر الیزابت”ویلیام”است.کاترین 7بسته شکلات,ویلیام 8بسته شکلات,جرج 4بسته شکلات و الیزابت 1 بسته شکلات خریده است.

ویلیام.
ویلیام8بسته
الیزابت 1 بسته
جرج 4بسته
کاترین 7بسته

ویلیام همسر الیزابت است
تعداد شکلات
جرج 2
کاترین 63
ویلیام 64
الیزابت 1

ویلیام همسر الیزابت است و هر کدام از افراد به شرح زیر شکلات خریده اند :
الیزابت : 1 بسته
ویلیام : 8 بسته
کاترین : 7 بسته
جرج : 4 بسته

همسر الیزابت ویلیام است و به ترتیب الیزابت ۱بسته ویلیام ۸بسته جرج۴بسته وکاترین ۷بسته خریده اند

همسر الیزابت جرج است.الیزابت 1بسته و جرج 8 بسته و ویلیام 33بسته و کاترین 32 بسته خریدند باتشکر

همسر الیزابت ویلیام است
الیزابت 1 بسته
ویلیام 64 بسته
کاترین 63 بسته
جرج 2 بسته

همسر الیزابت:ویل
الیزابت:1
ویل:8
کاترین:7
جرج:4

جورج همسر الیزابت است و افراد با تعداد بسته ی شکلاتشان در زیر آمده اند :
الیزابت: 1 بسته
جورج: 64 بسته
کاترین: 32 بسته
ویلیام: 33 بسته