ضلع مقابل به زاویه ۳۰ درجه

قضیهٔ مثلث 90، 60، 30. در یک مثلث قائم‌الزاویه، اگر اندازهٔ زاویه‌های حاده \(30\) و \(60\) درجه باشد، آن‌وقت ضلع مقابل به زاویه ۳۰ درجه نصف وتر است. (چرا؟)

نتیجهٔ قضیهٔ مثلث 90، 60، 30. در یک مثلث قائم‌الزاویه، اگر اندازهٔ زاویه‌های حاده \(30\) و \(60\) درجه، و اندازهٔ وتر برابر \(a\) باشد، آن‌وقت ضلع مقابل به زاویهٔ \(60\) درجه برابر است با \(\frac{\sqrt{3}}{2}a\). (چرا؟)

عکس قضیهٔ مثلث 90، 60، 30. در یک مثلث قائم‌الزاویه، اگر یکی از ضلع‌های قائمه، نصف وتر باشد، آن‌وقت زاویهٔ روبه‌رو به آن ضلع قائمه برابر \(30\) درجه است. (چرا؟)

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of