روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. عبارت‌های برابر دو ستون را به‌هم وصل کنید. ادامهٔ مطلب…

۲. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۳. الف) در هریک از شکل‌های زیر، مسیری بیابید… ادامهٔ مطلب…

۳. ب) در مثال بالا، مسیر سبز رنگ خاصیت عجیبی دارد! ادامهٔ مطلب…

۴.هریک از عبارت‌های زیر را طوری پرانتزگذاری کنید که تساوی برقرار شود. ادامهٔ مطلب…

۵. جدول زیر را با اعداد قرمزرنگ طوری پر کرده‌ایم که در هر سطر و ستون تساوی‌ها برقرار باشند. ادامهٔ مطلب…

شش نقطه روی یک صفحه قرار داده شده است. دو نفر با دو خودکار، با رنگ‌های آبی و قرمز بازی را شروع می‌کنند. ادامهٔ مطلب…

هر ساله یکی از خبرهای مهم علمی مربوط به اهدای جایزه‌های نوبل است. شش جایزه که چهار جایزۀ آن مربوط به علوم فیزیک، شیمی، پزشکی و اقتصاد است و دو جایزۀ دیگر برای صلح و ادبیات. ادامهٔ مطلب…